Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 6 Obce Bořetice – Vyvěšeno 23. 10. 2020

VŘ úředník ÚSC Terezín – Vyvěšeno 9. 10. 2020

Zprovoznění nové poruchové linky – Vyvěšeno 23. 9. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 Obce Bořetice – Vyvěšeno 27. 8. 2020

ČSÚ - zjišťování v terénu od 1. září do 26. října 2020 – Vyvěšeno 25. 8. 2020

Závěrečný účet za rok 2019 - Mikroregion Hustopečsko – Vyvěšeno 8. 7. 2020

Schválení závěrečného účtu Obce Bořetice za rok 2019 – Vyvěšeno 8. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 – Vyvěšeno 29. 5. 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 – Vyvěšeno 9. 3. 2020

Mikroregion Hustopečsko - oznámení o zveřejnění – Vyvěšeno 8. 1. 2020

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE BOŘETICE 2021-2022 – Vyvěšeno 18. 11. 2019

Plán rozvoje obce Bořetice na období 2018 - 2023 – Vyvěšeno 9. 7. 2019

OBEC BOŘETICE - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ – Vyvěšeno 2. 1. 2018

ZŠ a MŠ Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace – Vyvěšeno 2. 1. 2018

schválený rozpočet na rok 2018
výhledový plán rozpočtu na rok 2019-2020

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 – Vyvěšeno 20. 7. 2017

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 investice obce
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 veřejné osvětlení
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 odpady
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 zpětný odběr obalů
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 šikanózní žádosti
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sociální bydlení

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B2 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 6 až 8

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B1 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 1 až 5

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část A – Vyvěšeno 18. 7. 2014

OBSAH DOKUMENTACE

I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
I.B. VÝROK - GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území 1 : 5.000 3x
I.02 Hlavní výkres 1 : 5.000 3x
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství 1 : 5.000 3x
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje 1 : 5.000 3x
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 5.000 3x


II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres 1 : 5.000 3x
II.02 Výkres širších vztahů 1 : 25.000 1x
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5.000 3x

III. VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.

Usnesení z VII. Zastupitelstva Obce Bořetice – Vyvěšeno 27. 9. 2011

20. září 2011

OZV č. 4 rok 2011 O poplatku z ubytovací kapacity – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

OZV č. 3 rok 2011 o podmínkách a užívání vodovodu ve vlastnictví obce – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška