Úřední deska

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu 7. a 8.6.2024 – Vyvěšeno 26. 4. 2024 / Svěšeno 9. 6. 2024