Úřední deska

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 2584/78, k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 14. 5. 2024 / Svěšeno 16. 6. 2024