Úřední deska

Žádost o vyvěšení seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí – Vyvěšeno 29. 7. 2014 / Bude zobrazeno do 19. 8. 2024