Úřední deska

Obec Bořetice, Bořetice čp. 39 - stanovení výše stočného na rok 2024 – Vyvěšeno 19. 12. 2023 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2024