Úřední deska

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí v k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 22. 2. 2022 / Bude zobrazeno do 23. 3. 2032