Úřední deska

Obec Bořetice, Bořetice čp. 39 - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce – Vyvěšeno 22. 4. 2024 / Svěšeno 23. 5. 2024