Úřední deska

OBEC BOŘETICE - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ – Vyvěšeno 2. 1. 2018 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2028