Úřední deska

VEŘEJNOSPRÁVNÍ SMLOUVA O VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI NA ÚSEKU PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ OBCE BOŘETICE – Vyvěšeno 18. 2. 2023 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2033