Bořetice se staly vesnicí roku 2005

Vítejte v Bořeticích

Vinařská vesnice leží v samotném srdci Modrých Hor a Mikroregionu Hustopečsko. Obec leží v mírně zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa. Protéká tudy říčka Trkmanka, místně zvaná „Svodnica“. Nejproslulejší lokalitou jsou Kraví hory, kde se nad početnou řadou vinných sklepů zvedají kopce úrodných vinohradů. Známá je i přírodní rezervace Zázmoníky, se vzácným včelníkem rakouským a jinými chráněnými druhy rostlin.

  • 1 292obyvatelžije v obci
  • 903hektarůmá naše obec
  • 42letje průměrný věk
 

Aktuálně z Bořetic

13.5.

Aktuální ceník nájmu hrobových míst

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti provozovaném obcí Bořetice – platný od 1. 6. 2021 k nahlédnutí zde.

Více 

12.5.

Omezení dopravy z důvody budování ČOV

Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci pokračují a s ní jsou spojeny i dopravní omezení. Ode dneška se mění průjezdnost cest, viz mapky v přílohách.

Více 

11.5.

Upravená otevírací doba pošty dne 14. 5.

Pošta Bořetice oznamuje, že v pátek 14. května 2021 bude otevřeno od 8.00 do 10.30 hodin a od 13.30 hodin do 15.00 hodin.

Více 

10.5.

Sběr železného šrotu již tuto sobotu 15. 5.

Sbor dobrovolných hasičů Bořetice pořádá v sobotu 15. 5. sběr starého železa a autobaterií. Prosíme občany, aby železný odpad nachystali na dostupné m

Více 

6.5.

Registrace k očkování 50+ spuštěna

Oznamujeme občanům, že se v očkovacím centru Hustopeče ve Společenském domě mohou od středy 5. 5. 2021 registrovat občané starší 50 let k očkování lát

Více 

1.4.

Veřejná sbírka na pořízení nové hasičské cisterny

Obec Bořetice vyhlašuje od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 veřejnou sbírku na pořízení cisterny pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bořetice. Své

Více 

4.3.

Výběr poplatků za odpady aj.

Obecní úřad Bořetice oznamuje občanům, že od pondělí 8. března 2021 započne s vybíráním poplatků za svoz odpadu, za psa a za pronájem hrobového místa.

Více 

27.2.

Uzavření mateřské školy

Dle krizového opatření Vlády ČR bude od od 1. 3. 2021 uzavřena mateřská škola. Paní učitelky budou o podrobnostech rodiče informovat. Vzdělávání dětí

Více 

24.2.

Další výkopové práce od 1. 3.

Jedná se o stoku AC 1-1 ,konkrétně o úsek AC 1-5 až AC 1-1-1.Dotčeným nemovitostem bude do schránek vhozeno oznámení o zahájení prací od dne 1. 3. 202

Více 

19.2.

Nová fotogalerie a video - Putování po 11 křížcích v Bořeticích

V naší obci se nachází 11 křížů. Mnohdy je mineme, aniž bychom si jich všimli a zastavili se u nich. Všechny jsou znamením víry našich předků. Otec To

Více 

15.2.

Obecní úřad se vrací zpět k pravidelným úředním hodinám

Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany, že od 15. 2. 2021 jsou již pravidelné úřední hodiny, tedy:

Pondělí: od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 ho

Více 

9.2.

Nahlášení studní z důvodu kopání ČOV

Žádáme občany, kteří mají vlastní kopanou studnu a používají ji, aby to neprodleně nahlásili na obecní úřad.

Volejte na 519 430 103 a nahlašte jmén

Více 

2.12.

Ceník vodného na rok 2021

V příloze naleznete ceník vodného pro nový rok.

Více 

5.9.

Celoroční provoz sběrného dvora

Středa: zimní čas 13–17 hod, letní čas 14–18 hod.
Sobota: 7˜–12 hod.

Více 

Nejbližší akce

15.5.

Sběr železného šrotu

- pořádá SDH Bořetice

29.5.

Den otevřených sklepů

29.–30. května
- pořádá SSRKH

6.6.

Den dětí

- pořádá kulturní komise obce ve spolupráci se spolky obce

13.6.

Školní akademie

- pořádá ZŠ a MŠ Bořetice

26.6.

Letní turnaj mistrů

- pořádá Tenisový klub Bořetice

10.7.

Big Head Open

- pořádá Tenisový klub Bořetice

17.7.

Družební turnaj

- pořádá Tenisový klub Bořetice

25.7.

Pouť ke svaté Anně

- pořádá Římskokatolická farnost Bořetice

30.7.

Stavění hodovní máje

- pořádá bořetická krojovaná chasa

31.7.

Předhodovní zpívání pod májú

- pořádá kulturní komise obce a mužský soubor Svodničan