Úřední deska

Obec Bořetice, Bořetice čp. 39 - Směrnice č. 2/2023 stočné na území obce Bořetice – Vyvěšeno 19. 12. 2023 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2024