Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 1042, k.ú. Bořetice u Hustopečí – Vyvěšeno 10. 5. 2024 / Svěšeno 3. 6. 2024