Fotogalerie

30. květen 2015 - Otevřené sklepy v Bořeticích I

Termín: 2. 6. 2015

Za fotografie děkujeme Ing. Přemyslu Pálkovi (Modré Hory)

V obci Modrých Hor Bořeticích pokračoval již 12. ročník akce, s názvem "Den otevřených sklepů". Jelikož je to již akce známá a zažitá, není divu, že milovníků vína na Kraví horu přicestovalo velké množství a nejen z České republiky, ale i s mezinárodním zastoupením. Poláci, či Slováci dostali chuť na vína z Modrých Hor.

24. květen 2015 - Vítání nových občánků

Termín: 25. 5. 2015

Novými občánky naší obce se stali:
- Stela Grůzová
- Sára Poláková
- Antonín Michna
- Daniel Secký

17. květen 2015 - Den rodiny v naší farnosti

Termín: 18. 5. 2015

Opravdu velké množství lidí přišlo ve slunečnou květnovou neděli popřát našemu otci Ondřejovi k jeho 40. narozeninám. Odpoledne se opravdu vydařilo, začátek patřil naší schole Deo Gratias, která panu faráři složila speciální píseň, poté následovala ukázka požárního útoku našich mladých hasičů. A nato už se mohlo začít soutěžit, pro děti, ale i jejich rodiče bylo připraveno velké množství disciplín. Na faře proběhla výstavka ručních prací našich občanů. A na závěr farníkům zahrála nám dobře známá břeclavská kapela The Teachers.

8. květen 2015 - Závody našich mladých hasičů ve Cvrčovicích

Termín: 11. 5. 2015

Po rychlé poradě s kolegy z Velkých Pavlovic jsme na soutěž ve Cvrčovicích postavili společné družstvo mladších žáků a jelikož v něm byli 4 členové HM SDH Bořetice, startovalo toto smíšené družstvo v bořetických dresech. A vyplatilo se. I když to byl pro nás první ostrý start, naši nejmenší se vůbec nebáli a taky ukázali, že "Bořečáci a Pavlovčáci" umí. Nakonec vybojovali z časem 22:65 sedmé místo z šestnácti přihlášených družstev mladších žáků. V pavlovickém družstvu starších byly tentokrát dvě bořetické posily, to nakonec o pár setin skončilo na bramborovém čtvrtém místě.

Děkujeme Lucii a Šímovi Buchtovým, Elis Škrancové, Adélce a Katce Folerovým za skvělé sportovní výkony, Radkovi za dopravu a Davidovi za výpomoc. A velký dík patří také Pavlovčákům za super spolupráci.

3. květen 2015 - Hasičská mše

Termín: 4. 5. 2015

U příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byla v našem kostelíku sloužena mše za naše hasiče.

Duben 2015 - Jaro v Bořeticích II

Termín: 2. 5. 2015

Takto nádherně kvetou předzahrádky u našich spoluobčanů...

25. duben 2015 - SDH Bořetice - sběr starého železa

Termín: 27. 4. 2015

SDH Bořetice děkuje všem, kteří přispěli. Díky patří také obecnímu úřadu za poskytnutí traktoru a řidiče a ZD Bořetice za vlečku. Byly naplněny dva kontejnery.

Za fotografie děkujeme Ing. Jiřímu Mikulíkovi.

Duben 2015 - Rozkvetlá krása

Termín: 27. 4. 2015

Za fotografie děkujeme paní Martině Langerové.

Duben 2015 - Jaro v Bořeticích

Termín: 20. 4. 2015

15. duben 2015 - Prověřovací cvičení Jednotky SDH Bořetice

Termín: 17. 4. 2015

Jednalo se o prověřovací cvičení se zaměřením na nácvik užití ochranných obleků proti bodavému hmyzu. Můžete zhlédnout i video.

Za fotografie děkujeme paní Martině Langerové, za video panu Radomíru Újezdskému.

5. duben 2015 - Tradiční velikonoční košt II

Termín: 7. 4. 2015

Degustace vín proběhla 29. 3. 2015 pod odborným dohledem subkomise ve složení: Bc. Jaroslav Suský – předseda, Ing. Jaromír Veverka, Jan Hempl. K degustaci bylo předloženo celkem 359 vzorků (bílých vín 188, růžových vín 38, červených vín 133). Katalog vín ke zhlédnutí ZDE.

5. duben 2015 - Tradiční velikonoční košt I

Termín: 7. 4. 2015

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové.

27. březen 2015 - Noc s Andersenem v naší knihovně

Termín: 2. 4. 2015

Dne 27. 3. 2015 se konala v naší knihovně Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 9 dětí, které byly moc šikovné, plnily různé úkoly, rébusy, křížovky, hádanky. Některé děti došly i převlečené za bílou paní a dvě za strašidýlka. Malovali jsme také strašidelný hrad a společně jsme si vyprávěli strašidelné příběhy a četli pohádky. Na večeři jsme si objednali pizzu z naší bořetické pizzerie. Společně jsme spali i nespali. Ráno jsme posnídali buchty, které nám maminky připravily. Všem se spaní v knihovně moc líbilo a těší se na příští rok. 

31. březen 2015 - Rozmary počasí nad Bořeticemi

Termín: 1. 4. 2015

Fotografie dvou duh, které byly nad Bořeticemi 31. 3. 2015 v 18 hod.

Za fotografie děkujeme p. Václavu Surmanovi.

14. březen 2015 - Návštěva rakouských vinařství

Termín: 25. 3. 2015

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. Robertu Šebestovi.

Ohlédnutí za prvním pololetím v naší školce

Termín: 25. 3. 2015

Jaro v mateřské škole vítáme tradičně písničkami, pohádkami, návštěvou knihovny, velikonočním tvořením, pečením jidášů, buchet aj. Čas před velikonočními svátky patří také pravidelně zápisu nových dětí do mateřské školy a velikonočnímu tvoření, jako je pletení pomlázek, pletení košíků, zdobení kraslic a lepení vajíček. Všichni spoluobčané mají možnost prohlédnout si naši mateřskou školu a zavzpomínat na svá dětská léta. MŠ se otevírá veřejnosti každý rok, a to v úterý před Velikonocemi. I když většina aktivit je zde tradičních, přesto máme jednu novou a příjemnou novinku. Ve žluté třídě máme nainstalovaný nový nábytek pro uložení hraček, výtvarného materiálu a keramiky. Nechybí zde ani tabule ke kreslení a grafomotorickému cvičení dětí.

Bc. Radomíra Mainclová, vedoucí učitelka MŠ

Ohlédnutí za prvním pololetím v naší škole

Termín: 25. 3. 2015

Školní rok 2014/2015 je v plném proudu. V mateřské škole se pořád něco děje, prvňáci již dostali své první školní vysvědčení, druháci mají novou třídní učitelku Mgr. Hanu Chadimovou. Třeťáci zvládají vyjmenovaná slova a užívají si nové interaktivní tabule, která byla pořízena z finančního daru MUDr. Karla Padalíka a jeho ženy Ing. Svatavy Padalíkové. Čtvrťáci trénují vzory podstatných jmen, páťáky baví počítání s desetinnými čísly. Ke sportovnímu zápisu do 1. třídy, který perfektně připravili naši páťáci, přišlo 11 šikovných předškoláků. I v letošním školním roce se žáci 2. až 5. ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan 2015. Tradicí se stala návštěva ZŠ Kobylí, kde si pro žáky 4. a 5. ročníku připravili osmáci a deváťáci pod vedením svých učitelů zajímavé fyzikální a chemické pokusy. V měsíci březnu paní knihovnice nabídla všem dětem MŠ i žákům ZŠ zajímavé besedy v knihovně. Děti z MŠ i ZŠ (Anna Šlancarová, Nicolas Dávid, Adéla Folerová, Barbora Šnajdrová) se zúčastnily pěvecké přehlídky O malovanú pantličku Augusty Šebestové v Kobylí. Poděkování patří dětem za reprezentaci i jejich rodičům za přípravu krojů.

Pedagogičtí pracovníci se systematicky vzdělávají, mají za sebou řadu školení zaměřenou na práci s didaktickou technikou. Plně využíváme zmodernizované učebny.

Vydařil se lyžařský kurz na lyžařském svahu v Němčičkách. Závěrečných lyžařských závodů se zúčastnili všichni přihlášení žáci i ti, kteří na začátku kurzu stáli na lyžích poprvé. Letos jsme také využili velkorysé nabídky pana Oldřicha Sadílka a žáci 4. a 5. ročníku spolu s třídním učitelem Mgr. Pražákem pravidelně zdarma navštěvují saunu a vířivku na hotelu Kraví Hora.

Venku už voní jaro a děti ve školní družině se radují, že mohou pravidelně sportovat na školním hřišti. V nejbližší době nás čekají třídní schůzky, druhá část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hustopečích, turnaj ve vybíjené, atletické závody, sportovní den, výlety, tradiční exkurze do Prahy, závěrečné vystoupení školy, slavnostní pasování předškoláků či vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru papíru…

Děkuji všem rodičům, sponzorům, zřizovateli a příznivcům školy za pomoc a spolupráci, které si velmi vážíme.

Mgr. Ivana Machačová, ředitelka školy

21. březen 2015 - První letošní zásah J-SDH Bořetice

Termín: 21. 3. 2015

První letošní zásah bořetických hasičů se týkal hašení trávy a klestí. Mimo bořetických dobrovolných hasičů zasahovala i profesionální jednotka z Hustopečí.

Za fotografie děkujeme Ing. Jiřímu Mikulíkovi.

Březen 2015 - Besedy v knihovně s dětmi ze ZŠ

Termín: 18. 3. 2015

Dne 16. a 17. 3. se v naší knihovně konaly besedy žáků ZŠ 1. až 5. ročníku. Děti byly velmi šikovné a po splnění úkolů souvisejících s knihovnou dostaly všechny malou sladkou odměnu.
 

10. březen 2015 - Besedy v knihovně s dětmi z MŠ

Termín: 18. 3. 2015

Dne 10. 3. proběhly v knihovně besedy s dětmi z MŠ. Byl pro ně připraven program o knížkách a děti plnily různé úkoly. Odnesly si také malou sladkou odměnu.
 

Únor 2015 - Lyžařský kurz v Čenkovicích

Termín: 9. 3. 2015

Výcvikový kurz je událost, na kterou se vzpomíná při různých setkáních po ukončení základní školy. Ten letošní proběhl třetí únorový týden v lyžařském středisku Čenkovice v Orlických horách. Prvotní obavy o sníh se nenaplnily, nasněžilo dost, a kde příroda nestačila, pomohla sněžná děla. Co však nás zaskočilo, byla chřipková viróza, která zamíchala počtem účastníků.
Dnem odjezdu byla neděle 15. února. Naložit lyže, batohy a kufry, zamávat rodičům a hurá směr hory. První den byl určen k rozlyžování a seznámení se s novým prostředím. Další dny již probíhal samotný lyžařský výcvik doplňovaný koulovačkou nebo stavěním sněhuláka. Pondělní večer byl ve znamení besedy se členem horské služby panem Špačkem. V hodinové přednášce jsme se dozvěděli, jaké vybavení i techniku má horská služba, jak se chovat na sjezdovce a jak pomoci při úrazu. Na konci besedy nám promítl krátká videa o nebezpečí lavin.
Týden uběhl jako voda a poděkovaní patři všem instruktorům, panu Otřelovi, paní Mgr. Janů, Ing. Bukovské, zdravotnici kurzu paní Procházkové-Poulíkové a všem žákům.

Za rok na shledanou, Ing. L. Bukovská

15. únor 2015 - Soutěž O malovanů pantličku Augusty Šebestové v Kobylí

Termín: 15. 2. 2015

Přehlídka bylo rozdělena do kategorií mateřská škola, 1.-2. třída, 3.-5. třída a 6.-9. třída. Za Bořetice v kategorii MŠ zpívali Anička Šlancarová a Nicolas Dávid. V kategorii 1.-2. třída zpívaly Barborka Šnajdrová a Adéla Folerová. Děti byly šikovné a pěkně oblečené do krojů.

Za fotky děkujeme panu Milanu Folerovi a paní Silvii Otáhalové-Dávidové.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Archiv: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS