Fotogalerie

19. květen 2013 - První svaté přijímání

Termín: 19. 5. 2013

Šest statečných dětí předstoupilo v neděli 19. května ke svému prvnímu svatému přijímání.

18. květen 2013 - Dětské hodečky v Kobylí

Termín: 19. 5. 2013

Bořetické děti, pod vedením Jany Šebestové a Jiřího Michny, předvedly na 3. ročníku kobylských dětských hodů svůj program sestávající z verbuňku a vrtěné. Dětem se jako přespolním velmi líbilo, stejně tak se líbilo i jejich představení :-)

29. duben 2013 - Nově vysazená alej

Termín: 9. 5. 2013

Obec Bořetice společně se žáky ZŠ a MŠ vysadili u příležitosti významného výročí 1 150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, Cyrila a Metoděje, a prvního sjezdu rodáků obce stromořadí čítající 3 lípy, 20 jeřábů a 70 švestek. Na každého žáka připadl jeden stromek, který je označen jeho jménem.

7. duben 2013 - Dětský maškarní bál

Termín: 7. 4. 2013

Kulturní komise a obecní úřad zakončily bohatou plesovou sezónu v obci v neděli 7. 4. 2013 ve 14 hod tradičním dětským karnevalem.

V tombole bylo nádherných 300 cen. Každé dítě si v průměru odneslo pět krásných cen! Děkujeme všem sponzorům za ceny pro naše nejmenší.

5.-6. duben 2013 - Noc s Andersenem poprvé v naší knihovně

Termín: 7. 4. 2013

V pátek 5.4. se v Obecní knihovně konala poprvé Noc s Andersenem (celostátní akce).
 
Děti řešily různé kvízy, rébusy,  plnily úkoly a četly pohádky. Zavítal k nám také samotný pan spisovatel  H. CH. Andersen, který odpovídal na otázky a přečetl nám jeho krásnou pohádku Divoké labutě. Společně s dětmi jsme v knihovně v noci z pátku na sobotu přespali.

31. březen a 1. duben 2013 - Velikonoce v Bořeticích

Termín: 2. 4. 2013

Výsledky Velikonoční výstavy vín

Šampiónem výstavy 2013 se stává vzorek č. 340 - SV 2004 - Stanislav Pazderka, st.
Šampión bílých mladých vín 2013
se stává vzorek č. 74 - RB 2012 - Šauer Jaromír, Ing.
Šampión červených mladých vín 2013
se stává vzorek č. 287 - RM 2012 - Rod. vin. Pod horou
Šampión bílých vín 2013 se stává vzorek č. 162 - TRČ 2007 - Dana Nováková
Šampión červených vín 2013
se stává vzorek č. 296 - RM 2004 - Stanislav Pazderka, st.

 
Výstavní výbor děkuje všem vinařům a vinařkám za dodané vzorky vín, všem, kteří se účastnili hodnocení vína.
 
Katalog hodnocených vín naleznete ZDE.

24. březen 2013 - Vítání nových občánků

Termín: 1. 4. 2013

Vítány byly děti:

- Zuzana Lejsková a Dominik Havlík (děti jsou bratranci)
- Matyáš Jambor a Petr Kadlec

13. březen 2013 - Beseda MŠ v knihovně

Termín: 14. 3. 2013

Ve středu 13. 3. se konala beseda s dětmi z mateřské školy. Děti se seznámily s knihovnou. Podle přečtených pohádek pak kreslily pěkné obrázky, které budou vystaveny v naší knihovně. A protože byly moc šikovné, dostaly malou sladkou odměnu.

11. a 12. březen 2013 - Besedy ZŠ v knihovně

Termín: 14. 3. 2013

V rámci března, tj. měsíce knihy, pořádala obecní knihovna ve dnech 11. a 12 března 2013 besedy pro 1. až 5. třídu naší školy. Děti se seznámily s prací v knihovně a s knihami. Plnily zadané úkoly a byly opět velmi šikovné. Na závěr dostali všichni malou sladkou odměnu.

2. březen 2013 - Krojový ples II

Termín: 3. 3. 2013

...aneb co se nevešlo.

2. březen 2013 - Krojový ples I

Termín: 3. 3. 2013

Letošní krojový ples se po přesunu termínu uskutečnil nakonec 2. března. Již od brzkého počátku se místní kulturní dům začal plnit lidmi natěšenými na krojované tanečníky, ale i na skvělou dechovou hudbu Lácaranku.
Večer začal předtančením nejmenších krojovaných dětí a pokračoval předtančení Moravské besedy našimi stárky a chasou. Poté již účastníkům nic nebránilo k ovládnutí parketu tancem.
O půlnoci se tradičné losovala bohatá tombola, ve které se sešlo mnoho skvělých cen. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří dali dar do tomboly.

Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu plesu. A nakonec patří díky i samotným návštěvníkům, kteří si - doufám - ples náležitě užili!

23. únor 2013 - Vystoupení tanečního kroužku na plese

Termín: 27. 2. 2013

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy zpestřují svým tanečním vystoupením ples bořetických hasičů. Po polonéze, skladbě Hotel Ritz s náznaky stepu, návštěvníkům letošního plesu předvedli charlestonové kroky na skladbu Hey Boy.

Přestože tanečníci museli zvládnout nácvik vystoupení v rekordně krátkém čase, podali opravdu vynikající taneční výkon a sklidili velký potlesk od diváků. O tom, že charlestonové kroky nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, se přesvědčili i naši hasiči, kteří si s děvčaty kousek skladby zaskotačili. Nutno říct, že i jejich krátká taneční vsuvka byla bravurní a odvážným hasičům - Milanovi, Jiřímu, Pavlovi, Tomášovi, Františkovi - děkuji.

Poděkování patří vedení školy za pořízení kostýmů, ředitelce školy Mgr. Ivaně Machačové a Mgr. Markétě Kuchyňkové za maximální podporu a pomoc při nácviku a paní Janě Dofkové za ušití kostýmů.

Děkuji rodičům tanečníků za doprovod dětí a samozřejmě i samotným žákům, kteří naši školu na plese tak úspěšně reprezentovali. Jmenovitě - Daniela Dofková, Martina Sadílková, Tereza Šnajdrová, Anna Marčeva, Kateřina Vomáčková, Daniela Laznická, Kateřina Folerová, Eliška Andrlíková, Eliška Šebestová, Magdaléna Valová, Viktorie Valová, Zuzana Novotná, Stanislav Pazderka, Martin Šperl, Jan Štefan, David Cvingráf.

Bc. Jana Michnová, vedoucí tanečního kroužku
převzato z www.zsmjos.cz/

23. únor 2013 - Hasičský ples

Termín: 24. 2. 2013

Hasičský ples v Bořeticích se již mnoho let těší velké oblibě, a to nejen díky skvělé kapele The Teachers! Atmosféru plesu i jeho zákulisí si můžete prohlédnout v bohaté fotogalerii.

SDH Bořetice děkuje všem sponzorům, příznivcům a pomocníkům, bez jejichž pomoci by ples nebylo možné uskutečnit, zvláštní poděkování patří paní učitelkám a dětem za nácvik zahajovacího vystoupení. Součástí byla i ukázka aktivit mladých hasičů, o půlnoci pak bohatá tombola.

Další momentky na webu hasičů.

23. únor 2013 - Soutěž mladých hasičů ve Starovicích

Termín: 24. 2. 2013

V sobotu 23. 2. se družstvo našich mladých hasičů zúčastnilo letos už 3. soutěže v uzlování, která se tentokrát konala ve Starovicích. I přes nepříznivé počasí a hlavně zasněžené cesty se na soutěž dostavila většina kolektivů mladých hasičů z našeho okresu. Naši čtyři závodníci se účastnili kategorie mladší jednotlivci a od začátku se jim dařilo vyhrávat. Postupně se prokousávali turnajovým pavoukem, až začali soupeřit proti sobě a také proti domácí favoritce, která byla nejlepší a celou soutěž vyhrála. Naši mladí hasiči všechny překvapili a nakonec vybojovali: Eliška Škrancová druhé a Katka Folerová třetí místo, Dáda Dofková a Erik Hřiba zůstali těsně pod medailovým umístěním. Je to obrovský úspěch nejen pro naše mladé hasiče, ale i pro celé SDH Bořetice. Za úspěšné reprezentování našeho sboru i celých Bořetic si děti večer pochutnaly na výborném dortu.
 

6. únor 2013 - Zápis do ZŠ

Termín: 19. 2. 2013

Ve středu 6. 2. 2013 proběhl zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní. Úkoly, které jim připravili letošní páťáci v čele s třídní učitelkou Mgr. Markétou Kuchyňkovou, splnili na jedničku. K dobré atmosféře přispěli i žáci z ostatních ročníků a všechny paní učitelky ZŠ a MŠ. Na nové prvňáčky se od září velmi těšíme.

2. únor 2013 - Soutěž mladých hasičů v Perné

Termín: 7. 2. 2013

Nastala sezóna závodů v uzlování, tak jsme se i my s mladými hasiči vypravili zkusit štěstí.

26. leden 2013 - Soutěž mladých hasičů v Brně

Termín: 7. 2. 2013

Dovolte, abychom Vás seznámili s činností kolektivu mladých hasičů v uplynulém roce 2012. Náš kolektiv má k dnešnímu dni celkem 22 členů, z toho 13 chlapců a 9 dívek v rozmezí od 7 do 13 let.

25. a 26. leden 2013 - 2. kolo prezidentských voleb

Termín: 29. 1. 2013

Ve dnech 25. a 26. ledna proběhlo druhé kolo volby prezidenta republiky. V Bořeticích se voleb zúčastnilo 717 voličů (účast = 66,51 %), vítězem se s počtem 411 hlasů stal Miloš Zeman. Celkové bořetické výsledky naleznete ZDE.

Videozáznam z voleb naleznete ZDE.

11. leden 2013 - Výroční valná hromada SDH Bořetice

Termín: 18. 1. 2013

Valná hromada místního SDH se nesla ve veselém duchu, byly shrnuty události roku 2012 a proběhly i důležité personální změny. Od ledna t.r. zastává pozici starosty SDH Bořetice pan Milan Foler, jeho náměstkem se stal Ing. Jiří Michna. Novými členy výboru se stali Radomír Újezdský a Tomáš Bukovský, výbor opustili Mgr. Jana Marešová a František Režný.

11. a 12. leden 2013 - 1. kolo prezidentských voleb

Termín: 16. 1. 2013

Výsledky Bořetic naleznete ZDE.

Videozáznam z voleb ZDE.

6. leden 2013 - Nácvik vrtěné a verbuňku na krojový ples

Termín: 6. 1. 2013

Naši nejmladší zástupci folkloru již delší dobu poctivě trénují, aby důstojně zahájili krojový ples v Bořeticích, který se bude konat v sobotu 2. března.

6. leden 2013 - Tříkrálová sbírka

Termín: 6. 1. 2013

Letošní tříkrálová sbírka proběhla již klasicky v neděli po mši svaté, již méně klasicky za deštivého počasí. I přesto jsme na dobré účely v Bořeticích získali 48 495 Kč. Děkujeme!

Videozáznam naleznete ZDE.

5. leden 2013 - Myslivecký ples

Termín: 6. 1. 2013

Letošní první ples - zahájení plesové sezóny v Bořeticích proběhlo výborně. Hrála místní slovácká kapela Horenka, v tombole bylo možno vyhrát spoustu cen a nálada byla výborná.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009