Fotogalerie

Září 2017 - Zářijové zájezdy

Termín: 29. 9. 2017

Malá velká putování v září

V září začíná nový školní rok, ale také čas někam si vyrazit, někde se podívat. 

První víkend jsme  putovali po jižních Čechách  a Šumavě. Naše první zastávka byl Tábor, prohlídka historického centra a díky neskutečné paní průvodkyni – pí Rudolfové – jsme nakoukli do tajemných zákoutí historické části města. Jakmile se nás zeptala po dvou hodinách prohlídky, jestli máme ještě čas, svorně jsme všichni přikývli a čekali, jakou další historku nám sdělí. Po husitském městě jsme navštívili Hoslovický mlýn. Mlýn s ponurnou historií, mlýn kde se natáčejí pohádky, mlýn, který si zachoval svoje kouzla do dnešní doby. Po perném dnu jsme dojeli do Lhoty nad Rohanem na nocleh. Druhý den byl ve znamení prohlídky Kvildy, Modravy, Čeňkovy pily a staré strojovny, Kašperských hor, muzea motorek či dřevěných hraček. 

Druhý víkend jsme si přivstali. V programu byla návštěva koncentračního tábora Osvětim a vyhlazovacího tábora Březinka v Polsku. Odjezd byl stanoven na půl čtvrtou ráno. Tyto dva objekty jsou spjaty s ponurnou historií holokaustu za 2. světové války.

Třetí víkend byl nákupní, neboť v tento termín každý rok probíhá v Kunštátu keramický jarmark. A tak účastníci zájezdu bývají převážně ženy. Tak tomu bylo i v letošním roce . Zájezdu se zúčastnili jen dva muži. Keramický jarmark vždy nabízí zboží od více než 60 prodejců. Bylo na co se dívat, ale také co kupovat. Jediné, co zde nebylo dobré, bylo počasí. Pršelo. 

 A kam příště? V nabídce je Praha a potom předvánoční zájezdy do Vídně, Olomouce a maďarského Györu. 

Text: Lenka Bukovská
Foto: Eva Lacinová

Děkujeme!

 

10. září 2017 - Vítání nových občánků

Termín: 11. 9. 2017

Do naší obce jsme přivítali tyto nové občánky:
Amálie Michalová
Taťána Jamborová
Sebastian Švestka

19. srpen 2017 - Turnaj mladší přípravky

Termín: 23. 8. 2017

Turnaj se konal 19. 8. 2017 za účasti mužstev Celtic Bořetice, FC Hustopeče, FK Krumvíř a TJ Sokol Horní Bojanovice. Bohužel počasí nám moc nepřálo. Mužstva skončila v pořadí 1. FC Hustopeče, 2. TJ Sokol Horní Bojanovice, 3. Celtic Bořetice, 4. FK Krumvíř.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Robin Vozdecký z týmu FC Hustopeče a nejlepším brankářem Šimon Buchta z domácího týmu. Rád bych poděkovat panu starostovi F. Petráskovi a obci za poháry pro týmy a medaile pro hráče a za pomoc se zahájením a vyhlášením výsledků turnaje.

Výsledky turnaje

Text: Luděk Gloza, foto: Veronika Mikulíková. Děkujeme!

8. srpen 2017 - Hodové úterý

Termín: 9. 8. 2017

Červenec 2017 - Pirátský Kdousov očima táborníků

Termín: 19. 7. 2017

První dva červencové týdny opět patřily táboření na Kdousově. Počátkem prvního turnusu tábora bylo důležité se mezi sebou seznámit. Následovalo rozdělení do týmů a tvorba oddílových názvů a vlajek. Posádky byly rozdělený do čtyř lodí a to: Kotvičů, Modrých stínů, Zlatých piraní a Chobotňáků. Protože jsme byli ještě nezkušení piráti, vedoucí nás museli nejdříve vyškolit v pirátských dovednostech. V pondělí jsme čelili stezce odvahy, kterou pro nás připravili vedoucí. Pro získání jednotlivých dílků mapy jsme museli vyhrát různé hry a splnit nejrůznější úkoly. Mapa pro nás byla zprvu velkou neznámou, ale když se nám ji podařilo nakonec rozluštit, zavedla nás k indicii, která nás vedla vstříc úkolům, jejichž odměnou po splnění byl poklad. Večer byl táborák a potom nás čekalo překvapení. Vydali jsme se do lesa na večerní hru. Tam jsme se museli pomocí spolupráce celého týmu a provázku nataženého mezi stromy dostat ven. Když jsme tento úkol splnili, dostali jsme další indicii, která nás donutila se zamyslet - "tento sen je předzvěstí něčeho zlého". Další ráno nám vedoucí předvedli na nástupu scénku, díky které jsme zjistili, že poklad, který jsme našli, byl zakletý. Dopoledne byla dražba materiálu na výrobu plavidla, které jsme potřebovali na překonání strastiplné cesty. Potom jsme s celým týmem vyráběli vory, na kterých jsme se snažili dostat přes "moře nestvůr". Nakonec se nám "moře nestvůr" podařilo přeplout, a tím jsme zlomili kletbu. Celý týden jsme zakončili vyhlášením vítězů celotáborové hry. Suverénně nejlepší byl tým Kotvičů, který to také náležitě s ostatními oslavil na večerní diskotéce. 

Pokoj číslo 6:
Anička Procházková, Emma Procházková, Kačka Folerová, Anynka Kurucová, Sofča Kurucová

Indiánské léto aneb druhý turnus Kdousova 2017

Někteří z nás pokračovali na Kdousově i další týden. První (náš už sedmý) den na táboře bylo hlavním cílem rozdělit se do týmů, vymyslet si název kmene, vytvořit vlajku a vyrobit si oddílová trička. Tentokrát jsme byli rozděleni do tří kmenů - Šalamouni, Hatatitla a Žluté šípy. Abychom se lépe poznali, hráli jsme různé seznamovací hry. Protože jsme byli nezkušení indiáni, účastnili jsme se výuk, které nás zaučily, a taky jsme si vyrobily oddílový totem. Jak jsme uslyšeli příběh našeho předka prabáby prabáby z kmene Hulahula Karabába, zjistili jsme, že má hrozné noční můry, že ji bolí zuby a že potřebuje pomoct, tak jsme začali plnit různé úkoly, díky kterým jsme zjistili, co jí může pomoci - lapač snů. V týdnu jsme hráli i náš oblíbený poklad nebo navštívili vedlejší vesnici Polici i místní kdousovské koupaliště. Nesmělo chybět rýžování zlata, u kterého jsme museli přechytračit desperáty, kteří na nás číhali ze všech stran. Abychom mohli bájný lapač koupit, bylo nutné najít zlaté mince. Ty jsme hledali v okolí tábora. V pátek jsme pak mohli od překupníka „Zrzavého kluka Čmajz Čmajz“ lapač snů koupit a předat jej prabábě. Ta si jej zavěsila nad místo, kde spí, a po probuzení byla veselá, bolest zubů ustoupila a noční můry byly také ty tam. Celotáborovou hru vyhráli modří s názvem „Šalamouni“. Večer byla diskotéka na rozloučenou, po ní stezka odvahy, která všechny postrašila. V sobotu už jsme se všichni sbalili, uklidili a vydali se na cestu domů. 

Text: Sofča a Anynka Kurucovy, pokoj číslo 6

Foto: Anna Holásková, děkujeme!

25. červen 2017 - Vítání nových občánků

Termín: 29. 6. 2017

Přivítáni byli:

* Sebastian Pregrt
*
Alice Janečková
* Kristian Sláma

27. červen 2017 - Taktické cvičení SDH na budově ZŠ

Termín: 28. 6. 2017

Dne 27. června 2017 proběhlo taktické cvičení J-SDH Bořetice na budově školy. Při tomto cvičení byla jednotkou dobrovolných hasičů použita a vyzkoušena výzbroj a výstroj (včetně opraveného vozidla CAS 25), která byla pořízena v celkové hodnotě 152 490 Kč. Část ve výši 85 000 Kč obec obdržela formou dotace od Jihomoravského kraje jako finanční podporu z rozpočtu poskytovatele na výstroj, výzbroj a opravu CAS 25 pro J-SDH Bořetice. Tímto ještě jednou dobrovolní hasiči i obec děkují JMK za podporu v roce 2016.

Foto: Veronika Mikulíková, děkujeme!

24. červen 2017 - Turnaj starší přípravky v Krumvíři

Termín: 27. 6. 2017

Na turnaji měla premiéru naše starší přípravka (tzn. děti do 11 let a mladší). Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev. Kluci 2 zápasy vyhráli a 2 prohráli a skončili na 5. místě.

Text, foto: Luděk Gloza, děkujeme

3. červen 2017 - Slavnostní otevření Konzulátu SSR KH

Termín: 21. 6. 2017

3. 6. 2017 byl v odpoledních hodinách slavnostně otevřen další funkční Konzulát SSR KH. Tentokráte s působností pro Prahu.
Parta nadšenců, pod vedením Josefa Jana Oty V., projevila nevšední statečnost a nadšení, když v areálu vyhlášeného zájezdního pivovaru v Dolních Počernicích otevřela vinařský svatostánek SSR KH.
Bylo pro mne ctí v tento slavnostní den osobně udělit rytířské Požehnání tomuto skvělému počinu.
Pár foteček přikládám na dokreslení sváteční atmosféry. Blahopřejeme a cink, cink na krásná setkávání s milovníky vín!!!!!

Rudolf Pánek
 

17. červen 2017 - Sobotní zájezd po trase Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešická přehrada

Termín: 21. 6. 2017

Sobotní zájezd byl ve znamení návštěvy kraje Vysočina. První zastavení bylo město Třebíč - konkrétně její jedna část, a to židovská čtvrť. Ta patří mezi nejkompletnější v Evropě. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony. Čtvrť představuje 108 dochovaných staveb. Významná je především Zadní synagoga, která byla dostavěna v roce 1669. Na ženské galerii je umístěn model židovské čtvrti od místního občana a expozice židovské kultury s názvem Místo života - Makom chajim. Výjimečný je Dům Seligmanna Bauera. Představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období a expozici košer řeznictví.

Druhým zastavením v Třebíči byl židovský hřbitov. Svými 3 000 náhrobky a přibližně 11 000 pohřbenými lidmi je jedním z největších a nejzachovalejších hřbitovů v České republice.
 V každém z nás nechala návštěva tohoto nezapomenutelného místa nějaký osobitý dojem, něco, čím si ho budeme pamatovat. Mně utkvěly v paměti kameny zapuštěné před dveřmi domu - kameny zmizelých. Jsou to krychle o rozměrech 10 x 10 x 10 cm zapuštěné do chodníku tak, aby nevyčnívaly. Na ní je napsán ten, který opustil násilně příslušný dům a již se nevrátil. Pokud si chcete nápis na nich přečíst, musíte se ohnout, a tím se zároveň klaníte těm, kteří se již nevrátili z koncentračních táborů.
 
Po prohlídce Třebíče jsme přejeli na zámek Jaroměřice nad Rokytnou, kde byla objednána prohlídka. Zámecký barokní areál je dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou březích říčky Rokytné. My jsme zvolili trasu A - základní, na které jsme zhlédli hraběcí apartmány, taneční sál , římské lázně či sala terrenu. 
Po prohlídce zámku se někteří nechali zlákat zámeckou kavárnou na malé občerstvení v podobě kávy a zákusku.
 
A poslední zastavení našeho sobotního putování bylo na hrázi dalešické přehrady. Dost silný vítr si pohrával s vodní hladinou a my měli dojem, že jsme u moře. Prohlídka byla krátká. Nikomu se nechtělo stát venku při takovém počasí, a tak hurá do autobusu a domů.
 
Tak proběhl poslední zájezd prvního pololetí roku 2017 a nyní nás čekají prázdniny.
                                                                                                                                                   Text: Lenka Bukovská
Foto: Eva Lacinová
 
Děkujeme.

3. červen 2017 - Rybářské závody

Termín: 19. 6. 2017

Za fotografie děkujeme paní Veronice Mikulíkové.

10. červen 2017 - Sobotní výlet za krásami Podyjí

Termín: 15. 6. 2017

Je nejmenší a nejméně známý. Možná je to tím, že nemá žádnou mediálně přitažlivou kauzu. Zatímco Krkonoše se hádaly o lanovku na Sněžku a na Šumavě řádil kůrovec, národní park Podyjí si na první pohled na česko-rakouské hranici žije poklidným životem. V nepříliš dávné historii tu vedla železná opona. A právě díky přítomnosti vojáků a hraničního pásma je dnes v Podyjí zachovalá příroda.

Cílem našeho našeho sobotního výletu to byl zámek Vranov nad Dyjí, který se dominantně tyčí nad řekou Dyjí. Po ranním dešti byl jako vymalovaný. K jeho bráně jsme dorazili jako první návštěvníci, a tak jsme si mohli vychutnat poklid na nádvoří. Po prohlídce jsme se přesunuli na parkoviště u hráze. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce koruny hráze, která potrvá dva roky. Z toho důvodu je zhotoveno provizorní - náhradní - přístaviště na Skalce. Odtud nás přívoz zavezl k naší lodi Poseidon, se kterou jsme absolvovali plavbu pod hrad Bítov.
Hrad Bítov je po rozsáhlé rekonstrukci. Na nádvoří dobíhají ještě menší opravy, ale interiéry jsou již hotové. Každá míst se pyšní baldachýnovým vchodem, bohatě zdobeným zlatem. Bítov je znám svými vycpanými zvířaty, kterými proslul jeho poslední majitel, velkovýrobce porcelánu Georg Haas z Hasenfelsu .
A jak jinak mohl být zakončen náš výlet, neř příjemným posezením. Po cestě z hradu jsme potkali rekreační zařízení Rumburak, které splnilo naše přání na jedničku. 
 
 
Text: Lenka Bukovská
Foto: Eva Lacinová
 

11. červen 2017 - Zápasy přípravky

Termín: 12. 6. 2017

V neděli 11. 6. 2017 se zúčastnila naše přípravka turnaje pořádaného OFS Břeclav. Přihlásili jsme tři družstva U9 (hráli 4 + brankář ), U8 (3 proti 3 na 4 branky ) a U7 (2 na 2 na 4 branky). Děti hrály velmi dobře. Dokonce naši nejstarší porazili Velké Pavlovice 5 : 0.

Děkujeme p. Luďku Glozovi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009