3. květen 2015 - Hasičská mše

Datum: 4. 5. 2015

U příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byla v našem kostelíku sloužena mše za naše hasiče.