Fotogalerie

3. srpen 2018 - Stavění hodové máje II

Termín: 20. 8. 2018

Foto Filip Švásta, děkujeme!

12. srpen 2018 - Vítáme otce Tomáše

Termín: 14. 8. 2018

Foto Jiří Michna, děkujeme!

6. srpen 2018 - Hodové pondělí a zavádka

Termín: 14. 8. 2018

Foto Jiří Michna, děkujeme!

3. srpen 2018 - Stavění hodové máje

Termín: 14. 8. 2018

Foto Jiří Michna, děkujeme!

Srpen 2018 - Krojované děti na hodech

Termín: 9. 8. 2018

Za fotografie děkujeme paní Veronice Mikulíkové, FoTo Veru.

5. srpen 2018 - Loučíme se s otcem Ondřejem

Termín: 8. 8. 2018

Po 12 letech se s námi loučí náš otec Ondřej

V létě 2006 jsme se ze dne na den loučili s P. Pavlem Haluzou a na jeho místo nastoupil nový jednatřicetiletý polský kněz – otec Andrzej Wąsowicz. Nebyli jsme jeho prvním působištěm v Česku. Byl nejprve kaplanem v Hodoníně, poté ve Znojmě. Zde čerpal svoje první znalosti českého jazyka a tato místa dodnes rád navštěvuje. I my jsme si na jeho polský akcent brzy zvykli a časem se z otce Ondřeje stal Moravák s polskou duší, který přijel se zkušenostmi ze své domoviny, kde se stále nesl duch a učení papeže Jana Pavla II. S otcem Ondřejem přišel duch moderního křesťanství. Chtěl předat své zkušenosti z Polska i ve svých nových farnostech.

Měl kolem sebe od začátku schopné, a hlavně ochotné spolupracovníky, a tak se nebál realizovat i větší projekty. Například v Bořeticích se za pomoci všech farníků uskutečnila čtyři setkání mladých před tradiční poutí ke sv. Anně – Annafesty. Podporoval každý dobrý nápad a činnost – chrámový sbor Deo Gratias, setkávání různých skupin na faře, duchovní obnovy farníků za přítomnosti pozvaných kněží, setkání se sestrami ze Schönstattského hnutí, dny rodiny aj. Pravidelné úterní dětské mše také obohacovaly všechny přítomné v kostele. Duchovní život farnosti rozšířil o první pátky, uctívání obrazu Božího milosrdenství, zasvěcení rodin – Božímu milosrdenství a Panně Marii.

Otec Ondřej usiloval o propojení aktivit všech svých tří farností. Za jeho působení se uskutečnila dvě společná biřmování, a to v letech 2010 a 2015. Podařilo se mu udržet tradici, kdy jsme každoročně spolu s vrbeckými a kobylskými farníky mohli nesmírně slavnostním způsobem prožívat velikonoční třídenní. Otec se rád zúčastňoval poutí seniorů i poutí ostatních. Doprovázel dvě velké poutní výpravy, na podzim 2009 do Izraele a na jaře 2015 do Říma. V letech 2008 až 2010 se uskutečnily tři společné farní plesy s bohatým programem.

Jeho technické vzdělání, které absolvoval před studiem kněžským, se převážně projevilo v práci na kostele a faře. Za jeho působení se udělalo mnoho nákladné práce – na kostele se opravila fasáda a střecha, odstranila vlhká omítka, zhotovila nová elektroinstalace a nový pohon zvonů. Nejnověji se dokončila oprava ozvučení a začne se s opravou varhan. Na faře se opravila fasáda včetně nových oken, zrekonstruoval se rozvod topení, opravila střecha a stěny garáže. Zrenovoval se kříž u kostela.

Každý kněz přináší do farnosti otisk svého duchovního vedení. Stejně tak otec Ondřej pro své farnosti pracoval, jak nejlépe dovedl, hlavně s láskou a tvůrčím nasazením. Jistě můžeme říct, že si náš kraj a naše farnosti zamiloval, a věříme, že na nás bude stále s láskou a v modlitbě pamatovat.

Milý otče Ondřeji, děkujeme za vše, co jste pro naši farnost vykonal. Vyprošujeme Vám dar zdraví, které jste v posledních letech trochu pozbyl, a přejeme vše dobré. Zkušenosti, které jste zde načerpal, ať Vám jsou pomocí při práci ve Vašich nových farnostech.

Svou poslední mši svatou u nás otec Ondřej odsloužil v hodovou neděli 5. 8. 2018.

Marie a Lenka Kuchyňkovy

4. srpen 2018 - Předhodovní zpívání

Termín: 8. 8. 2018

V programu vystoupili:
Barbora a Tereza Šnajdrovy
Ženský soubor Bořečanky
Mužský soubor Mužáci z Mutěnic
Mužský soubor Svodničan z Bořetic

K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Mládí z Čejče.

 

12. červenec 2018 - Bořetice z balónu

Termín: 13. 7. 2018

Za fotografie děkujeme paní Ing. Lianě Hrabálkové (vinařství Ludwig Bořetice).

17. červen 2018 - Závěrečné vystoupení MŠ a ZŠ

Termín: 19. 6. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové (FoTo Veru)

Květen 2018 - První svaté přijímání

Termín: 19. 6. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové (FoTo Veru)

10. červen 2018 - Vítání nových občánků

Termín: 14. 6. 2018

Do naší obce byly přivítány tyto děti:

Adéla Němečková
Jáchym Polák
Liliana Procházková
Benjamin Grégr
Vanessa Petrásková

Rodiče souhlasili se zveřejněním jmen a fotografií.
 

9. červen 2018 - Hasičský den

Termín: 13. 6. 2018

V sobotu 9. června proběhl na našem fotbalovém hřišti první turnaj "starých pánů" - z Brumovic, Kobylí a Bořetic - v požárním útoku. Poté se dočkaly i děti, pro které byla připravena řada soutěžních úkolů v požárních disciplinách. Odpoledne se velmi vydařilo, děkujeme bořetickým "starším" hasičům za zorganizování závodů a budeme se těšit na další ročník.

Červen 2018 - Sázení lípy ke 100. výročí ČSR

Termín: 9. 6. 2018

Před zasedáním vlády KHR se v pondělí sešla vláda nejprve pod kapličkou sv. Urbana na Vinckově náměstí ve sklepech pod Kravíma horama, aby podle svého dřívějšího rozhodnutí zasadila ke stému výročí ČSR své spřátelené ČR strom svobody. Byla to již vzrostlejší lípa v hrnci, kterou nám zajistil občan Jirka Šebesta (s problémy, neboť o tyto stromky je letos velký zájem). Strom sázeli pod dohledem vlády čekatelé na funkci ve vládě KHR. Vláda nejprve zpívala hymnu KHR a po přípitku červeným vínem, který v koštýři přinesl ministr životního prostředí a okrasy republiky Miloš Vala, vláda vyměnila ve skleničkách víno za vodu a postupně s ní zalila již zasazený strom. Prezident nafurt ve svém krátkém projevu vysvětlil, proč KHR sázela strom spřátelené ČR, neboť naši otcové, dědové a pradědové vinaři žili v této ČSR a vinařili. Pro pobavení početného obecenstva zazpívala vláda ještě písničku našeho kamaráda Antonína Michny Piod Kravíma horama.

Za fotografie děkujeme p. Robertu Stohanzlovi, text dodal p. Václav Petrásek.

......................................

V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k 10. výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích. Buďte u toho společně s námi.

www.nulk.cz

 

2. červen 2018 - Dětský den II

Termín: 3. 6. 2018

2. červen 2018 - Dětský den

Termín: 3. 6. 2018

Za fotografie děkujeme paní Veronice Mikulíkové, FoTo Veru.

2. červen 2018 - Dětské rybářské závody

Termín: 3. 6. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové, FoTo Veru.

26. květen 2018 - Den otevřených sklepů v Bořeticích

Termín: 28. 5. 2018

Foto: Ing. Přemysl Pálka, Modré Hory. Děkujeme!

23. květen 2018 - Likvidace hnízda divokých včel

Termín: 25. 5. 2018

Jednotka SDH Bořetice vyjela dne 23. 5. 2018 v 18 hodin v počtu 3 + 1 s TA Opel Zafira na žádost obce Bořetice k likvidaci obtížného hmyzu k RD p. Ručného. Po odkrytí schvrchní vrstvy stěny, resp. zvětšení otvoru ve zdi RD bylo zjištěno, že se jedná o hnízdo divokých včel v dutině o rozměrech cca 100 × 30 × 15 cm. Dva členové jednotky v ochranných oblecích hnízdo zlikvidovali pomocí vysavače a Biolitu, následně byl otvor zazděn a zapraven maltou. Zásah byl ukončen v 19:23.

Foto a text: Tomáš Langer a Jiří Michna, děkujeme!

19. květen 2018 - Zájezd po trase Jemnice-Slavonice-Telč

Termín: 21. 5. 2018

Sobotní výlet byl ve znamení překvapení a adrenalinu. Ale vše popořadě. Trasa zájezdu byla pevně stanovena, ale hned v úvodu programu bylo napsáno - překvapení. Tím překvapením byla návštěva malé obce u Police - Kdousova. Sem každý rok pořádám dva turnusy letního tábora pro děti. Tentokrát cílem naší návštěvy Kdousova nebyla turistická základna, ale kostel sv. Linharta. Průvodcem se nám stal na půlhodinu kostelník zdejší farnosti, pan Tesař. O kostele věděl vše a jeho výklad nás zaujal. A nejen to. Zdejší kostelík má i svůj vlastní vydaný zpěvník. Písně v něm umístěné jsou však bez not.
Druhým naším zastavením byly Slavonice. Městečko s 2 500 obyvateli. Zde jsme navštívili podzemí, labyrint chodeb. Před vstupem do těchto prostor jsme se museli přezout do gumáků a obléct si pláštěnku. Na zemi bylo mnohdy až 30 cm vody. Chodby byly vytesány ve skále a jejich výška na začátku byla 140 cm a šířka 40 cm. Ale zvládli to všichni. Po prohlídce podzemí byla v nabídce prohlídka věže a nebo návštěva prodejny keramiky z Maříže. 
Třetím zastavením byl zámek v Telči. Po prohlídce tohoto skvostu byl stanovený individuální program, kteří mnozí využili k posezení při kávě či další prohlídce města. Odjezd byl stanovený na 16.30 hodin a v 16.36 hod začalo pršet.
Den se vydařil a každý účastník má na něj své vzpomínky - kostel v Kdousově, podzemní chodby v Slavonicích a nebo zámecký park v Telči, kde se natáčela pohádka Pyšná princezna.
 
 A kam s námi příště? 23. 6. na zájezd po trase Tišnov-Předklášteří, hrad Pernštejn a brněnská přehrada. A překvapení? Nebojte, zase bude!
 
Lenka Bukovská

21. a 22. duben 2018 - Víkendové zápasy přípravek

Termín: 24. 4. 2018

Minipřípravka se v sobotu 21. dubna zúčastnila turnaje ve Tvrdonicíh za účasti mužstev Ratíškovic, Lednice, Strážnice, Dubňan, Podluží a Celticu. Tento turnaj jsme vyhráli. Nejvíc se nám povedl zápas s Dubňany, který jsme vyhráli 15 : 2. Mladší a starší přípravka hrála v neděli zápasy v Krumvíři. Mladší prohráli 10 : 6 a starší prohráli těsně 14 : 12.

Text a foto: Luděk Gloza, děkujeme!

29.-31. březen 2018 - Velikonoční hrkání

Termín: 12. 4. 2018

Za obnovu této krásné velikonoční tradice děkujeme paní Zuzaně Čumpové a paní Lence Bukovské.

Foto: Z. Čumpová

Proč se vlastně o Velikonocích hrká?

Křtiny u Brna: Mons. Jan Peňáz, současný farář ve Křtinách u Brna, v jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, už na svém předchozím působišti, na velkomeziříčsku, po více než padesáti letech oživil tradici "hrkání". A ve Křtinách v ní pokračuje.

Proč se vlastně hrká? "Protože každého potěší, když uslyší zvon nebo aspoň školní zvonek oznamující konec hodiny," vysvětluje P. Peňáz. "Školní zvonek určuje denní rozvrh hodin, klášterní zvon zase svolává bratry nebo sestry k modlitbě, práci i odpočinku. Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí vždy radostně, protože oznamují radostné události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový rok. Během velikonočního tridua se naopak připomínají události bolestné: na Zelený čtvrtek byl Pán Ježíš zrazen a zajat, na Velký pátek byl za nás mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Protože tento pokyn vydal papež, lidově se říká, že zvony uletěly do Říma."

Ke všem zvykům se však časem připletou i pověry. Byli lidé, kteří se domnívali, že když zjara udělají velký rámus na polích, budou mít na celý rok pokoj od hlodavců. Proto se kdysi hrkalo a řehtalo o sto šest. Je pravda, že hlodavci před hrkači sice okamžitě utekli, ale brzy se spokojeně vrátili.

"Zvon zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky dělají velký rámus, ale není je tolik slyšet, proto se s nimi obcházejí všechny domy. U křížů se pak zpívá píseň vyjadřující zármutek člověka nad Kristovým utrpením a modlí se Anděl Páně. Dnes bývá křesťanský význam hrkání odmítán," dodává ještě Jan Peňáz. "Mnozí berou tento zvyk jen jako příležitost k pořádnému rámusu."

Zdroj:https://www.cirkev.cz/archiv/130325-proc-se-vlastne-o-velikonocich-hrka
 

 

25. březen 2018 - Degustace vín na velikonoční výstavu

Termín: 27. 3. 2018

Statistika:
K degustaci předloženo: celkem 527 vzorků, z toho bílých vín 268 vzorků, růžových vín 53 vzorků a červených vín 206 vzorků.

Degustace proběhla pod odborným dohledem subkomise ve složení:
Předseda: Jaroslav Suský, Bc
Členové: Petrásek Marek, Vajbar Bronislav, Varmuža Luděk, Lysý Marek

Jednotlivé degustační komise předložili k posouzení subkomisi 16 vzorků bílých vín a 12 červených vín a 2 vzorky rosé vín. Z těchto vzorků vyhodnotila subkomise:

Absolutní šampión výstavy - NG14 Neuburské, 2017, Vinařství Rusňákovi, Kobylí
Šampión bílých vín - VZ1 Veltlínské zelené 2017, kab., Kolouch Josef, Krumvíř
Šampión červených vín - SV28 Svatovavřinecké, m.z.v. 2017, Vinařství Novák, Bořetice
Šampión růžových vín - RO18 Frankovka, p.s. 2017, Rotter Luboš, V. Bílovice
Nejlépe hodnocená kolekce vín: Rodinné vinařství Pod horou, Bořetice

Výstavní výbor děkuje všem vinařům jak domácím, tak přespolním za poskytnuté vzorky vín a těší se na další spolupráci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS