Galerie

Rok: 2023

30. 12. Živý Betlém

Termín: 31. 12. 2023

29. 12. Žehnání vína

Termín: 31. 12. 2023

13. 12. Česko zpívá koledy

Termín: 15. 12. 2023

2. 12. Předvánoční jarmark na sóle

Termín: 6. 12. 2023

První prosincovou neděli roku 2023 mohli místní i přespolní dorazit na tradiční předvánoční jarmark, který se konal na sóle u kulturního domu. Jsme velmi rádi, že se stánkařům přidali také vinaři zpod Kraví hory, 3G Centrum a Sbor dobrovolných hasičů. V jejich stáncích to vonělo kapřími hranolkami, chlebíčky, polévkami či svařákem a punčem. Jsme velmi rádi, že se k nám letos poprvé připojili také místní pekaři.

Svou premiéru zažil také jeden ze tří nově pořízených obecních stanů. Na tyto stany získala obec evropskou dotaci v rámci projektu VENKOVNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVOU ČINNOST – BOŘETICE z Programu rozvoje venkova realizovaného za podpory Místní akční skupiny Hustopečsko. Smyslem projektu je podpora venkovních společenských akcí, které pořádá obec, popř. některý z místních spolků.

Kulturní program složený z vystoupení dětí z naší školy a školky, chrámové scholy Deo Gratias a Mužského sboru Svodničan byl doprovázen hustým sněžením. Sníh padal tak intenzivně, že se odrazil i v návštěvnosti jarmarku – pamatujeme totiž vyšší návštěvnost. Posíláme tedy tam nahoru malou prosbu – v sobotu 7. prosince 2024, kdy se potkáme na dalším jarmarku, se také těšíme na sníh, ale prosíme o trochu menší množství.

29. 11. Poděkování manželům Diblíkovým

Termín: 6. 12. 2023

Někteří lidé se v našich životech jen letmo mihnout, jiní v nich zůstávají dlouhá léta. Jedni z takových jsou i manželé Diblíkovi, kteří se několik desetiletí starali o naše rodiče, o nás i o naše děti. Není mezi námi asi nikdo, kdo by jim nepřál odpočinek a zasloužený klid, a proto jsme se ve středu 29. listopadu 2023 vydali spolu se starostou Františkem a místostarostou Jirkou poděkovat za ta dlouhá léta a péči, kterou nám všem věnovali. Poděkování předcházelo focení jejich bořetických pacientů, kde zdaleka nejsou všichni, ale vyvolaná fotografie jim udělala opravdu velkou radost.

Ještě jednou děkujeme za ta léta a jejich péči.

26. 11. Setkání seniorů

Termín: 26. 11. 2023

7. 10. Běh za bořeckým burčákem

Termín: 8. 10. 2023

To byly nervy! VBořeticích to cinkalo medailemi a nejedna skončila i u našich malých a mladých běžců a běžkyň. Tak za rok repete při 22. ročníku Běhu za burčákem. 

1. 10. Vítání podzimu

Termín: 5. 10. 2023

Spolu s našimi novými sousedy z Pánského jsme přivítali podzim!

19. 8. Zarážení hory

Termín: 19. 8. 2023

6.–8. 8. Krojové hody

Termín: 10. 8. 2023

Fotografie z hodů naleznete zde.

Foto: Richard Skoumal

4. 8. Stavění máje

Termín: 4. 8. 2023

30. 6. Konec školního roku

Termín: 30. 6. 2023

25. 6. Farní den v Bořeticích

Termín: 29. 6. 2023

V neděli 25. června zažilo sólo za kulturním domem v Bořeticích zatěžkávací zkoušku před blížícími se hody. Konal se zde farní den pro obce Bořetice, Kobylí a Vrbice a troufáme si říct, že to byla zkouška náročná, ale úspěšná. Na mši v půl 11 dorazilo několik desítek věřících, kteří po společné modlitbě mohli zasednout k obědu v podobě dvou polévek, vepřového guláše, ovaru a párků v rohlíku.

Po společném obědě byl připraven také zábavný program pro děti, které si mohly vyzkoušet, jak náročné to mají jejich vrstevníci v Africe. Úkoly jako střelba lukem na lva či sběr dřeva na oheň nezkoušely děti náhodou – byly připraveny v rámci spolupráce s českou pobočkou mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals, která měla na farním dnu své zástupce. Děkujeme všem, kteří přispěli do jejich pokladničky na stánku – vybralo se 17 322 korun, které zasytí 32 dětí po celý školní rok.

30. 4. Pálení čarodějnic

Termín: 30. 4. 2023

1. 4. Ukliďme Bořetice

Termín: 1. 4. 2023

4. 3. Bořetická uzlovačka

Termín: 7. 3. 2023

25. 2. Krojový ples

Termín: 25. 2. 2023

8. 1. Tříkrálová sbírka

Termín: 8. 1. 2023

Celý archiv | Zpět na aktuální

RSS