Fotogalerie

20. srpen 2019 - Zelená je tráva, fotbalové tréninky začaly!

Termín: 22. 8. 2019

Na fotbalovém hřišti je veselo – budoucí fotbalové stars začaly s tréninky! A zvou mezi sebe i další zájemce.


 

10. srpen 2019 - Charitativní představení Zvířátka a Petrovští

Termín: 22. 8. 2019

I přes nepříznivé počasí odehrálo Hustopečské kočovné divadlo celé představení, děti totiž komedie tak bavila, že vydržely v dešti a zimě až do konce a výborně se bavily.

Za poskytnutí fotek děkujeme Janě Šebestové a Ing. Ondřeji Morávkovi.

10. srpen 2019 - Svatovavřinecké noční otevřené sklepy

Termín: 12. 8. 2019

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/boretice-dohodovaly-a-uz-pripravuji-nocni-otevrene-sklepy-40292546

4. srpen 2019 - Hodová neděle - přespolní verbíři

Termín: 9. 8. 2019

Za poskytnutí fotografií děkujeme panu Františku Gajovskému.

4. srpen 2019 - Hodová neděle

Termín: 8. 8. 2019

Za poskytnutí fotografií děkujeme panu Františku Gajovskému.

27. a 28. červenec 2019 - Farní den a pouť ke sv. Anně

Termín: 29. 7. 2019

Video naleznete na našem YouTube kanále "Bořetický zpravodaj". Článek naleznete i na webu Novinky.cz.

Foto: V. Nováková

18. červen 2019 - Taktické cvičení na budově školy

Termín: 12. 7. 2019

I hasiči potřebují trénovat, z toho důvodu se dne 18. června od 10 hod uskutečnilo na zdejší základní škole taktické cvičení, jehož námětem byl požár v kabinetu v 1. patře.

Cílem bylo provést průzkum budovy, nalézt a lokalizovat zdroj požáru a zachránit osoby (děti a paní učitelky ze ZŠ), z nichž u některých musely být vzhledem k silnému zakouření prostoru, které bylo simulováno zapůjčeným výrobníkem mlhy, využity vyváděcí kukly. Ty jsou relativně novou součástí naší výstroje a umožňují napojení další osoby na přetlakový izolovaný dýchací přístroj hasiče tak, aby mohla tato osoba dýchat i v zakouřeném či jinak zamořeném prostředí a mohlo dojít k jejímu vyvedení z nebezpečného prostoru. Na shromaždišti pak byla poskytována neodkladná první pomoc a evidence evakuovaných osob.

Scénář taktického cvičení je (na rozdíl od prověřovacího cvičení) vždy všem předem znám a jeho účelem je prověřit schopnosti velení, znalosti konkrétního prostředí a taktiky zásahu. Účelem prověřovacího cvičení, o kterém ví pouze vedoucí cvičení, je prověřit připravenost a akceschopnost jednotky. Ze cvičení jsme si odnesli spoustu dílčích poznatků a zkušeností, které nám mohou pomoci při ostrém zásahu. Na závěr cvičení si děti mohly vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů a prohlédnout přistavenou techniku.

Velké poděkování patří dětem, panu školníkovi, paním učitelkám a paní ředitelce ZŠ i všem členům jednotky za aktivní, odpovědný a obětavý přístup.

 

Jiří Michna, velitel družstva JSDH

22. červen 2019 - Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“

Termín: 7. 7. 2019

Jako každoročně se i letos konal „uliční“ souboj bořetických borců ve fotbale „O pohár starosty obce“. Tento rok byl zvolen termín konce června. Tři týmy nastoupily v parném sobotním odpoledni k vzájemným zápasům. Krásné počasí a hru bohužel přerušila přívalová bouřka. Ani ta ale nepřekazila fotbalovým nadšencům zápasy dohrát.

 

Výsledky vzájemných zápasů:

  • Dědina vs. Chalúpky 4 : 2
  • Dědina vs. Lužánky 5 : 5 (penalty 0 : 3)
  • Lužánky vs. Chalúpky 3 : 3 (penalty 3 : 4)

Pro tento rok převzal pohár tým Dědiny, druhý skončil tým Lužánek, třetí místo pak obsadily Chalúpky.

 

František Petrásek, starosta

2. červen 2019 - 1. sv. přijímání

Termín: 2. 7. 2019

Dne 2. 6. 2019 v našem krásném kostele sv. Anny proběhlo 1. svaté přijímání dětí, ke kterému z bořetické farnosti přistoupily tyto děti: Jiří Mikulík, Tamara Kornutová, Filip Čumpa, Silvie Bendová, Dominik Gloza, Dominika Hemplová a Štěpán Svatoň.
Přípravy na tuto slávu probíhaly již dlouho předtím. Děti se pilně připravovaly několik měsíců v hodinách náboženství vedených našim skvělým Otcem Tomášem Cahou, ale také každé úterý na faře s Leničkou Kuchyňkovou a Dáškou Popovskou.
Největší přípravy však nastaly v sobotu, den před 1. svatým přijímáním. Děti nacvičovaly, jak bude vše probíhat, ale hlavně šly ke své první svaté zpovědi. Myslím, že byly moc nervózní, ale zvládly to všechny na jedničku.
Po tomto nácviku nadešel jejich den D. Všichni byli moc krásní a vše probíhalo tak, jak mělo. Na tento den budou mít spoustu vzpomínek nejen děti, ale také my-rodiče, kteří jsme této krásné akce zúčastnili.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli, aby tento den byl pro naše děti něčím výjimečným. Jmenovitě děkuji Otci Tomášovi za přípravu a vedení dětí tou správnou cestou, Marušce Kuchyňkové za nádhernou výzdobu kostela, Leničce Kuchyňkové a Dášce Popovské za věnování se dětem na faře, Davidovi Grégrovi za nádherné fotografie. A samozřejmě rodičům a ostatním příbuzným, kteří děti podporovali a stáli při nich v jejich den 1. svatého přijímání.

Text: Zuzana Čumpová, foto: David Grégr. Děkujeme!

23. červen 2019 - Vítání nových občánků

Termín: 24. 6. 2019

Do naší obce byly přivítány tyto děti:
- Karolína Grůzová
- Eliška Barvíková
- Anna Jamborová
- Lilien Dávidová
- Rozálie Vaculíková
- Petr Kopecký

19. červen 2019 - Pasování školáků na OÚ

Termín: 24. 6. 2019

Na konci školního roku pan starosta přivítal 13 budoucích prvňáčků naší ZŠ.

Foto Martina Langerová, děkujeme.

16. červen 2019 - Závěrečné vystoupení MŠ a ZŠ

Termín: 24. 6. 2019

Foto: Filip Švásta

1. červen - Dětský den na hřišti

Termín: 7. 6. 2019

Na dětský den do Bořetic dorazilo se svými rodiči bezmála 60 dětí. Odměnou jim bylo krásné počasí, bohatý program a zasloužené občerstvení. Děkujeme členkám kulturní komise obce za organizaci celé akce a Mysliveckému spolku Bořetice, Republice Kraví hora, Tenisovému klubu Bořetice, TJ Sokol Bořetice, Sboru dobrovolných hasičů Bořetice a všem holkám i klukům, kteří připravili pro děti jednotlivé disciplíny. A především děkujeme vám všem, kteří jste přišli.

Foto Filip Švásta

23. květen 2019 - Mezinárodní cvičení DARK BLADE 2019 nad Bořeticemi

Termín: 27. 5. 2019

Děkujeme panu Robertu Stohanzlovi za poskytnuté fotografie.

27. duben 2019 - Pálení čarodějnic

Termín: 30. 4. 2019

I přes nepřízeň počasí se na našem hřišti sešlo okolo 40 "dětských" čarodějnic a čarodějů, aby plnili úkoly v připravených soutěžích. A poté, za odměnu si opekli špekáčky a vybrali dárečky na památku.

Foto Filip Švásta

Duben 2019 - Rozkvetlá krása v Bořeticích

Termín: 30. 4. 2019

Již tradičně se v ulice Za humny II stala v dubnu nejkrásnější ulicí v obci.

Foto Filip Švásta.

21. duben 2019 - Velikonoční košt

Termín: 24. 4. 2019

Statistika

K degustaci předloženo:celkem 526 vzorků:
bílých vín
287 vzorků
růžových vín 38 vzorků
červených vín 201 vzorků

Absolutní šampión výstavy – AŠV: 478 – CSG+Me, 2018 Vinařství Čotkovi, Kobylí
Šampión bílých vín – ŠBV: 137 – Ryzlink rýnský, 2015 Václav Petrásek, Bořetice
Šampión červených vín – ŠČV: 495 – Svatovavřinecké, m.z.v. 2017 Vinařství Novák, Bořetice
Šampion bílých mladých vín – ŠBMV: 101 – Děvín, 2018 Vinařství Baraque, Vrbice
Nejlépe hodnocená kolekce vín: Vinařství Hempl, Bořetice

Katalog on-line

Velikonoce 2019 - Hrkání

Termín: 24. 4. 2019

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Ke zvykům, jejichž tradice nezmizela a nezanikla, patří řehtání (hrkání). 

Na tuto tradici jsme navázali u nás v Bořeticích v loňském roce, pozvolna. A letos jsme pokračovali.

Za fotografie děkujeme paní Zuzaně Čumpové a Kláře Vyhňákové.

6. duben 2019 - Ukliďme Bořetice

Termín: 9. 4. 2019

V sobotu 6. dubna proběhla v Bořeticích poprvé, ale určitě ne naposledy akce Ukliďme Bořetice. I přes nepříznivé počasí se několik desítek našich občanů sešlo a udělalo velký kus práce. Děkujeme všem za účast a pomoc!

Bohužel i přes to se ihned v neděli ráno se Bořetice probudily do velkého nepořádku. Zapálená popelnice, zničená zastávka u Mlýna a vysypaný kontejner na sklo byly nemilým překvapením.

31. březen 2019 - Vítání nových občánků

Termín: 1. 4. 2019

Do naší obci byli přivítáni tito noví občánci:

Stefan Pindeak, Jáchym Dufek, Adéla Buchtová
Elena Gočiková, Václav Stárek
Michal Bureš, Viola Malinková, Anna a Barbora Křivánkovy
Adriana Langerová, Adam Ostřížek, Martin Dvořáček
Ellena Mátlová, Štěpán Babáček, Rozálie Fridrichová

10. březen 2019 - Slavnostní Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav

Termín: 19. 3. 2019

Bořetický víkend

V sobotu 9. března 2019 hostili kolegové z SDH Bořetice mladé závodníky na 4. ročníku Bořetické soutěže v uzlování. Od rána to hučelo v krásně malovaném sále jak ve včelím úle. Mladí hasiči bojovali s lany s nadšením a touhou zvítězit. Vždy ale ve stylu fair play.
A protože dobrovolní hasiči z SDH Bořetice jsou plní energie a vstřícnosti, následující ráno, v neděli 10. března 2019, přivítali v místním kulturním domě účastníky slavnostního Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav. Shromáždění zhodnotilo práci roku 2018 a na závěr byla předána ocenění jednotlivcům i sborům za jejich dosavadní práci.
Tímto ještě jednou bych ráda poděkovala SDH Bořetice za pomoc a perfektně připravený prostor pro konání uvedeného shromáždění. Velké poděkování patří ale i všem aktivním dobrovolným hasičům okresu Břeclav nejen za práci, čas a srdce, které věnují této dobrovolné činnosti.
Děkuji. Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

9. březen 2019 - Soutěž mladých hasičů v uzlované

Termín: 18. 3. 2019

V sobotu 9. 3. 2019 se konala v kulturním domě v Bořeticích už čtvrtá Bořetická uzlovačka. Za domácí největšího úspěchu dosáhla Katka Folerová, která vyhrála v kategorii starší žáci. Gratulujeme.
V rámci navazující neděle jsme na témže místě hostili slavnostní shromáždění SDH celého okresu Břeclav. SDH Bořetice bylo v rámci toho oceněno Medailí OSH za zásluhy reprezentované dlouhodobou dobrou prací.
Děkujeme obci Bořetice za poskytnuté prostory a medaile a sponzorům za pěkné ceny pro soutěžící.
Mgr. Petr Zemánek, starosta SDH Bořetice
Foto: Tomáš Langer
Děkujeme.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009