Úřední deska

Milostivé léto – Vyvěšeno 8. 7. 2024

Obec Bořetice - rozpočtové opatření č. 2/2024 – Vyvěšeno 24. 6. 2024

Obec Bořetice - ceníky platné od 1.1.2024 – Vyvěšeno 18. 12. 2023

Vak, a.s. Břeclav - ceník vodného na rok 2024 – Vyvěšeno 13. 12. 2023

OBEC BOŘETICE - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ – Vyvěšeno 2. 1. 2018

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 – Vyvěšeno 20. 7. 2017

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 investice obce
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 veřejné osvětlení
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 odpady
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 zpětný odběr obalů
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 šikanózní žádosti
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sociální bydlení