Fotogalerie

Květen 2018 - První svaté přijímání

Termín: 19. 6. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové (FoTo Veru)

10. červen 2018 - Vítání nových občánků

Termín: 14. 6. 2018

Do naší obce byly přivítány tyto děti:

Adéla Němečková
Jáchym Polák
Liliana Procházková
Benjamin Grégr
Vanessa Petrásková

Rodiče souhlasili se zveřejněním jmen a fotografií.
 

9. červen 2018 - Hasičský den

Termín: 13. 6. 2018

V sobotu 9. června proběhl na našem fotbalovém hřišti první turnaj "starých pánů" - z Brumovic, Kobylí a Bořetic - v požárním útoku. Poté se dočkaly i děti, pro které byla připravena řada soutěžních úkolů v požárních disciplinách. Odpoledne se velmi vydařilo, děkujeme bořetickým "starším" hasičům za zorganizování závodů a budeme se těšit na další ročník.

Červen 2018 - Sázení lípy ke 100. výročí ČSR

Termín: 9. 6. 2018

Před zasedáním vlády KHR se v pondělí sešla vláda nejprve pod kapličkou sv. Urbana na Vinckově náměstí ve sklepech pod Kravíma horama, aby podle svého dřívějšího rozhodnutí zasadila ke stému výročí ČSR své spřátelené ČR strom svobody. Byla to již vzrostlejší lípa v hrnci, kterou nám zajistil občan Jirka Šebesta (s problémy, neboť o tyto stromky je letos velký zájem). Strom sázeli pod dohledem vlády čekatelé na funkci ve vládě KHR. Vláda nejprve zpívala hymnu KHR a po přípitku červeným vínem, který v koštýři přinesl ministr životního prostředí a okrasy republiky Miloš Vala, vláda vyměnila ve skleničkách víno za vodu a postupně s ní zalila již zasazený strom. Prezident nafurt ve svém krátkém projevu vysvětlil, proč KHR sázela strom spřátelené ČR, neboť naši otcové, dědové a pradědové vinaři žili v této ČSR a vinařili. Pro pobavení početného obecenstva zazpívala vláda ještě písničku našeho kamaráda Antonína Michny Piod Kravíma horama.

Za fotografie děkujeme p. Robertu Stohanzlovi, text dodal p. Václav Petrásek.

......................................

V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k 10. výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích. Buďte u toho společně s námi.

www.nulk.cz

 

2. červen 2018 - Dětský den II

Termín: 3. 6. 2018

2. červen 2018 - Dětský den

Termín: 3. 6. 2018

Za fotografie děkujeme paní Veronice Mikulíkové, FoTo Veru.

2. červen 2018 - Dětské rybářské závody

Termín: 3. 6. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové, FoTo Veru.

26. květen 2018 - Den otevřených sklepů v Bořeticích

Termín: 28. 5. 2018

Foto: Ing. Přemysl Pálka, Modré Hory. Děkujeme!

23. květen 2018 - Likvidace hnízda divokých včel

Termín: 25. 5. 2018

Jednotka SDH Bořetice vyjela dne 23. 5. 2018 v 18 hodin v počtu 3 + 1 s TA Opel Zafira na žádost obce Bořetice k likvidaci obtížného hmyzu k RD p. Ručného. Po odkrytí schvrchní vrstvy stěny, resp. zvětšení otvoru ve zdi RD bylo zjištěno, že se jedná o hnízdo divokých včel v dutině o rozměrech cca 100 × 30 × 15 cm. Dva členové jednotky v ochranných oblecích hnízdo zlikvidovali pomocí vysavače a Biolitu, následně byl otvor zazděn a zapraven maltou. Zásah byl ukončen v 19:23.

Foto a text: Tomáš Langer a Jiří Michna, děkujeme!

19. květen 2018 - Zájezd po trase Jemnice-Slavonice-Telč

Termín: 21. 5. 2018

Sobotní výlet byl ve znamení překvapení a adrenalinu. Ale vše popořadě. Trasa zájezdu byla pevně stanovena, ale hned v úvodu programu bylo napsáno - překvapení. Tím překvapením byla návštěva malé obce u Police - Kdousova. Sem každý rok pořádám dva turnusy letního tábora pro děti. Tentokrát cílem naší návštěvy Kdousova nebyla turistická základna, ale kostel sv. Linharta. Průvodcem se nám stal na půlhodinu kostelník zdejší farnosti, pan Tesař. O kostele věděl vše a jeho výklad nás zaujal. A nejen to. Zdejší kostelík má i svůj vlastní vydaný zpěvník. Písně v něm umístěné jsou však bez not.
Druhým naším zastavením byly Slavonice. Městečko s 2 500 obyvateli. Zde jsme navštívili podzemí, labyrint chodeb. Před vstupem do těchto prostor jsme se museli přezout do gumáků a obléct si pláštěnku. Na zemi bylo mnohdy až 30 cm vody. Chodby byly vytesány ve skále a jejich výška na začátku byla 140 cm a šířka 40 cm. Ale zvládli to všichni. Po prohlídce podzemí byla v nabídce prohlídka věže a nebo návštěva prodejny keramiky z Maříže. 
Třetím zastavením byl zámek v Telči. Po prohlídce tohoto skvostu byl stanovený individuální program, kteří mnozí využili k posezení při kávě či další prohlídce města. Odjezd byl stanovený na 16.30 hodin a v 16.36 hod začalo pršet.
Den se vydařil a každý účastník má na něj své vzpomínky - kostel v Kdousově, podzemní chodby v Slavonicích a nebo zámecký park v Telči, kde se natáčela pohádka Pyšná princezna.
 
 A kam s námi příště? 23. 6. na zájezd po trase Tišnov-Předklášteří, hrad Pernštejn a brněnská přehrada. A překvapení? Nebojte, zase bude!
 
Lenka Bukovská

21. a 22. duben 2018 - Víkendové zápasy přípravek

Termín: 24. 4. 2018

Minipřípravka se v sobotu 21. dubna zúčastnila turnaje ve Tvrdonicíh za účasti mužstev Ratíškovic, Lednice, Strážnice, Dubňan, Podluží a Celticu. Tento turnaj jsme vyhráli. Nejvíc se nám povedl zápas s Dubňany, který jsme vyhráli 15 : 2. Mladší a starší přípravka hrála v neděli zápasy v Krumvíři. Mladší prohráli 10 : 6 a starší prohráli těsně 14 : 12.

Text a foto: Luděk Gloza, děkujeme!

29.-31. březen 2018 - Velikonoční hrkání

Termín: 12. 4. 2018

Za obnovu této krásné velikonoční tradice děkujeme paní Zuzaně Čumpové a paní Lence Bukovské.

Foto: Z. Čumpová

Proč se vlastně o Velikonocích hrká?

Křtiny u Brna: Mons. Jan Peňáz, současný farář ve Křtinách u Brna, v jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, už na svém předchozím působišti, na velkomeziříčsku, po více než padesáti letech oživil tradici "hrkání". A ve Křtinách v ní pokračuje.

Proč se vlastně hrká? "Protože každého potěší, když uslyší zvon nebo aspoň školní zvonek oznamující konec hodiny," vysvětluje P. Peňáz. "Školní zvonek určuje denní rozvrh hodin, klášterní zvon zase svolává bratry nebo sestry k modlitbě, práci i odpočinku. Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí vždy radostně, protože oznamují radostné události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový rok. Během velikonočního tridua se naopak připomínají události bolestné: na Zelený čtvrtek byl Pán Ježíš zrazen a zajat, na Velký pátek byl za nás mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Protože tento pokyn vydal papež, lidově se říká, že zvony uletěly do Říma."

Ke všem zvykům se však časem připletou i pověry. Byli lidé, kteří se domnívali, že když zjara udělají velký rámus na polích, budou mít na celý rok pokoj od hlodavců. Proto se kdysi hrkalo a řehtalo o sto šest. Je pravda, že hlodavci před hrkači sice okamžitě utekli, ale brzy se spokojeně vrátili.

"Zvon zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky dělají velký rámus, ale není je tolik slyšet, proto se s nimi obcházejí všechny domy. U křížů se pak zpívá píseň vyjadřující zármutek člověka nad Kristovým utrpením a modlí se Anděl Páně. Dnes bývá křesťanský význam hrkání odmítán," dodává ještě Jan Peňáz. "Mnozí berou tento zvyk jen jako příležitost k pořádnému rámusu."

Zdroj:https://www.cirkev.cz/archiv/130325-proc-se-vlastne-o-velikonocich-hrka
 

 

25. březen 2018 - Degustace vín na velikonoční výstavu

Termín: 27. 3. 2018

Statistika:
K degustaci předloženo: celkem 527 vzorků, z toho bílých vín 268 vzorků, růžových vín 53 vzorků a červených vín 206 vzorků.

Degustace proběhla pod odborným dohledem subkomise ve složení:
Předseda: Jaroslav Suský, Bc
Členové: Petrásek Marek, Vajbar Bronislav, Varmuža Luděk, Lysý Marek

Jednotlivé degustační komise předložili k posouzení subkomisi 16 vzorků bílých vín a 12 červených vín a 2 vzorky rosé vín. Z těchto vzorků vyhodnotila subkomise:

Absolutní šampión výstavy - NG14 Neuburské, 2017, Vinařství Rusňákovi, Kobylí
Šampión bílých vín - VZ1 Veltlínské zelené 2017, kab., Kolouch Josef, Krumvíř
Šampión červených vín - SV28 Svatovavřinecké, m.z.v. 2017, Vinařství Novák, Bořetice
Šampión růžových vín - RO18 Frankovka, p.s. 2017, Rotter Luboš, V. Bílovice
Nejlépe hodnocená kolekce vín: Rodinné vinařství Pod horou, Bořetice

Výstavní výbor děkuje všem vinařům jak domácím, tak přespolním za poskytnuté vzorky vín a těší se na další spolupráci.

15. březen 2018 - Prověřovací cvičení J-SDH Bořetice II

Termín: 16. 3. 2018

Foto: Marie Langerová, děkujeme!

15. březen 2018 - Prověřovací cvičení J-SDH Bořetice I

Termín: 16. 3. 2018

Dne 15. 3. 2018 bylo pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bořetice připraveno malé překvapení. Velitel J-SDH po projednání se starostou obce připravil na tento den prověřovací cvičení. Námětem byl požár vinného sklepa se zraněním osoby. Cílem cvičení bylo prověřit chování jednotky u zásahu, činnost u zásahu, nácvik velení, nácvik transportu osoby, poskytnutí předlékařské první pomoci, nácvik použití izolovaných dýchacích přístrojů a prověření stavu zásahové techniky po zimě. O prověřovacím cvičení nejsou členové jednotky (na rozdíl od taktického cvičení) dopředu informováni, tzn. neví, co je čeká, a musí umět reagovat stejně pohotově jako u zásahu.

 

Text: Jiří Michna

náměstek starosty SDH, velitel družstva J-SDH

4. březen 2018 - Vítání nových občánků

Termín: 14. 3. 2018

V první březnovou neděli jsme přivítali nové občánky Bořetic:
Adam Kaláb
Maxim Langer
Adam Machovský
Klaudie Kuchyňková
Tomáš Režný

Omlouváme se, že nedošlo k pozvání všech dětí, ale příště to určitě napravíme!

10. březen 2018 - Mistrovství Bořetic v „Osadnících z Katanu“

Termín: 12. 3. 2018

Již třetí ročník Mistrovství v Osadnících z Katanu proběhl v sobotu 10. 3. 2018 ve sportovním prostředí tělocvičny ZŠ v Bořeticích. Přes třicet účastníků zasedlo za herní stoly k nekompromisním soubojům v této oblíbené deskové hře. Po třech kolech herních klání tak byli známi vždy čtyři finalisté ve dvou věkových kategoriích, kteří následně zasedli k rozhodujícím hrám.

Celý turnaj pořádaný obcí Bořetice a podpořený spolkem vinařů Svobodná spolková republika Kraví hora proběhl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Pohár v hlavní soutěži tentokrát zůstane doma, neboť z finálového souboje nakonec vyšel nejlépe místní borec Dominik Chrástek. V kategorii do 14 let si nejlépe vedl Marek Havlíček z Brna. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na setkání při dalším ročníku této herní akce.

Stupně vítězů:

Kat. < 14 let:

1. Havlíček Marek (Brno)

2. Huslík Martin (Bořetice)

3. Svatoň Radim (Bořetice)

Kat. dospělí:

1. Chrástek Dominik (Bořetice)

2. Havlíčková Petra (Brno)

3. Hofman Jiří (Dubňany)

 

Text: Ing. Jiří Huslík
Foto: Veronika Mikulíková

Děkujeme!

 

3. březen 2018 - Soutěž v uzlování mladých hasičů

Termín: 7. 3. 2018

Za fotografie děkujeme p. Tomáši Langerovi z SDH Bořetice.

2.-4. březen 2018 - Zájezd Kravihorců do Slovinska

Termín: 7. 3. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. starostovi a rodině Křivánkové a Herůfkové.

25. únor 2018 - Dětský maškarní karneval

Termín: 26. 2. 2018

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové.

3. únor 2018 - Reprezentační ples SSR KH

Termín: 22. 2. 2018

Za poskytnuté fotografie děkujeme paní Ivě Hermanové z Třebíče.

17. únor 2018 - Hasičský ples

Termín: 20. 2. 2018

Za poskytnuté fotografie děkujeme Mgr. Šárce Křivánkové.

10. únor 2018 - Výroční valná hromada SDH Bořetice

Termín: 20. 2. 2018

Na této VVH zvolili členové svého nového starostu, Mgr. Petra Zemánka. Přejeme mu v této náročné funkci hodně zdaru, sil a trpělivosti.

20. leden 2018 - Krojový ples

Termín: 31. 1. 2018

Foto Filip Švásta, děkujeme!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Archiv: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS