Fotogalerie

18. červen 2019 - Taktické cvičení na budově školy

Termín: 12. 7. 2019

I hasiči potřebují trénovat, z toho důvodu se dne 18. června od 10 hod uskutečnilo na zdejší základní škole taktické cvičení, jehož námětem byl požár v kabinetu v 1. patře.

Cílem bylo provést průzkum budovy, nalézt a lokalizovat zdroj požáru a zachránit osoby (děti a paní učitelky ze ZŠ), z nichž u některých musely být vzhledem k silnému zakouření prostoru, které bylo simulováno zapůjčeným výrobníkem mlhy, využity vyváděcí kukly. Ty jsou relativně novou součástí naší výstroje a umožňují napojení další osoby na přetlakový izolovaný dýchací přístroj hasiče tak, aby mohla tato osoba dýchat i v zakouřeném či jinak zamořeném prostředí a mohlo dojít k jejímu vyvedení z nebezpečného prostoru. Na shromaždišti pak byla poskytována neodkladná první pomoc a evidence evakuovaných osob.

Scénář taktického cvičení je (na rozdíl od prověřovacího cvičení) vždy všem předem znám a jeho účelem je prověřit schopnosti velení, znalosti konkrétního prostředí a taktiky zásahu. Účelem prověřovacího cvičení, o kterém ví pouze vedoucí cvičení, je prověřit připravenost a akceschopnost jednotky. Ze cvičení jsme si odnesli spoustu dílčích poznatků a zkušeností, které nám mohou pomoci při ostrém zásahu. Na závěr cvičení si děti mohly vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů a prohlédnout přistavenou techniku.

Velké poděkování patří dětem, panu školníkovi, paním učitelkám a paní ředitelce ZŠ i všem členům jednotky za aktivní, odpovědný a obětavý přístup.

 

Jiří Michna, velitel družstva JSDH

22. červen 2019 - Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“

Termín: 7. 7. 2019

Jako každoročně se i letos konal „uliční“ souboj bořetických borců ve fotbale „O pohár starosty obce“. Tento rok byl zvolen termín konce června. Tři týmy nastoupily v parném sobotním odpoledni k vzájemným zápasům. Krásné počasí a hru bohužel přerušila přívalová bouřka. Ani ta ale nepřekazila fotbalovým nadšencům zápasy dohrát.

 

Výsledky vzájemných zápasů:

  • Dědina vs. Chalúpky 4 : 2
  • Dědina vs. Lužánky 5 : 5 (penalty 0 : 3)
  • Lužánky vs. Chalúpky 3 : 3 (penalty 3 : 4)

Pro tento rok převzal pohár tým Dědiny, druhý skončil tým Lužánek, třetí místo pak obsadily Chalúpky.

 

František Petrásek, starosta

2. červen 2019 - 1. sv. přijímání

Termín: 2. 7. 2019

Dne 2. 6. 2019 v našem krásném kostele sv. Anny proběhlo 1. svaté přijímání dětí, ke kterému z bořetické farnosti přistoupily tyto děti: Jiří Mikulík, Tamara Kornutová, Filip Čumpa, Silvie Bendová, Dominik Gloza, Dominika Hemplová a Štěpán Svatoň.
Přípravy na tuto slávu probíhaly již dlouho předtím. Děti se pilně připravovaly několik měsíců v hodinách náboženství vedených našim skvělým Otcem Tomášem Cahou, ale také každé úterý na faře s Leničkou Kuchyňkovou a Dáškou Popovskou.
Největší přípravy však nastaly v sobotu, den před 1. svatým přijímáním. Děti nacvičovaly, jak bude vše probíhat, ale hlavně šly ke své první svaté zpovědi. Myslím, že byly moc nervózní, ale zvládly to všechny na jedničku.
Po tomto nácviku nadešel jejich den D. Všichni byli moc krásní a vše probíhalo tak, jak mělo. Na tento den budou mít spoustu vzpomínek nejen děti, ale také my-rodiče, kteří jsme této krásné akce zúčastnili.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli, aby tento den byl pro naše děti něčím výjimečným. Jmenovitě děkuji Otci Tomášovi za přípravu a vedení dětí tou správnou cestou, Marušce Kuchyňkové za nádhernou výzdobu kostela, Leničce Kuchyňkové a Dášce Popovské za věnování se dětem na faře, Davidovi Grégrovi za nádherné fotografie. A samozřejmě rodičům a ostatním příbuzným, kteří děti podporovali a stáli při nich v jejich den 1. svatého přijímání.

Text: Zuzana Čumpová, foto: David Grégr. Děkujeme!

23. červen 2019 - Vítání nových občánků

Termín: 24. 6. 2019

Do naší obce byly přivítány tyto děti:
- Karolína Grůzová
- Eliška Barvíková
- Anna Jamborová
- Lilien Dávidová
- Rozálie Vaculíková
- Petr Kopecký

19. červen 2019 - Pasování školáků na OÚ

Termín: 24. 6. 2019

Na konci školního roku pan starosta přivítal 13 budoucích prvňáčků naší ZŠ.

Foto Martina Langerová, děkujeme.

16. červen 2019 - Závěrečné vystoupení MŠ a ZŠ

Termín: 24. 6. 2019

Foto: Filip Švásta

1. červen - Dětský den na hřišti

Termín: 7. 6. 2019

Na dětský den do Bořetic dorazilo se svými rodiči bezmála 60 dětí. Odměnou jim bylo krásné počasí, bohatý program a zasloužené občerstvení. Děkujeme členkám kulturní komise obce za organizaci celé akce a Mysliveckému spolku Bořetice, Republice Kraví hora, Tenisovému klubu Bořetice, TJ Sokol Bořetice, Sboru dobrovolných hasičů Bořetice a všem holkám i klukům, kteří připravili pro děti jednotlivé disciplíny. A především děkujeme vám všem, kteří jste přišli.

Foto Filip Švásta

23. květen 2019 - Mezinárodní cvičení DARK BLADE 2019 nad Bořeticemi

Termín: 27. 5. 2019

Děkujeme panu Robertu Stohanzlovi za poskytnuté fotografie.

27. duben 2019 - Pálení čarodějnic

Termín: 30. 4. 2019

I přes nepřízeň počasí se na našem hřišti sešlo okolo 40 "dětských" čarodějnic a čarodějů, aby plnili úkoly v připravených soutěžích. A poté, za odměnu si opekli špekáčky a vybrali dárečky na památku.

Foto Filip Švásta

Duben 2019 - Rozkvetlá krása v Bořeticích

Termín: 30. 4. 2019

Již tradičně se v ulice Za humny II stala v dubnu nejkrásnější ulicí v obci.

Foto Filip Švásta.

21. duben 2019 - Velikonoční košt

Termín: 24. 4. 2019

Statistika

K degustaci předloženo:celkem 526 vzorků:
bílých vín
287 vzorků
růžových vín 38 vzorků
červených vín 201 vzorků

Absolutní šampión výstavy – AŠV: 478 – CSG+Me, 2018 Vinařství Čotkovi, Kobylí
Šampión bílých vín – ŠBV: 137 – Ryzlink rýnský, 2015 Václav Petrásek, Bořetice
Šampión červených vín – ŠČV: 495 – Svatovavřinecké, m.z.v. 2017 Vinařství Novák, Bořetice
Šampion bílých mladých vín – ŠBMV: 101 – Děvín, 2018 Vinařství Baraque, Vrbice
Nejlépe hodnocená kolekce vín: Vinařství Hempl, Bořetice

Katalog on-line

Velikonoce 2019 - Hrkání

Termín: 24. 4. 2019

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Ke zvykům, jejichž tradice nezmizela a nezanikla, patří řehtání (hrkání). 

Na tuto tradici jsme navázali u nás v Bořeticích v loňském roce, pozvolna. A letos jsme pokračovali.

Za fotografie děkujeme paní Zuzaně Čumpové a Kláře Vyhňákové.

6. duben 2019 - Ukliďme Bořetice

Termín: 9. 4. 2019

V sobotu 6. dubna proběhla v Bořeticích poprvé, ale určitě ne naposledy akce Ukliďme Bořetice. I přes nepříznivé počasí se několik desítek našich občanů sešlo a udělalo velký kus práce. Děkujeme všem za účast a pomoc!

Bohužel i přes to se ihned v neděli ráno se Bořetice probudily do velkého nepořádku. Zapálená popelnice, zničená zastávka u Mlýna a vysypaný kontejner na sklo byly nemilým překvapením.

31. březen 2019 - Vítání nových občánků

Termín: 1. 4. 2019

Do naší obci byli přivítáni tito noví občánci:

Stefan Pindeak, Jáchym Dufek, Adéla Buchtová
Elena Gočiková, Václav Stárek
Michal Bureš, Viola Malinková, Anna a Barbora Křivánkovy
Adriana Langerová, Adam Ostřížek, Martin Dvořáček
Ellena Mátlová, Štěpán Babáček, Rozálie Fridrichová

10. březen 2019 - Slavnostní Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav

Termín: 19. 3. 2019

Bořetický víkend

V sobotu 9. března 2019 hostili kolegové z SDH Bořetice mladé závodníky na 4. ročníku Bořetické soutěže v uzlování. Od rána to hučelo v krásně malovaném sále jak ve včelím úle. Mladí hasiči bojovali s lany s nadšením a touhou zvítězit. Vždy ale ve stylu fair play.
A protože dobrovolní hasiči z SDH Bořetice jsou plní energie a vstřícnosti, následující ráno, v neděli 10. března 2019, přivítali v místním kulturním domě účastníky slavnostního Shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav. Shromáždění zhodnotilo práci roku 2018 a na závěr byla předána ocenění jednotlivcům i sborům za jejich dosavadní práci.
Tímto ještě jednou bych ráda poděkovala SDH Bořetice za pomoc a perfektně připravený prostor pro konání uvedeného shromáždění. Velké poděkování patří ale i všem aktivním dobrovolným hasičům okresu Břeclav nejen za práci, čas a srdce, které věnují této dobrovolné činnosti.
Děkuji. Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

9. březen 2019 - Soutěž mladých hasičů v uzlované

Termín: 18. 3. 2019

V sobotu 9. 3. 2019 se konala v kulturním domě v Bořeticích už čtvrtá Bořetická uzlovačka. Za domácí největšího úspěchu dosáhla Katka Folerová, která vyhrála v kategorii starší žáci. Gratulujeme.
V rámci navazující neděle jsme na témže místě hostili slavnostní shromáždění SDH celého okresu Břeclav. SDH Bořetice bylo v rámci toho oceněno Medailí OSH za zásluhy reprezentované dlouhodobou dobrou prací.
Děkujeme obci Bořetice za poskytnuté prostory a medaile a sponzorům za pěkné ceny pro soutěžící.
Mgr. Petr Zemánek, starosta SDH Bořetice
Foto: Tomáš Langer
Děkujeme.

2. únor 2019 - Krojový ples

Termín: 1. 3. 2019

Fotografie poskytla rodina Machačova, děkujeme.

23. únor 2019 - Reprezentační ples Kravihorské republiky II

Termín: 26. 2. 2019

Za poskytnuté fotografie děkujeme paní Ivě Hermanové z Třebíče.

23. únor 2019 - Reprezentační ples Kravihorské republiky

Termín: 25. 2. 2019

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. Robertu Stohanzlovi.

19. leden 2019 - Hasičský ples

Termín: 24. 1. 2019

Sólo podpořilo dobrou věc, na Nadaci hasičů a policistů se vybralo krásných 4 530 korun.
Hráli již tradiční "The teachers".

Foto: SDH Bořetice

Leden 2019 - Sklepy pod Kraví horou pod sněhem

Termín: 13. 1. 2019

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. Robertu Stohanzlovi.

6. leden 2019 - Tříkrálová sbírka v Bořeticích

Termín: 13. 1. 2019

V naší obci se při tříkrálové sbírce vybralo krásných 63 684 Kč! Děkujeme všem za milé přijetí a štědré příspěvky.

5. leden 2019 - Valná hromada SDH Bořetice

Termín: 13. 1. 2019

ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU ZA ROK 2018

Sestry a bratři, vážení hosté,

letošní zprávu o činnosti jsem se snažil ladit pozitivně. Při jejím zpracovávání, resp. skládání myšlenek o událostech sboru v roce 2018 jsem si uvědomil, že se – slovy klasika – nic zásadního nestalo, což je jednoznačně pozitivní, protože tím pádem bude zpráva stručná.

Ve svých předchozích zprávách o činnosti jsem si vždy povzdechnul nad trvalým úbytkem členské základny, resp. nad tím, že do práce sboru či jednotky jsou zapojeni stále jedni a titíž členové. To se ani letos bohužel nezměnilo, takže si lehce negativně povzdechnu znovu a pozitivně naladěn budu pokračovat dále.

Oproti minulému roku je jednoznačně pozitivnější naše sportovní činnost. V minulé zprávě jsem psal, že na sezónu 2017 bychom všichni asi chtěli hodně rychle zapomenout, protože se náš tým mužů dal dohromady pouze na domácí soutěž. Naštěstí v sezóně 2018 tyto starosti odpadly, protože náš sportovní tým mužů nevyvinul činnost naprosto žádnou, tudíž není o čem referovat, na co vzpomínat, a tedy ani na co zapomínat a kritizovat. Jediným sportovním počinem v roce 2018 bylo poskládání ad hoc týmu složeného převážně z členů jednotky na akci „Hasičský den“ dne 9. 6. 2018, kterou zorganizovali naši Gumídci, za což jim patří velký dík. Důvody neutěšeného stavu jsem také již rozebíral v minulých zprávách, tudíž si nebudu zbytečně negativně dráždit hlasivky.

Pozitivní je také tradičně práce s mládeží. Sice musím sebekriticky sypaje si popel na hlavu přiznat, že moc nevím, co konkrétně naše hasičská mládež dělá, ale podle mě je důležité, že vůbec něco dělá a dostatečně zaměstnává všechny naše vedoucí mládeže, což mne činí šťastným a spokojeným. Více se určitě dozvíme ve zprávě o činnosti mladých hasičů. Na konci 2017 sbor pro děti a jejich rodiče uspořádal výlet za profesionálními hasiči do Brna a do hasičského muzea, na tuto akci bychom chtěli začátkem roku 2019 navázat návštěvou Krajského operačního a informačního střediska a dalším doprovodným programem, podrobnosti se mladí hasiči a jejich rodiče včas dozví.

Událostí roku 2018 je jednoznačně zahájení výstavby hasičské zbrojnice, což je samo o sobě pozitivní. Ještě pozitivnější je fakt, že výstavbu zbrojnice můžeme prožívat mnohem intenzivněji, protože se dostala do časového skluzu a práce se na zimu prakticky zastavily na úrovni nedokončených obvodových zdí, a my se tak můžeme mnohem déle těšit např. na přeložku NN, dokončení obvodových stěn, střechy atd. Můžeme se také těšit na to, že termín dokončení v listopadu 2019 bude dodržen.

Dovolte mi se krátce zmínit také o letošních volbách do zastupitelstev obcí, kde i bořetičtí hasiči měli své želízko v ohni. Pozitivní je určitě zisk čtyř mandátů a celkově druhé místo Zapálených pro Bořetice, což se přeneslo i do vedení obce, které se také určitě stalo pozitivnějším.

Dalším skvělým pozitivem je počet zásahů v obci. Díky pokročilé odborné přípravě členů zásahové jednotky se podařilo počet mimořádných událostí v obci zredukovat na jednu jedinou. Kvituji také fakt, že se jednotka rozhodla vstoupit do systému tzv. „first responderů“, podařilo se jí získat dotaci na nákup nového DA a po vstupu Marušky Langerové se stala alespoň trochu genderově vyváženější. Podrobnosti nám přednese jistě pozitivně naladěný velitel JSDH.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci Bořetice za finanční i nefinanční podporu činnosti SDH, jednotky a mladých hasičů, celému výboru a všem členům a členkám SDH, jednotky i Gumídků, kteří se podílejí na činnosti sboru.

Sestry a bratři, vážení hosté, přeji vám i vašim rodinám do roku 2019 hlavně pevné zdraví a pozitivní myšlení.

V Bořeticích dne 5. 1. 2019

J. Michna, náměstek starosty SDH Bořetice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Archiv: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS