Fotogalerie

31. červenec 2013 - Přivezení hodové máje

Termín: 2. 8. 2013

Stárci a chasa dovezli ve středu 31. 7. 2013 hodovou máju.

26.–27. červenec 2013 - První sjezd rodáků - foto II

Termín: 29. 7. 2013

První sjezd rodáků proběhl v tomto celovíkendovém programu:

Červenec 2013 - Letní tábor "Antické Řecko na Kdousově"

Termín: 22. 7. 2013

Letos bylo tématem druhého turnusu LDT Kdousov Antické Řecko. Celotáborová hra byla inspirována pověstí o Héraklovi a jeho plněním 12 úloh, které mu byly zadány králem Eurystheem. Naproti staré pověsti, my vedoucí jako bohové Olympu jsme dětem dovolili pomoct Heráklovi s jeho úlohami.
Ve čtyřech dnech tak přinesly kůži nemejského lva, zabily devítihlavou hydru, přinesly divokého kance, našly laň se zlatými parohy, zahnaly stymfalské ptáky, přivedly vodu do chlévů, přinesly divokého býka, lidožravé koně a našly pás královny Amazonek.
Pátý den byl věnován pravým olympijským hrám, a to jak ve vodě, tak na suchu. Děti se utkaly proti sobě ve svých týmech Gladiátorů, PCHáčů, Huba Buba a Mulťáků. Soutěžily v lovení vajíček ze dna, plavání pod vodou i na čas, na souši potom proběhly soutěže dvojspřeží, soutěž trubačů, hod kyjem, skok do dálky a mnohé další.
Jedno dopoledne bylo věnováno také výuce řeckého lidu, a to v oblasti hvězdářství, léčitelství, hudbě a poezii a pro ty nejmenší dílnička. Děti si užily i večerního programu, kdy jsme měli dvakrát letní kino s promítáním pohádek, diskotéku, nezbytný táborák, překročení řeky Styx i vědomostní soutěže.
Největší odměnou pro nás vedoucí byly večerní nástupy v kostýmech, kdy každé dítě mělo svůj vlastní krásný řecký šat, nad hlavami jim vlály vlajky a v rukou držely své týmové amfory, které si samy nazdobily. Tak i druhý turnus se vydařil a příští rok zase na dva!

Červenec 2013 - Letní tábor "Cesta do pravěku aneb Kdousov 2013"

Termín: 16. 7. 2013

V letošním roce jsme se s táborníky vypravili do dob, kdy místo tábora bývaly lesy přesliček větších než kdousovský kostel, namísto polí byly bažiny a po širých pláních se proháněli divocí koně, pásli mamuti a pravěký člověk vynalezl oheň. Všichni vedoucí i děti měli z domu kostýmy pravěkých lidí a vždy při večerním nástupu se zahalovali do kůží ulovených zvířat.
Dopolední činnosti byly věnovány dovednostem pravěkých lidí. Děti se naučily rostliny pravěku i dneška, druhy ohňů a nástrojů, rozeznávat zvířecí stopy, svazování kořisti i první pomoc v případě úrazu při lovu. Co se při „pra-školách“ naučily, si pak ověřily v putování po pravěké cestě.
Všechny děti byly jako každý rok rozděleny do družstev, vytvořily si trička obtiskováním listů a vymyslely si svá jména. Letos jsme měli Šavlozubce, Kečupáky, Saláty a Kameňáky. V týmech pak děti mapovaly terén a rozmístění lovišť, přinášely vodu, bojovaly o oheň, sháněly obživu, pomáhaly kryserce získat její oříšek, domestikovaly divoké krávy a na konci tábora stavěly vesnici.
Všem se nám v pravěku líbilo a některým se z něj do moderní doby ani nechtělo vracet. Tak zase za rok na Kdousově!

Holásková Anna

25. červen 2013 - Rozvodněná Trkmanka

Termín: 25. 6. 2013

Stav Trkmanky po nočním vydatném dešti u stavebnin v 9 hod dopoledne.

23. červen 2013 - Vítání nových občánků

Termín: 25. 6. 2013

Kulturní komise a ženský pěvecký soubor Bořečanky přivítali nové občánky: budoucího hasiče Tomáše Langera, Jana Macečeka, Martina Ševčíka a Kláru Popelkovou.

Červen 2013 - Nová vozovka

Termín: 20. 6. 2013

13. 6. 2013 byla vybudována nová vozovka k novým rodinným domkům v ulici Pod bytovkami.

19. červen 2013 - Pasování školáků

Termín: 20. 6. 2013

19. června pasoval starosta obce Václav Surman devět předškoláků na školáky.
Za přípravu krásného vystoupení předškoláků patří poděkování ředitelce školy a celému učitelskému sboru z MŠ.

9. červen 2013 - Krojovaná školní akademie a buchtobraní

Termín: 10. 6. 2013

V neděli 9. června naše školčátka a školáci potvrdili, že opravdu nemusíme mít strach o budoucnost krojovaných v naší obci. Děti nacvičily a ukázaly celé hody od stavění máje, přes sólo pro přespolní, zavádku až po sólo osáci. Jako přídavek návštěvníci mohli zhlédnout část Moravské besedy, která se tančí na krojových plesech.

Děkujeme všem paní učitelkám, které krásný program s dětmi nacvičily, a všem hospodyňkám, které přispěly svými výrobky na buchtobraní.

29. květen 2013 - Den dětí s Policií ČR a SDH Kobylí na hřišti Bořetice

Termín: 9. 6. 2013

Středeční dopoledne patřilo žákům ze základních škol Bořetice, Kobylí a Němčičky. Všechny děti se sešly v Bořeticích na fotbalovém hřišti, kde na ně čekali policisté a dobrovolní hasiči Kobylí.

Co tu vlastně bylo k vidění? Za Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje svoji práci předvedli psovodi se svými čtyřnohými pomocníky, policisté ze Speciální pořádkové jednotky ukázali svoji výstroj a výzbroj, vozidlo VW Passat i motorku představili policisté z Dopravní policie a práce kriminalistického technika zde měla svoji ukázku a to v podobě snímání otisků prstů.

Dobrovolní hasiči z Kobylí si pro děti připravili ukázku své práce, která je mnohdy opravdu nebezpečná. Ve stanu, který byl plný kouře, si žáci pod dohledem profesionálů na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak je práce hasičů náročná i co se týká orientace v zakouřeném prostoru.

Při dynamické ukázce policistů ze Speciální pořádkové jednotky se tajil dech i dospělým. Policisté si předvedli demonstraci, kdy výtržníci házeli na policisty zápalné láhve. Policisté ve speciálních oděvech procházeli ohněm, což pro ty nejmenší bylo nepochopitelné.

Policisté zapojili i děti. Dřepy, kliky i běháni zvládli žáci pod jednotným velením.

 

nprap. Petra Hrazdírová

nprap. Milan Gruška

25. květen 2013 - Otevřené sklepy II

Termín: 27. 5. 2013

© 2013 Ing. Přemysl Pálka - děkujeme za poskytnutí fotografií
 

25. květen 2013 - Desátý ročník otevřených sklepů

Termín: 26. 5. 2013

I přes nepříznivé počasí se do Bořetic o víkendu sjely stovky milovníků vína, aby ochutnaly bořetická vína. Tento rok bylo otevřeno rekordních 30 sklepů!

Večer se ještě zbylí stateční setkali na vystoupení mužských pěveckých sborů z Moravan, z Bořetic a ženského sboru z Dolních Dunajovic. Hrála jim k tomu jako vždy výborná CM Mládí z Čejče.

24. květen 2013 - Otec Karel Satoria na Vrbici

Termín: 26. 5. 2013

Při příležitosti 100. výročí položení základního kamene kostela sv. Jiljí na Vrbici proběhlo setkání s P. Karlem Satoriou, který v 80. letech sloužil i v naší obci. 

19. květen 2013 - První svaté přijímání

Termín: 19. 5. 2013

Šest statečných dětí předstoupilo v neděli 19. května ke svému prvnímu svatému přijímání.

18. květen 2013 - Dětské hodečky v Kobylí

Termín: 19. 5. 2013

Bořetické děti, pod vedením Jany Šebestové a Jiřího Michny, předvedly na 3. ročníku kobylských dětských hodů svůj program sestávající z verbuňku a vrtěné. Dětem se jako přespolním velmi líbilo, stejně tak se líbilo i jejich představení :-)

29. duben 2013 - Nově vysazená alej

Termín: 9. 5. 2013

Obec Bořetice společně se žáky ZŠ a MŠ vysadili u příležitosti významného výročí 1 150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, Cyrila a Metoděje, a prvního sjezdu rodáků obce stromořadí čítající 3 lípy, 20 jeřábů a 70 švestek. Na každého žáka připadl jeden stromek, který je označen jeho jménem.

7. duben 2013 - Dětský maškarní bál

Termín: 7. 4. 2013

Kulturní komise a obecní úřad zakončily bohatou plesovou sezónu v obci v neděli 7. 4. 2013 ve 14 hod tradičním dětským karnevalem.

V tombole bylo nádherných 300 cen. Každé dítě si v průměru odneslo pět krásných cen! Děkujeme všem sponzorům za ceny pro naše nejmenší.

5.-6. duben 2013 - Noc s Andersenem poprvé v naší knihovně

Termín: 7. 4. 2013

V pátek 5.4. se v Obecní knihovně konala poprvé Noc s Andersenem (celostátní akce).
 
Děti řešily různé kvízy, rébusy,  plnily úkoly a četly pohádky. Zavítal k nám také samotný pan spisovatel  H. CH. Andersen, který odpovídal na otázky a přečetl nám jeho krásnou pohádku Divoké labutě. Společně s dětmi jsme v knihovně v noci z pátku na sobotu přespali.

31. březen a 1. duben 2013 - Velikonoce v Bořeticích

Termín: 2. 4. 2013

Výsledky Velikonoční výstavy vín

Šampiónem výstavy 2013 se stává vzorek č. 340 - SV 2004 - Stanislav Pazderka, st.
Šampión bílých mladých vín 2013
se stává vzorek č. 74 - RB 2012 - Šauer Jaromír, Ing.
Šampión červených mladých vín 2013
se stává vzorek č. 287 - RM 2012 - Rod. vin. Pod horou
Šampión bílých vín 2013 se stává vzorek č. 162 - TRČ 2007 - Dana Nováková
Šampión červených vín 2013
se stává vzorek č. 296 - RM 2004 - Stanislav Pazderka, st.

 
Výstavní výbor děkuje všem vinařům a vinařkám za dodané vzorky vín, všem, kteří se účastnili hodnocení vína.
 
Katalog hodnocených vín naleznete ZDE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Archiv: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS