Novinky

Rok: 2023

Zápis dětí do první třídy

Termín: 27. 3. 2023

Rybářská brigáda

Termín: 15. 3. 2023

Rybářský spolek Bořetice, oznamuje svým členům, že v pátek 17. 3. 2023 v 17.00 a v sobotu 18. 3. 2023 od 8.00 hodin se koná na rybníku č. 2 brigáda za účelem úpravy břehů.

18. 3. uzavřen sběrný dvůr

Termín: 13. 3. 2023

Oznamuje občanům, že v sobotu 18. března 2023 bude uzavřen sběrný dvůr.

Máte zaplaceny poplatky?

Termín: 7. 3. 2023

OBEC BOŘETICE OZNAMUJE, ŽE VYBÍRÁ POPLATKY ZA POPELNICE, PSA, ZA VODU VE SKLEPECH, POPLATEK Z POBYTU, Z HROBU A TO V PONDĚLÍ A STŘEDU OD 7 DO 11 HODIN A OD 12 DO 17 HODIN. PLATBU MŮŽETE PROVÉST I NA ÚČET OBCE BOŘETICE 5124651/0100, VARIABILNÍ SYMBOL ČÍSLO DOMU. CENA POPLATKU za popelnici je 700,--Kč za 1 osobu (děti do 6 let neplatí, děti, které v roce 2023 dovrší 6 let již ano), za 1 psa je 100,--Kč, poplatek z pobytu je 15,--Kč za každý započatý den pobytu, viz vyhláška obce Bořetice.  Cena za vodu ve sklepech je 1 m3 je 60,--Kč + DPH.  

Varování Policie ČR

Termín: 7. 3. 2023

Policie České republiky varuje občany před falešnými řemeslníky, kteří cílí především na starší občany. Tito podvodníci osloví seniory přímo na ulici, popř. zazvoní u staršího domu, a následně nabízejí provedení drobných zednických oprav. Od důvěřivých seniorů si vyžadují zaplacení zálohy v řádu tisíců korun. Po zaplacení zálohy ale odejdou, aniž by práci vykonali.Podvodníci svou důvěryhodnost zvyšují tím, že se zájemci sepíší fiktivní smlouvu, která však neobsahuje ani údaje o zhotoviteli. V případě, že jste se již stali obětí těchto podvodníků, obraťte se prosím na Policii České republiky. Policisté také rádi uvítají další informace, které povedou k dopadení těchto osob. Své poznatky můžete rovněž sdělit prostřednictvím tísňové linky 158.

Připravujeme Velikonoční Bořetické listy

Termín: 20. 2. 2023

Své příspěvky posílejte na mail webboretice@seznam.cz, a to do 3. března včetně. Těšíme se na vaše články, fotografie či pozvánky na akce.

Přerušení dodávky elektrické energie 7. března

Termín: 20. 2. 2023

Více informací v příloze.

Přerušení dodávky elektrické energie 6. března

Termín: 20. 2. 2023

Více informací naleznete v příloze.

Přerušení dodávky elektrické energie 24. února

Termín: 15. 2. 2023

Více informací v příloze.

Odečty vodoměrů

Termín: 13. 2. 2023

VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV oznamují, že celý tento týden od 13. 2. 2023 až do 17. 2. 2023 budou v naší obci probíhat odečty vodoměrů. Prosíme vyvěste lístek se stavem a číslem vodoměru na viditelné místo na svém domě. Děkujeme. 

Výzva k podání žádosti na pořízení změny územního plánu v obci

Termín: 8. 2. 2023

Obec Bořetice zveřejňuje výzvu pro budoucí zahájení přípravných prací k pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Bořetice. Žádosti budou přijímány do 28. února 2023. Více informací zde.

Mudr. Barnášová neordinuje

Termín: 30. 1. 2023

MUDr. Barnášová oznamuje, že od 30. 1. do 3. 2. 2023 neordinuje, ani sestra nebude v ordinaci přítomna. Zastupuje MUDr. Debef Kobylí

Jak dopadly prezidentské volby v Bořeticích?

Termín: 28. 1. 2023

Volební výsledky z 1. i 2. kola naleznete zde.

2. kolo prezidentských voleb

Termín: 18. 1. 2023

Ve dnech 27. a 28. ledna 2023 se uskuteční Volby prezidenta republiky. V pátek 27. ledna 2023 se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00hodin a v sobotu 128. ledna 2023 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb pro 1 volební okrsek v obci Bořetice je volební místnost umístěná v sále kulturního domu, 691 08 Bořetice čp. 39. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel: 519 430 103; 776 008 927).

Mudr. Barnášová neordinuje

Termín: 17. 1. 2023

Ordinace Bořetice. paní MUDr. Barnášová, oznamuje, že v úterý 17.1.2023 a ve středu 18.1.2023 neordinuje, zastupuje MUDr. Debef Kobylí do 9 hodin. Sestra bude v ordinaci do 10:00 hodin.

11. ledna bude uzavřena školka

Termín: 10. 1. 2023

Z důvodu havárie vody bude ve středu  11.1.2023 uzavřena mateřská škola. Na tento den bude dětem z MŠ odhlášena strava.

Plán práce orgánů Obce Bořetice na rok 2023

Termín: 9. 1. 2023

20. března – rada
3. dubna – rada
17. dubna – rada
26. dubna – zasedání zastupitelstva
2. května – rada
15. května – rada
29. května – rada
12. června – rada
14. června – zasedání zastupitelstva
26. června – rada
10. července – rada
24. července – rada
9. srpna – rada
21. srpna – rada
4. září – rada
6. září – zasedání zastupitelstva
18. září – rada
2. října – rada
16. října – rada
30. října – rada
13. listopadu – rada
27. listopadu – rada
6. prosince – zasedání zastupitelstva
11. prosince – rada
27. prosince – rada

Informace k dani z nemovitosti

Termín: 9. 1. 2023

Prezidentské volby 2023

Termín: 9. 1. 2023

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční Volby prezidenta republiky. V pátek 13. ledna 2023 se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb pro 1 volební okrsek v obci Bořetice je volební místnost umístěná v sále kulturního domu, 691 08 Bořetice čp. 39.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel: 519 430 103; 776 008 927).

Celý archiv | Zpět na aktuální

RSS