Dnes o paliativní péči a o domácích hospicích

Datum: 11. 4. 2023

Až 80 procent obyvatel České republiky si podle průzkumů přeje strávit poslední chvíle života doma. Přesto se tak neděje. Proč? Smrt je přece nedílnou součástí života. V dřívějších dobách se lidé doma běžné rodili, ale i umírali…

V současnosti se v souvislosti s umíráním můžeme setkat se záhadným slovem „paliativní“. V překladu doslova znamená: mírnící bolest, ale neodstraňující příčinu choroby a bolesti. Jinými slovy, jedná se o péči o člověka v závěrečném stadiu života, o nevyléčitelně nemocného, o umírajícího. A to v jakémkoli věku.

Pro ty, kteří se rozhodli umožnit svým nejbližším strávit závěr života mezi svými blízkými, ve známém prostředí a současně tam, kde je to možné a kde jsou vytvořené vhodné podmínky, může pomoci domácí hospic. Multidisciplinární tým tvořený lékaři, sestrami, sociálními pracovnicemi, pečovatelkami, psychosociálním pracovníkem či duchovním, poskytuje péči nejen samotným umírajícím, ale také podporu těm, kteří o něj pečují. Smyslem této péče je poskytnutí důstojných podmínek pro závěr života umírajícího a zároveň možnost rozloučení se se svými blízkými
a vypořádání posledních záležitostí, to vše v nejvyšší možné kvalitě.

Samozřejmě, že zde panuje obava z něčeho neznámého, z toho, že to nezvládneme. To je zcela přirozené a prožívá to každý bez rozdílu. Pro tento případ je zde tým odborníků, počínaje lékařem, který paliativní péči doporučí, přes sociální pracovnici, která poradí s postupy, co dělat v jaké situaci, od vyřízení příspěvku na péči, po pomoc se zajištěním posledních záležitostí. Nezbytná je součinnost psychosociálního pracovníka, poskytujícího podporu všem, kteří pečují o umírajícího. Tým lékařů a sester potom vytváří podmínky pro to, aby samotný odchod byl takový, jaký si ho sám umírající přeje. Pokud je rodina věřící, je součástí provázení i návštěva duchovního.

Pokud váháte s rozhodnutím, kdy o službě mobilního hospice začít uvažovat, vězte, že je to právě ve chvíli, kdy byla u pacienta již ukončena standardní léčba a máte možnost zajistit přítomnost pečující osoby či osob 24 hodin denně. Pacient musí zároveň provést informovaný souhlas s domácí hospicovou péčí. Mezi onemocnění a stavy, které obvykle vyžadují paliativní péči patří např.: nádorová onemocnění, onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence, amyotrofická laterální skleróza (ALS), konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných, geriatričtí pacienti se syndromem křehkosti, pacienti po úrazech a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem, pacienti s HIV/AIDS aj.

Jelikož smrt si nevybírá a nezná svátky ani víkendy, domácí hospic má pohotovost 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, ať už se týče pohotovostní návštěvy přímo u pacienta nebo jen o telefonickou radu. Domácí hospic je přínosem jak pro samotného pacienta, tak pro jeho blízké, kteří o něj pečují. Pro pacienta především v tom, že má možnost stálého kontaktu s blízkými a je tím pádem ve větší psychické pohodě, zdravotnický personál je přítomen kdykoli je potřeba a jak dlouho je potřeba, lékaři vedou léčbu bolesti a dalších symptomů, které provázejí nevyléčitelná onemocnění a v neposlední řadě získává prostor pro realizaci plánů, přání a aktivit, jsou-li ještě možné.

Pečující potom získají zaškolení postupů péče (např. polohování a využití pomůcek), zapůjčení zdravotních pomůcek, pomoc sociálního pracovníka s vyřízením příspěvků, zaškolení v podávání léků, podporu ve dne i v noci, podporu psychologa a dalších poradců, a to i po úmrtí pacienta.

Předat pacienta do domácí hospicové péče může ošetřující (např. lékař v nemocnici nebo specializované ambulanci) nebo praktický lékař. Stačí, aby v propouštěcí zprávě nebo žádance uvedl doporučení k převedení do domácí hospicové péče nebo mobilní specializované paliativní péče. Elektronickou žádanku o péči a další praktické informace lze nalézt také na webových stránkách: https://www.girasole.cz/domaci-hospic/.

Posláním domácích hospiců je to, aby pečující a rodinní příslušníci v už tak těžkém a emočně a psychicky náročném období života nebyli sami. A především to, aby ti, jejichž život končí, mohli odcházet obklopeni svými nejbližšími. Protože konec života si zaslouží stejnou lásku a péči, jako jeho začátek…

Sociální okénko pro vás připravuje organizace Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z.s.
Poliklinika Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, www.girasole.cz.

Pokud máte konkrétní dotazy, týkající se mobilního hospice, kontaktujte:
Kateřina Štýblová, DiS., tel.: 775 099 953, e-mail: hospic@girasole.cz

Publikováno: 11. 4. 2023

RSS