Bořetice https://www.boretice.cz/rss Obec cs Máte zaplaceny poplatky? https://www.boretice.cz/mate-zaplaceny-poplatky OBEC BOŘETICE OZNAMUJE, ŽE VYBÍRÁ POPLATKY ZA POPELNICE, PSA, ZA VODU VE SKLEPECH, POPLATEK Z POBYTU, Z HROBU A TO V PONDĚLÍ A STŘEDU OD 7 DO 11 HODIN A OD 12 DO 17 HODIN. PLATBU MŮŽETE PROVÉST I NA ÚČET OBCE BOŘETICE 5124651/0100, VARIABILNÍ SYMBOL ČÍSLO DOMU. CENA POPLATKU za popelnici je 700,--Kč za 1 osobu (děti do 6 let neplatí, děti, které v roce 2023 dovrší 6 let již ano), za 1 psa je 100,--Kč, poplatek z pobytu je 15,--Kč za každý započatý den pobytu, viz vyhláška obce Bořetice.  Cena za vodu ve sklepech je 1 m3 je 60,--Kč + DPH.   Tue, 07 Mar 2023 00:00:00 +0200 Varování Policie ČR https://www.boretice.cz/varovani-policie-cr Policie České republiky varuje občany před falešnými řemeslníky, kteří cílí především na starší občany. Tito podvodníci osloví seniory přímo na ulici, popř. zazvoní u staršího domu, a následně nabízejí provedení drobných zednických oprav. Od důvěřivých seniorů si vyžadují zaplacení zálohy v řádu tisíců korun. Po zaplacení zálohy ale odejdou, aniž by práci vykonali.Podvodníci svou důvěryhodnost zvyšují tím, že se zájemci sepíší fiktivní smlouvu, která však neobsahuje ani údaje o zhotoviteli. V případě, že jste se již stali obětí těchto podvodníků, obraťte se prosím na Policii České republiky. Policisté také rádi uvítají další informace, které povedou k dopadení těchto osob. Své poznatky můžete rovněž sdělit prostřednictvím tísňové linky 158. Tue, 07 Mar 2023 00:00:00 +0200 Plán práce orgánů Obce Bořetice na rok 2023 https://www.boretice.cz/plan-prace-organu-obce-boretice-na-rok-2023 20. března – rada 3. dubna – rada 17. dubna – rada 26. dubna – zasedání zastupitelstva 2. května – rada 15. května – rada 29. května – rada 12. června – rada 14. června – zasedání zastupitelstva 26. června – rada 10. července – rada 24. července – rada 9. srpna – rada 21. srpna – rada 4. září – rada 6. září – zasedání zastupitelstva 18. září – rada 2. října – rada 16. října – rada 30. října – rada 13. listopadu – rada 27. listopadu – rada 6. prosince – zasedání zastupitelstva 11. prosince – rada 27. prosince – rada Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 +0200