Bořetice https://www.boretice.cz/rss Obec cs Zájezd na koupání do Mošoně https://www.boretice.cz/zajezd-na-koupani-do-mosone-6 Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd na koupání do Mošoně 11. 5. 2019 . Zájemci se mohou hlásit u paní Vlasty Michnové, Bořetice č.p. 465. Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Provoz sběrného dvoru o svátcích https://www.boretice.cz/provoz-sberneho-dvoru-o-svatcich Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany, že  ve středu 1. a 8. 5. 2019, tj. ve dnech státního svátku, bude zavřen sběrný dvůr. Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ordinace MUDr. Barnášové v pondělí a úterý UZAVŘENA https://www.boretice.cz/ordinace-mudr.-barnasove-v-pondeli-a-utery-uzavrena MUDr. Barnášová oznamuje, že v pondělí 29. dubna a v úterý 30. dubna 2019, nebude ordinovat, v ordinaci nebude přítomna ani sestra. V nutných případech zastupuje MUDr. Debef v Kobylí. Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200 Nové fotografie https://www.boretice.cz/nove-fotografie-122 Velikonoční hrkání Velikonoční košt Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200 Loutkové divadlo v Bořeticích https://www.boretice.cz/loutkove-divadlo-v-boreticich Do Bořetic na sólo přijede loutkové divadlo v termínu 29. 4. až 1. 5. Rozpis termínů a pohádek v příloze. Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200 Nové Bořetické listy on-line https://www.boretice.cz/nove-boreticke-listy-on-line Jarní číslo BL naleznete ZDE. Přejeme Vám příjemné čtení. Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200 Drážní výluky na trati Zaječí-Hodonín https://www.boretice.cz/drazni-vyluky-na-trati-zajeci-hodonin 24. 4. VP-Zaječí 25. a 26. 4. Hodonín-Čejč Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zájezd na Floru Olomouc https://www.boretice.cz/zajezd-na-floru-olomouc-5 Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd do Olomouce na Floru  26. 4. 2019. Zájemci se mohou hlásit u paní Marie Hrabalové, č. 128. Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0200 OBEC BOŘETICE OZNAMUJE, ŽE VYBÍRÁ POPLATKY ZA POPELNICE https://www.boretice.cz/obec-boretice-oznamuje-ze-vybira-poplatky-za-popelnice Poplatek za 1 osobu od 6 let je 500 Kč a poplatek za psa 100 Kč za jednoho. Poplatky se vybírají pondělí, středa. ÚHRADU můžete provést přímo na účet obce Bořetice 5124651/0100, variabilní symbol číslo popisné. Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0200 Zápisy do školky a školy https://www.boretice.cz/zapisy-do-skolky-a-skoly * ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Milé děti a vážení rodiče, zveme vás na zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1.9.2012 do 31.8.2013 a s dětmi, které měly ve školním roce 2018/2019 odklad školní docházky. Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou přinesli svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Těšíme se setkání s vámi. * INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ PŘED ZÁPISEM Informativní schůzka pro rodiče předškoláků se uskuteční v úterý 9.4.2019 v 17 hodin ve 3. třídě ZŠ. * ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Po dohodě se zřizovatelem proběhne zápis nových dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 ve středu 15. května 2019 v době od 10:00 do 11:30 v mateřské škole. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Upozorňujeme, že zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a ještě mateřskou školu nenavštěvují. Tiskopisy k vyplnění si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí 13. 5. 2019 a v úterý 14. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 a od 15:30 do 16:30 v mateřské škole. Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0200 Nabídka poznávacích zájezdů BUKA TOUR - JARO 2019 https://www.boretice.cz/nabidka-poznavacich-zajezdu-buka-tour-jaro-2019 Berlín - jižní Čechy - Energylandia PL - Medvědí soutěska - Schloss Hof, Bratislava - Orlí hnízdo, solné doly Bertestgaden - Řím - Ždár nad Sázavou a okolí - Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0200 Výzva - kontrola firemních údajů https://www.boretice.cz/vyzva-kontrola-firemnich-udaju Vážení podnikatelé, zkontrolujte si prosím údaje a informace o svých firmách na webu obce. Veškeré změny a úpravy (včetně loga) lze zasílat na webboretice@seznam.cz Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0200 Kalendář svozu odpadu 2019 https://www.boretice.cz/kalendar-svozu-odpadu-2019 Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0200 Upozornění na dlouhodobou výluku nádraží v Brně https://www.boretice.cz/upozorneni-na-dlouhodobou-vyluku-nadrazi-v-brne V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava. Přehled změn a schéma výluky nalezne v informačním letáku zde: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf Jízdní řády vlaků na jednotlivých tratích jsou k dispozici zde: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/   Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0200 GDPR a činnost místních spolků https://www.boretice.cz/gdpr-a-cinnost-mistnich-spolku Místní spolky, ať už jsou to hasiči, fotbalisté, zahrádkáři, myslivci, ochotníci či klub žen, má snad každá obec. V souvislosti s nařízením GDPR měli i členové těchto spolků několik otázek na Úřad pro ochranu osobních údajů, který odpovědi na ty nejdůležitější zveřejnil v rubrice „Často kladené otázky k činnosti spolků“. Dozvíte se v ní, že pro vedení seznamu členů spolku není třeba souhlasu, jelikož pravidla pro vedení evidence členů spolku stanoví přímo občanský zákoník v § 236. Jedná se tedy o splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) obecného nařízení GDPR. GDPR nebrání ani použití dobrovolně sdělených čísel telefonů a e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení (zpravodajů), které se realizuje na základě oprávněného zájmu spolku pod písmenem f) výše citovaného článku 6 GDPR. Pro běžné činnosti spolku tak není třeba souhlasu členů, avšak situace je jiná, pokud by došlo ke zveřejnění seznamu členů, ke kterému je souhlasu členů již třeba, jelikož to říká § 236 OZ. Souhlasu není třeba ani při zveřejňování fotografií z pořádaných společenských akcí, veřejných vystoupení, na nichž jsou zachyceni návštěvníci akce a širší veřejnost. Zde se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup podle § 84 a násl. OZ, který upravuje pořizování podobizny. V případě veřejně provozovaných aktivit, např. u sportu, je možné zveřejňovat např. jmenné údaje spolu s fotografií hráče rovněž bez jeho souhlasu, jelikož určitá forma prezentace je nezbytná a přirozená a je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu. Odpovědi na další otázky týkající se činnosti spolků si můžete přečíst ZDE.   Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů s pozdravem -- RNDr. Leoš Vejpustek manažer Centra společných služeb Mikroregionu Hustopečsko manazer@hustopecsko.net Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200