Novinky

Ordinace MUDr. Barnášové v pondělí

Termín: 21. 3. 2019

Paní MUDr. Barnášová ordinace Bořetice oznamuje, že v pondělí 25. března 2019 má z důvodu přerušení dodávky vody otevřeno pouze do 10:00 hodin pro akutní stavy. 

OBEC BOŘETICE OZNAMUJE, ŽE VYBÍRÁ POPLATKY ZA POPELNICE

Termín: 21. 3. 2019

Poplatek za 1 osobu od 6 let je 500 Kč a poplatek za psa 100 Kč za jednoho. Poplatky se vybírají pondělí, středa. ÚHRADU můžete provést přímo na účet obce Bořetice 5124651/0100, variabilní symbol číslo popisné.

Uzavřená MŠ a ZŠ v pondělí

Termín: 21. 3. 2019

Po dohodě se zřizovatelem bude v pondělí 25. 3. 2019 v celé ZŠ i MŠ volno ředitelky školy z důvodu přerušení dodávky vody.

Přerušená dodávka vody v pondělí

Termín: 20. 3. 2019

VAK, a.s. oznamují občanům, že bude přerušena dodávka vody v ponděli 25. března 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin v části obce Humna u Jednoty a část obce směr od Velkých Pavlovice po Kobylí celá levá strana, tj. od Minaříkového po sběrný dvůr.

UKLIĎME BOŘETICE se blíží

Termín: 19. 3. 2019

"Akce "Ukliďme Bořetice!" se nezadržitelně blíží, již za necelé tři týdny (v sobotu 6. 4. 2019) se pokusíme udělat naši obec o trošku hezčí! Zapojí se i děti a paní učitelky z naší základní a mateřské školy. Děkujeme! Chcete se přidat? Budeme moc rádi! Prosíme všechny dobrovolníky, aby se nepřihlašovali pouze přes událost na FB, ale oficiálně se registrovali přes tento odkaz: https://www.uklidmecesko.cz/event/20595/, kde naleznou také všechny potřebné informace, popř. na webu www.uklidmecesko.cz. Postup je uvedený v přiloženém dokumentu.

Zájezd na koupání do Mošoně

Termín: 12. 3. 2019

Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd na koupání do Mošoně dne 6. 4. 2019. Zájemci se mohou hlásit u paní Marie Hrabalové č.p. 128.

Výjezdy FÚ JmK do obcí - výběr přiznání a pomoc s nimi

Termín: 11. 3. 2019

Dovoluji si vás informovat o výjezdech, které Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, za účelem výběru daňových přiznání k daním z příjmů. Naši zaměstnanci přiznání předběžně zkontrolují, a to včetně nezbytných příloh, a případně poradí či doporučí, co doložit.

Pozvánka na besedu o legionářích z Velkopavlovicka

Termín: 7. 3. 2019

Kobylí, Sokolovna - 6. dubna 2019 od 16 hod.
Prezentace knihy o čs. legionářích – rodácích Velkopavlovicka.

Kulturní program, občerstvení, vojenský guláš

Zápisy do školky a školy

Termín: 27. 2. 2019

* ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Milé děti a vážení rodiče, zveme vás na zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 v budově základní školy.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1.9.2012 do 31.8.2013 a s dětmi, které měly ve školním roce 2018/2019 odklad školní docházky. Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou přinesli svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Těšíme se setkání s vámi.

* INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ PŘED ZÁPISEM

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků se uskuteční v úterý 9.4.2019 v 17 hodin ve 3. třídě ZŠ.

* ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po dohodě se zřizovatelem proběhne zápis nových dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 ve středu 15. května 2019 v době od 10:00 do 11:30 v mateřské škole. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Upozorňujeme, že zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a ještě mateřskou školu nenavštěvují.
Tiskopisy k vyplnění si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí 13. 5. 2019 a v úterý 14. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 a od 15:30 do 16:30 v mateřské škole.

Nabídka poznávacích zájezdů BUKA TOUR - JARO 2019

Termín: 26. 2. 2019

Berlín - jižní Čechy - Energylandia PL - Medvědí soutěska - Schloss Hof, Bratislava - Orlí hnízdo, solné doly Bertestgaden - Řím - Ždár nad Sázavou a okolí -

Výzva - kontrola firemních údajů

Termín: 4. 2. 2019

Vážení podnikatelé, zkontrolujte si prosím údaje a informace o svých firmách na webu obce. Veškeré změny a úpravy (včetně loga) lze zasílat na webboretice@seznam.cz

Kalendář svozu odpadu 2019

Termín: 3. 1. 2019

Upozornění na dlouhodobou výluku nádraží v Brně

Termín: 30. 11. 2018

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

Přehled změn a schéma výluky nalezne v informačním letáku zde: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf

Jízdní řády vlaků na jednotlivých tratích jsou k dispozici zde: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
 

Otevírací doba sběrného dvoru

Termín: 6. 11. 2018

SBĚRNÝ DVŮR BOŘETICE UPOZORŇUJE, ŽE JE OTEVŘEN každou středu od 13 do 17 hodin a sobotu dopoledne od 7 do 12 hodin. 

GDPR a činnost místních spolků

Termín: 10. 9. 2018

Místní spolky, ať už jsou to hasiči, fotbalisté, zahrádkáři, myslivci, ochotníci či klub žen, má snad každá obec. V souvislosti s nařízením GDPR měli i členové těchto spolků několik otázek na Úřad pro ochranu osobních údajů, který odpovědi na ty nejdůležitější zveřejnil v rubrice „Často kladené otázky k činnosti spolků“. Dozvíte se v ní, že pro vedení seznamu členů spolku není třeba souhlasu, jelikož pravidla pro vedení evidence členů spolku stanoví přímo občanský zákoník v § 236. Jedná se tedy o splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) obecného nařízení GDPR. GDPR nebrání ani použití dobrovolně sdělených čísel telefonů a e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení (zpravodajů), které se realizuje na základě oprávněného zájmu spolku pod písmenem f) výše citovaného článku 6 GDPR. Pro běžné činnosti spolku tak není třeba souhlasu členů, avšak situace je jiná, pokud by došlo ke zveřejnění seznamu členů, ke kterému je souhlasu členů již třeba, jelikož to říká § 236 OZ. Souhlasu není třeba ani při zveřejňování fotografií z pořádaných společenských akcí, veřejných vystoupení, na nichž jsou zachyceni návštěvníci akce a širší veřejnost. Zde se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup podle § 84 a násl. OZ, který upravuje pořizování podobizny. V případě veřejně provozovaných aktivit, např. u sportu, je možné zveřejňovat např. jmenné údaje spolu s fotografií hráče rovněž bez jeho souhlasu, jelikož určitá forma prezentace je nezbytná a přirozená a je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu. Odpovědi na další otázky týkající se činnosti spolků si můžete přečíst ZDE.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

s pozdravem

-- 
RNDr. Leoš Vejpustek
manažer Centra společných služeb
Mikroregionu Hustopečsko
manazer@hustopecsko.net

Celoroční provoz sběrného dvora

Termín: 5. 9. 2017

Středa: zimní čas 13–17 hod, letní čas 14–18 hod.
Sobota: 7˜–12 hod.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Termín: 14. 1. 2017

E-mail: webboretice@seznam.cz, posílejte své tipy, fotografie, informace. Předem děkujeme!

Archiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008