Novinky

Hantály - změny v přijímání některých odpadů

Termín: 5. 8. 2020

Informace o změnách v podmínkách přijímání některých odpadů na skládku a recyklační linku: S platností od 1.8.2020 jsou přijímány odpady následovně:
Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky jsou přijímány výhradně po předchozí dohodě s vedoucím skládky!
Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, a směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky ze sběrných dvorů měst a obcí přijímáme pouze v řádu jednotek fůr za měsíc.

Při plánování demolice nebo rekonstrukce objektů s předpokladem vzniku většího množství materiálu se o možnosti přijetí vzniklých odpadů předem informujte u vedoucího skládky nebo recyklační linky.
tel.: 724 833 962 - vedoucí skládky - Petr Kalužík
tel.: 602 746 252 – vedoucí recyklační linky (drtička) – Jan Kunický

Jelikož  dochází k navážení stavební sutě znečištěné sádrokartonem, demoličním odpadem, vinohradnickými sloupky, zeminou, kamením, může nastat situace, že tato suť bude překlasifikována na odpad stavební a demoliční. O této skutečnosti a výši ceny za přijatý odpad bude původce odpadu informován. V případě neakceptace bude odpad naložen na vozidlo a navrácen zpět.

Stejné podmínky platí pro města, obce, fyzické i právnické osoby.

Roušky a dezinfekce na ÚP a OSSZ Břeclav

Termín: 3. 8. 2020

Úřad práce upozorňuje klienty, že až do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření v souvislosti s možností šíření pandemie COVID-19 spočívající v nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének  a v dezinfekci rukou při vstupu do budovy úřadu práce.

V souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 žádáme klienty, aby při vstupu do budovy OSSZ Břeclav na ul. Husova 2994/1a a do kancelářských prostor OSSZ v budově nádraží ČD na ul. Sady 28. října 248, použili ochranného prostředku dýchacích cest ( např. roušky, šátky) a dezinfekci rukou.

Do kostela opět pouze s rouškou

Termín: 31. 7. 2020

Římskokatolická farnost  oznamuje, že vzhledem k nynější epidemiologické situaci a nařízení státu je možná účast na nedělní mší svaté v kostele pouze s rouškou. 

Bořetické listy zanedlouho ve schránkách

Termín: 29. 7. 2020

Zatím si je můžete on-line "prolistovat" ZDE.

Obec má instagram

Termín: 28. 7. 2020

@obecboretice - připojit se můžete ZDE.

Dávejte si pozor na kola

Termín: 9. 7. 2020

Policie České republiky upozorňuje všechny občany, aby vždy dbali na řádné zabezpečení svých jízdních kol před jejich odcizením, a to nejen v noční době, ale i přes den. Policie v posledních dnech eviduje několik případů, kdy došlo k odcizení jízdních kol. Současně žádáme poskytovatele ubytovacích služeb, aby dbali na řádné poučení ubytovaných o ukládání jízdních kol v zabezpečených prostorech penzionů.

 

Nové sídlo oddělení důchodového pojištění OSSZ Břeclav

Termín: 25. 6. 2020

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že oddělení důchodového pojištění OSSZ Břeclav bude od 29. 6. 2020, z důvodu proklientského přístupu a úzké spolupráce s oddělením lékařské posudkové služby OSSZ Břeclav, přestěhováno do  kancelářských prostor v 2.NP v budově nádraží Českých drah v Břeclavi, na adrese Sady 28. října 248/8, Břeclav.

 

Žádost o informace - krádež 4 ks hliníkových kol Alfa Romeo

Termín: 24. 6. 2020

Dne 6. června z oplocené plochy autoservisu při benzinové pumpě Shell.

Oznámení o provádění zeměměřičských prací

Termín: 7. 4. 2020

Území obce v období od 14. dubna do 15. prosince 2020.

!!!Protipovodňová opatření obce Bořetice

Termín: 6. 2. 2020

Realizace: 1. 10. 2019-31. 12. 2020
Číslo projektu je: 115D312040476

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bezpečnostní agentura v Bořeticích

Termín: 3. 2. 2020

Od 1. 2. 2020 naše obec opět využívá služeb bezpečnostní agentury, která bude v naší obci provádět nepravidelný dohled zaměřený zejm. na dodržování veřejného pořádku, obecních vyhlášek atd.

Pokud budete mít jakýkoli podnět, je možné se obrátit přímo na pracovníka bezpečnostní agentury na čísle: 724 299 762.

Kalendář svozu odpadu 2020

Termín: 5. 1. 2020

Celoroční provoz sběrného dvora

Termín: 5. 9. 2017

Středa: zimní čas 13–17 hod, letní čas 14–18 hod.
Sobota: 7˜–12 hod.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Termín: 14. 1. 2017

E-mail: webboretice@seznam.cz, posílejte své tipy, fotografie, informace. Předem děkujeme!

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008