Novinky

Uzavřené dětské hřiště u školky

Termín: 22. 5. 2020

Obec Bořetice upozorňuje, že od pondělí 25. 5. do 17. 7. 2020 včetně je  uzavřeno dětského hřiště ve dvoře domu čp. 488 u MŠ pro veřejnost z důvodu zajištění požadovaných hygienických přepisů pro otevření mateřské školy.

Služby školní jídelny

Termín: 21. 5. 2020

Školní jídelna Bořetice oznamuje, že od pondělí 25. května 2020 bude vařit pro žáky i cizí strávníky. Všichni strávníci, a to žáci ZŠ, MŠ i cizí strávníci se musí ke stravování přihlásit. Přihlásit se můžete dnes dopoledne a zítra během dopoledne osobně v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 519 430 206. 

Nabídka zaměstnání v Bořeticích

Termín: 19. 5. 2020

Obráběč kovů - frézař ve společnosti Scott (bývalý Manex).

Otevření MŠ a ZŠ 25. května

Termín: 12. 5. 2020

Otevření mateřské školy: po dohodě se zřizovatelem bude pravidelný provoz mateřské školy opět zahájen v pondělí 25. 5. 2020 a bude vycházet z metodického pokynu MŠMT, který byl rodičům zaslán emailem. Rodiče dětí musí nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy odevzdat podepsané čestné prohlášení. Toto prohlášení mohou rodiče odevzdat také přímo v kanceláři MŠ ve čtvrtek 20. 5. nebo v pátek 21. 5. od 8 do 13 hodin. Děkujeme za spolupráci!

Otevření základní školy: v návaznosti na Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství rádi uvítáme od pondělí 25. 5. žáky 1. až 5. ročníku zpět ve škole. Prosíme rodiče, aby nejpozději v den nástupu dětí do školy doručili podepsané čestné prohlášení. Ve středu 20. 5. budou třídní učitelky rozesílat všem zákonným zástupcům žáků rozpis vzdělávacích aktivit, přestávek, konce vyučování v jednotlivých třídách, informace o stravování a školní družině. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a podporu.

Mše svaté od 11. května

Termín: 11. 5. 2020

Římskokatolická farnost oznamuje, že od 11. května je povolena účast 100 osob na bohoslužbách. Je však třeba dodržovat nadále hygienická pravidla, která jsou vyvěšena na vstupních dveřích kostela. V Bořeticích mše svaté budou ve všední den jako obvykle a v neděli v 8 hodin ráno je pro starší 60 let a jejich doprovod a v 9.30 pro mladší 60 let.

Svátosti smíření budou bývat před mší svatou na faře.

Výsledky zápisu do 1. třídy v základní škole

Termín: 6. 5. 2020

Do první třídy půjde celkem 11 dětí.

V Kontaktním centru Anabell Brno se nově nabízejí i služby pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi.

Termín: 5. 5. 2020

Centrum Anabell poskytuje pomoc a podporu lidem s poruchami přijmu potravy a jejich blízkým. Poruchy příjmu potravy, stejně jako další duševní onemocnění, jsou v naší společnosti stále ještě velmi tabuizované, proto se v Centru zaměřují nejen na poskytování služeb těmto osobám a jejich blízkým, ale také na osvětu a šíření informací o poruchách příjmu potravy mezi odbornou i laickou veřejnost.

Náborový leták Policie ČR a pozvánky na workshop

Termín: 4. 5. 2020

Zájemci o přijetí do služebního poměru získají v rámci workshopu nejen informace o výkonu služby u policie, ale mohou si zde také vyzkoušet testy tělesné zdatnosti.

Ordinace MUDr. Debefa

Termín: 30. 4. 2020

Ordinace Kobylí, MUDr. Debef oznamuje, že od 4. 5. 2020 ordinuje v pravidelné době, ale pouze pro předem objednané pacienty.  Bez objednání nebude žádný pacient ošetřen.

Předpisy léků jen elektronicky na mobil. Aktuální informace najdete na stránkách ordinace praktického lékaře  www.kobyli.debef.cz

Informace k platbě daně z nemovitosti

Termín: 29. 4. 2020

Složenky v těchto dnech putují do schránek, zaplatit je potřeba do 1. června.

Ordinace Bořetice ordinuje v běžných hodinách

Termín: 27. 4. 2020

Ordinace Bořetice, MUDr. Barnášová, oznamuje, že od 27. 4. ordinuje v běžných ordinačních hodinách,
nadále dodržujte hygienická opatření, v čekárně mohou být maximálně 3 pacienti, dodržujte rozestupy 2 metry, ústa i nos zakrytá rouškou.
Pacienti s příznaky akutního respiračního onemocnění, nevstupujte do čekárny, konzultujte svůj zdravotní stav nejprve telefonicky!

Otevřená knihovna

Termín: 27. 4. 2020

Obecní úřad Bořetice oznamuje, že Knihovna Bořetice je od 27. 4. 2020 otevřena a má pravidelnou otvírací dobu.

Zahájení výuky na ZUŠ VP od 11. 5. / přijímací zkoušky

Termín: 24. 4. 2020

1. Obnovení výuky v ZUŠ.

Vážení rodiče žáků ZUŠ Velké Pavlovice,  od 11. května 2020 může být obnovena individuální výuka v ZUŠ za předpokladu, že Vy i Váš vyučující pedagog se na tomto postupu domluvíte. Pokud nebudete s ohledem na ochranu zdraví souhlasit, aby Vaše dítě osobně navštěvovalo školu, můžete se s Vaším pedagogem domluvit na distančním způsobu vyučování (dodání notového materiálu, zadání studijní látky, konzultace přes sociální sítě a mobilní telefony).

Prosíme Vás, abyste se do konce dubna se svými pedagogy domluvili na postupu, který Vám a Vašim dětem bude vyhovovat.

Poměrná část školného, které jste zaplatili na začátku školního roku, Vám bude dle možností ZUŠ převedena na příští školní rok.

2. Přijímací zkoušky v ZUŠ.

ZUŠ Velké Pavlovice oznamuje zájemcům o studium ve školním roce 2020/2021, že přijímací talentové zkoušky se uskuteční v pondělí  22. 6. 2020 od 14:00 do 17:00 v budově ZUŠ na ulici Hlavní č. 30 ve Velkých Pavlovicích. Žáci budou odbornou komisí sestavenou z pedagogů ZUŠ vyzkoušeni ze zpěvu libovolné písně, z intonace a elementárního rytmu.

Milena Karberová, ředitelka ZUŠ

Zrušené akce II

Termín: 20. 4. 2020

  • 8. 5. Přesňákový turnaj v tenise
  • 16. 5. Dětský bazárek (odloženo na září)
  • 7. 6. Den dětí

Oznámení o provádění zeměměřičských prací

Termín: 7. 4. 2020

Území obce v období od 14. dubna do 15. prosince 2020.

Aktuální příjmy za 1. čtvrtletí nebude nutné dokládat – změna zákona je ve schvalovacím procesu.

Termín: 1. 4. 2020

"Doporučujeme klientům vyčkat s podáním žádosti. Ve schvalovacím procesu je dočasná změna zákona, která vše zjednoduší. Navrhuje se zrušit pro 2. čtvrtletí 2020 povinnost dokládat příjmy a náklady na bydlení pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči. ÚP ČR bude primárně vycházet z údajů, které má k dispozici. Dávky pro čtvrtletí duben, květen, červen tak budou automaticky vyplaceny ve stejné výši jako za minulý kvartál (leden, únor, březen),“ Sněmovna o změnách rozhodne na svém jednání příští týden.

Nabídka právních služeb pro bořetické zaměstnance zdarma

Termín: 1. 4. 2020

Bořetický advokát, Mgr. Petr Zemánek nabízí občanům Bořetic, kteří jsou v pozici zaměstnance, právní poradu v oblasti pracovního práva, a to bez nároku na odměnu (pro bono).

Z preventivních a organizačních důvodů budou konzultace prováděny pouze distanční formou (tj. bez osobního kontaktu).

!!!Protipovodňová opatření obce Bořetice

Termín: 6. 2. 2020

Realizace: 1. 10. 2019-31. 12. 2020
Číslo projektu je: 115D312040476

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bezpečnostní agentura v Bořeticích

Termín: 3. 2. 2020

Od 1. 2. 2020 naše obec opět využívá služeb bezpečnostní agentury, která bude v naší obci provádět nepravidelný dohled zaměřený zejm. na dodržování veřejného pořádku, obecních vyhlášek atd.

Pokud budete mít jakýkoli podnět, je možné se obrátit přímo na pracovníka bezpečnostní agentury na čísle: 724 299 762.

Kalendář svozu odpadu 2020

Termín: 5. 1. 2020

Celoroční provoz sběrného dvora

Termín: 5. 9. 2017

Středa: zimní čas 13–17 hod, letní čas 14–18 hod.
Sobota: 7˜–12 hod.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Termín: 14. 1. 2017

E-mail: webboretice@seznam.cz, posílejte své tipy, fotografie, informace. Předem děkujeme!

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008