Novinky

Vybírají se poplatky za psa a popelnice!

Termín: 22. 2. 2024

Obec Bořetice oznamuje, že vybírá poplatky za popelnice a za psa, a to v pondělí a ve středu vždy od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00.
Platbu můžete provést i na účet obce Bořetice 5124651/0100, variabilní symbol je číslo domu.

Cena poplatku za popelnici je 700,- Kč za 1 osobu (děti do 6 let neplatí, děti, které v roce 2024 dovrší 6 let již ano), za 1 psa je 100,- Kč.
V případě, že využijete možnosti bezhotovostní platby, ověřte si prosím podklady pro platbu na obecním úřadu buď telefonicky t.č. 519 430 103 nebo e-mailem obec@boretice.cz.
Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2024!

Přihlaste svůj stánek do nové akce Jarmark v ulicách!

Termín: 21. 2. 2024

Vážení spoluobčané,

na sobotu 13. dubna od 10 do 16 hodin pro vás připravujeme novinku v kulturním kalendáři s názvem Jarmark v ulicách aneb To nejlepší z Bořetic.

Jediné, co je potřeba udělat, je přihlásit svůj stánek (číslo domu, kde vás putující naleznou, nabízený sortiment a kontaktní telefon) na mail webboretice@seznam.cz, a to do 31. března.

Vinaři, pochlubte se svým vínem! Včelaři, pochlubte se svým medem! Kuchaři, pochlubte se svými dobrotami! Šikovné ručičky, pochlubte se svými výrobky!

 

Darujme kroužky - zapojeni i Mladí hasiči v Bořeticích

Termín: 19. 2. 2024

Česká rada dětí a mládeže i na druhé pololetí školního roku otevřela program Darujeme kroužky dětem. Jedná se o jednoduchý program pro rodiny s dětmi mezi 3 a 18 lety, které se nachází v tíživé životní situaci a na dítě pobírají dávku „přídavek na dítě“, příspěvek na péči“, „odměna pěstouna“ nebo „příspěvek na pěstounskou péči“. Získat je možné příspěvek až 2000 Kč na volnočasové aktivity dětí u poskytovatelů zařazených v systému. Přihlášení je jednoduché a všechny potřebné informace najdete na www.darujemekrouzky.cz.

Záštitu nad projektem převzala manželka prezidenta republiky paní Eva Pavlová.

Projekt doprovází i veřejná sbírka na portále www.darujme.cz.

Příspěvky je možné čerpat na nejen na sporty, ale také na kroužky tance, hudby či výtvarného umění. Podmínkou čerpání je, aby poskytnutý voucher byl využit u poskytovatele volnočasové aktivity, který se do programu přihlásil. Takovým poskytovatelem je také SDH Bořetice se svým kroužkem Mladých hasičů.

Kontakty na zhotovitele optické sítě v naší obci

Termín: 13. 2. 2024

V případě dotazů na optickou síť budovanou v naší obci se můžete obrátit na tyto kontakty.
Pan Raus tel.: 733 735 992 – stavba
Objednávky internet – 533 534 200

Uzávěrka příspěvku do Bořetických listů 1/2024

Termín: 11. 2. 2024

Vážení spoluobčané,

na mail webboretice@seznam.cz můžete již nyní zasílat své články, fotografie či pozvánky na akce. Uzávěrka je v pátek 1. března 2024.

Beseda k výstavbě optické sítě 12. 2. v 18.00

Termín: 31. 1. 2024

Od 19. 2. 2024 započne v naší obci společnost Internet4you.cz, spol. s r. o. s výstavbou optické sítě.

Přijďte se pobavit o optické síti v naší obci na veřejnou besedu dne 12. 2. 2024 v 18.00 v sále KD.

5. 3. nepůjde elektřina!

Termín: 29. 1. 2024

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a to dne 5. března od 7.30 do 16.30.

 

Program rozvoje naší obce pro roky 2024–2028

Termín: 27. 12. 2023

Program rozvoje obce je tvořen analytickou částí a návrhovou částí.
* Analytická část obsahuje fakta o minulosti a současnosti.
* Návrhová část stanoví, kam a jak bude obec směřovat v budoucnosti.

Program rozvoje obce byl vytvářen (jako aktualizace programu na období 2018–2023) v období od října do prosince 2023. Zpracovatelem dokumentu byla firma GaREP, spol. s r.o.

V období 19. 10.–8. 11. 2023 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo 538 osob, tj. téměř 50 % z obyvatel starších 15 let. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.

V měsíci listopadu byl sestaven koncept PRO. Významným podkladem bylo vyhodnocení plnění aktivit končícího programu. Diskuze návrhu se zastupiteli obce proběhla 27. listopadu 2023. Do konce listopadu byl program dopracován do finální podoby.

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Bořetice dne 6. 12. 2023.

Stanovení výše stočného pro rok 2024

Termín: 23. 12. 2023

Rada obce schválila stočné ve výši 54,55 Kč/m3.

Více info zde.

Směrnice zde.

Kalendář svozu odpadů pro rok 2024

Termín: 23. 12. 2023

V příloze naleznete kalendář svozu odpadů.

Získali jsme dotaci na nové stany

Termín: 6. 12. 2023

Obec Bořetice v rámci projektu VENKOVNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVOU ČINNOST – BOŘETICE z Programu rozvoje venkova realizovaného za podpory Místní akční skupiny Hustopečko získala evropskou dotaci na nákup tří velkokapacitních nůžkových stanů vč. příslušenství. Smyslem projektu je podpora venkovních společenských akcí, které pořádá obec, popř. některý z místních spolků. Celkové náklady na pořízení stanů byly ve výši 149 583,00 Kč vč. DPH, dotace bude ve výši 80 % z této částky.

Probíhá kontrola poplatků – máte vše uhrazeno?

Termín: 30. 11. 2023

Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany, že v těchto dnech probíhá kontrola placení všech poplatků – poplatky za popelnice, za psa, poplatky za stočné, poplatek z pobytu, nájemné z pozemků. V případě, že si nejste jisti, zda máte uhrazeno kontaktujte, prosím, obecní úřad na t.č. 519 430 103 nebo e-mailem obec@boretice.cz.

Plán práce orgánů Obce Bořetice na rok 2023

Termín: 26. 10. 2023

6. prosince – zasedání zastupitelstva
11. prosince – rada
27. prosince – rada

Kalendář svozu odpadů

Termín: 14. 8. 2023

DŮLEŽITÉ – nová vyhláška o poplatku z pobytu

Termín: 17. 7. 2023

Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany, kteří provozují ubytovací služby, na novou vyhlášku obce Bořetice s účinností od 1. července 2023 s povinností dvou plateb, a to poplatku z pobytu od 1. ledna do 30. června (platba do 31. července), a poplatku z pobytu od 1. července do 31. prosince (platba do 31. ledna). Více informací na webu www.boretice.cz

Archiv: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

RSS