Novinky

Zdůvodnění opatření

Termín: 27. 10. 2020

Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25. 10. 2020

28. 10. 2020 sběrný dvůr otevřen

Termín: 26. 10. 2020

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude ve středu 28. 10. 2020 otevřen v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Zákaz vstupu na hřiště

Termín: 26. 10. 2020

S okamžitou platností zakazujeme vstup na travnatou plochu hlavního hřiště TJ Sokol Bořetice. Upozorňujeme na nařízení vlády, že možnost sportování je maximálně v počtu 2 osob.

 

Otevírací doba pošty v úterý 27. 10. 2020

Termín: 22. 10. 2020

Pošta Bořetice oznamuje, že bude v úterý 27. října 2020 otevřeno ráno až od 9.00 hodin.

Nařízení vlády platná od 22. 10. 2020

Termín: 22. 10. 2020

Jaká opatření nás ode dneška čekají?

Obecní knihovna uzavřena

Termín: 21. 10. 2020

Vzhledem k dnešnímu nařízení vlády bude knihovna od zítřka 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 uzavřena.

Nabídka zaměstnání Hustopeče

Termín: 21. 10. 2020

Společnost NORMA Czech v Hustopečích díky transferu výroby z Německa stále nabírá nové zaměstnance a brigádníky.

Výstavba ČOV

Termín: 21. 10. 2020

Veškeré aktuální informace o výstavbě ČOV v naší obci naleznete zde.

Bohoslužba 18. 10 od 9.30 online

Termín: 16. 10. 2020

Z důvodů současné covid situace a z důvodů aktuálních vládních nařízení Vás srdečně zveme k účasti na bohoslužbě prostřednictvím online vysílání. Poprvé proběhne v neděli 18. 10. 2020 v 9.30 z kostela sv. Jiljí na Vrbici.

Vysílání proběhne na youtube kanále „Farnosti Bořetice, Kobylí a Vrbice“. Přímý odkaz na kanál naleznete zde: https://www.youtube.com/channel/UCjIZo0usR2_gtvDtcOoI5Kg

Držte nám palce, ať se přenos podaří a setkáme se alespoň touto formou.

Budeme také rádi za jakýkoliv dar určený na provoz jednotlivých kostelů a farností prostřednictvím farních účtů.

Farnost Bořetice -  1381461349/0800

Farnost Kobylí - 1381462309/0800

Farnost Vrbice - 1381460389/0800

Aktuální informace ze školy

Termín: 14. 10. 2020

Od 14. 10. probíhá v ZŠ Bořetice distanční výuka.
Informace pro rodiče – OŠETŘOVNÉ: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne STRAVOVÁNÍ
Všichni žáci ZŠ jsou od 14. 10. odhlášeni ze stravy, ale pokud bude zájem obědy odebírat, je potřeba nahlásit se obvyklým způsobem u paní vedoucí ŠJ D. Panáčkové. Žáci mají možnost obědy odebírat během distanční výuky za „ dotovanou“ cenu.

ČOV - žádost o vyklízení pozemků u příjezdové komunikace

Termín: 13. 10. 2020

OÚ Bořetice upozorňuje občany, že započaly přípravné práce k budování čističky odpadních vod. Žádáme majitele pozemků v trati Tálky, kde bylo provedeno vytyčení středové osy příjezdové komunikace, aby od středové osy ve vzdálenosti 2,5 m na obě strany vyklidili pozemky. Jedná se o pozemky od domu čp. 512 Cvingráfovi směrem ke kolejím.

Žádost o pronájem obecního bytu

Termín: 12. 10. 2020

Obecní úřad Bořetice upozorňuje zájemce, kteří měli podanou žádost o pronájem obecního bytu, aby svou žádost podali znovu do 30. 11. 2020 na formuláři, který je dostupný na webových stránkách obce.

Nabídka zaměstnání Terezín

Termín: 9. 10. 2020

Úředník na 0,5 úvazku.

Možnost požádat o odložení platby daně

Termín: 9. 10. 2020

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

V příloze naleznete leták a vzorovou žádost.

Vše též na webu.

Úprava úředních hodin na OÚ (do odvolání)

Termín: 9. 10. 2020

PO: 9.00–11.00 a 14.00–17.00
ST: 9.00–11.00 a 14.00–17.00 

Nabídka zaměstnání v Bořeticích a Podivíně

Termín: 5. 10. 2020

Obsluha CNC laseru, operátor ohraňovacího lisu atd. (viz inzerát).

Výsledky voleb do zastupitelstva krajů

Termín: 3. 10. 2020

Volební účast: 42,53 %, platných hlasů: 439.
Výsledky: 1. KDU-ČSL: 103 hlasů (tj. 23,46 %), 2. Piráti: 77 hlasů (tj. 17,53 %), 3. ODS: 76 hlasů (tj. 17,31 %), 4. STAN a ANO: každý 50 hlasů (tj. 11,38 %), 5. KSČM: 23 hlasů (tj. 5,23 %), 6. Spolu pro Moravu: 16 hlasů, ČSSD: 14 hlasů, SPD: 10 hlasů, Trikolóra: 9 hlasů ...

Podrobné výsledky ZDE.

Parkování u sklepů při vinobraní

Termín: 29. 9. 2020

Vážení občané a vinaři, kravihorští vinaři žádají naše vinaře a návštěvníky sklepů, aby dodržovali zásadu „jeden sklep, jedno auto“ a aby pro parkování využívali parkoviště pod Vinckovým náměstím. Děkujeme vám.

Nová otevírací doba pošty OD ŘÍJNA

Termín: 24. 9. 2020

Pondělí 11-12 a 13-18 hod
Úterý 8-12 a 13-15 hod
Středa 11-12 a 13-18 hod
Čtvrtek 8-12 a 13-15 hod
Pátek 8-12 a 13-15 hod

Omezení provozu městského úřadu Hustopeče od 24. 9. 2020

Termín: 22. 9. 2020

Podrobnosti v příloze.

Průběžně aktualizované informace budou na webovém odkaze https://www.hustopece.cz/omezeni-provozu-mestskeho-uradu-hustopece-covid

Zprovoznění non stop poruchové linky VaK

Termín: 3. 9. 2020

519 810 000 - poruchová linka Vodovodů a kanalizací Břeclav (24 hod denně)

Na obecní úřad pouze s rouškou

Termín: 31. 8. 2020

Obecní úřad Bořetice upozorňuje, že od 1. září 2020 je vstup do kanceláří obecního úřadu pouze s rouškou dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Šetření ČSÚ v Bořeticích

Termín: 27. 8. 2020

Upozorňujeme drobné zemědělce, že se ve dnech 1. září až 26. října 2020 v naší obci uskuteční šetření Českého statistického úřadu prostřednictvím tazatelů, kteří budou ověřovat aktivitu a budou nápomocni s vyplněním a odevzdáním výkazů pro ČSÚ. Tito jsou povinni prokázat se průkazem tazatele platným ve spojení s občanským průkazem.

Hantály - změny v přijímání některých odpadů

Termín: 5. 8. 2020

Informace o změnách v podmínkách přijímání některých odpadů na skládku a recyklační linku: S platností od 1.8.2020 jsou přijímány odpady následovně:
Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky jsou přijímány výhradně po předchozí dohodě s vedoucím skládky!
Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, a směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky ze sběrných dvorů měst a obcí přijímáme pouze v řádu jednotek fůr za měsíc.

Při plánování demolice nebo rekonstrukce objektů s předpokladem vzniku většího množství materiálu se o možnosti přijetí vzniklých odpadů předem informujte u vedoucího skládky nebo recyklační linky.
tel.: 724 833 962 - vedoucí skládky - Petr Kalužík
tel.: 602 746 252 – vedoucí recyklační linky (drtička) – Jan Kunický

Jelikož  dochází k navážení stavební sutě znečištěné sádrokartonem, demoličním odpadem, vinohradnickými sloupky, zeminou, kamením, může nastat situace, že tato suť bude překlasifikována na odpad stavební a demoliční. O této skutečnosti a výši ceny za přijatý odpad bude původce odpadu informován. V případě neakceptace bude odpad naložen na vozidlo a navrácen zpět.

Stejné podmínky platí pro města, obce, fyzické i právnické osoby.

1 2

Archiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

RSS