2. kolo prezidentských voleb

Datum: 18. 1. 2023

Ve dnech 27. a 28. ledna 2023 se uskuteční Volby prezidenta republiky. V pátek 27. ledna 2023 se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00hodin a v sobotu 128. ledna 2023 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb pro 1 volební okrsek v obci Bořetice je volební místnost umístěná v sále kulturního domu, 691 08 Bořetice čp. 39. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel: 519 430 103; 776 008 927).

Publikováno: 18. 1. 2023

RSS