Fotogalerie

18. květen 2014 - Koncert Pavla Helana

Termín: 19. 5. 2014

Fotografie z podařeného koncertu vlídného písničkáře Pavla Helana. Na koncertu vystoupili i zpěváci z místní scholy Deo Gratias.

18. květen 2014 - Den rodiny

Termín: 19. 5. 2014

I přes nepřízeň počasí se v nedělní odpoledne sešlo přes 30 rodin z Bořetic i blízkého okolí, aby si společně zasoutěžili na již tradičním Dni rodiny.

17. květen 2014 - Přehlídka mužáckých sborů z Modrých Hor

Termín: 19. 5. 2014

V sobotu 17. 5. vystoupilo v Němčičkách pět mužáckých sborů z okolních obcí: Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan z Bořetic, Mužáci z Němčiček, Mužáci z Kobylí a Mužáci z Vrbice.

14. květen 2014 - Květinový den v Bořeticích

Termín: 16. 5. 2014

Dne 14. 5. 2014 proběhl v naší obci "Květinkový den" pořádaný Ligou proti rakovině. Děkujeme všem, kteří přispěli. Celkem se u nás na boj proti rakovině vybralo 3 980 Kč, což je o 400 více než loni.

20. duben 2014 - Velikonoční výstava vín

Termín: 22. 4. 2014

Dne 13. dubna proběhlo hodnocení vín pro letošní velikonoční výstavu. Celkem se pořadatelům podařilo shromáždit 427 vzorků. Subkomise ve složení Jaroslav Suský, Roman Bařina a Jaromír Veverka vybrala z předložených vín následující šampiony:
 

9. duben 2014 - Je jaro...

Termín: 9. 4. 2014

Duben 2014 - Výsadba aleje

Termín: 8. 4. 2014

Obec Bořetice vysadila za pomoci dotací v pořadí již třetí stromořadí, tentokrát kolem parkovací plochy v lokalitě sklepů v Kravích horách.

4. duben 2014 - Noc s Andersenem v knihovně

Termín: 7. 4. 2014

Zpráva o činnosti obecní knihovny

Březen se nesl ve znamení měsíce knihy. K tomuto tématu se konaly besedy s dětmi z mateřské a základní školy Bořetice. Děti z MŠ vyprávěly pohádky, recitovaly básničky a společně jsme si povídali o knížkách. Žáci se ZŠ již plnili různé úkoly související s knihovnou. Všichni byli velmi šikovní.

Dovezli jsme opět řadu pěkný knih z výměnného fondu Břeclav, jak pro děti tak pro dospělé. Například knihy romantické, historické, detektivky, naučné knihy, životopisy slavných osobností, kuchařky a také krásné pohádkové knížky.

23. březen 2014 - Vítání nových občánků obce

Termín: 25. 3. 2014

V neděli 23. 3. 2014 byli Kulturní komisí a starostou slavnostně uvítáni do života noví občánci obce Bořetice:
* Teodor Velecký,
* Marek Buchta,
* Václav Michna a
* Jáchym Zeman.

21. březen 2014 - Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených

Termín: 25. 3. 2014

Svaz tělesně postižených v České republice o.s. Bořetice pořádal v pátek 21. 3. 2014 v sále KD v Bořeticích výroční členskou schůzi. Výroční schůze se zůčastnilo více než 100 členů základní organizace. Po přednesení výroční
zprávy následovala hudební produkce pod vedením Libara Sadílka. Na závěr byla vylosována bohatá tombola.

17. a 18. březen 2014 - Besedy ZŠ v místní knihovně

Termín: 20. 3. 2014

Dne 17. a 18. 3. 2014 proběhly v Obecní knihovně besedy s žáky 1. až 5. tříd ZŠ Bořetice. Děti byly velmi šikovné a plnily zdárně úkoly jim přichystané.

11. březen 2014 - Beseda MŠ v místní knihovně

Termín: 19. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 proběhly v Obecní knihovně dvě besedy MŠ Bořetice na téma "Březen měsíc knihy".

10. březen 2014 - Deváťáci v Bludišti nezabloudili

Termín: 16. 3. 2014

Bludiště je zábavný soutěžní pořad ostravské televize. Svoje vědomosti si v něm vyzkoušeli žáci Základní školy Velké Pavlovice a družstvo ve složení Jíří Buchta (Bořetice), Veronika Kotlánová, Oldřich Vymazal a Radim Průdek se v průběhu celé soutěže vůbec neztratila, ale naopak ukázala své dovednosti a vědomosti naplno. Natáčení proběhlo v pondělí 10. března v odpoledních hodinách a soupeřem jim byla ZŠ Starý Jičín, která v dopoledním natáčení zvítězila. Ale to zde nebylo rozhodující. A jak to celé doopravdy bylo a probíhalo, můžete zhlédnout v sobotu 17. května a potom následující sobotu 24. května 2014 v 11.30 hodin na ČT1.
 

15. únor 2014 - Hasičský ples

Termín: 22. 2. 2014

Za poskytnutí fotografií děkujeme Tomáši Bukovskému.

9. únor 2014 - Životní jubileum paní Valové

Termín: 11. 2. 2014

Dne 9. 2. 2014 oslavila v kruhu rodiny a ve zdraví krásné životní jubileum 90 let paní Blažejka Valová. K tomuto krásnému výročí přišli popřát i zástupci obce starosta Václav Surman a předsedkyně kulturní komise Andra Cimbálková.

11. leden 2014 - Myslivecký ples

Termín: 13. 1. 2014

Plesovou sezónu v Bořeticích již tradičně zahajuje místní Myslivecké sdružení. K poslechu a tanci hrála dechová kapela Horenka.

7. leden 2014 - Návštěva třech králů na obecním úřadě

Termín: 13. 1. 2014

Na Tři krále přili s koledou k panu starostovi žáci mateřské školy.

5. leden 2014 - Tříkrálová sbírka

Termín: 8. 1. 2014

V neděli 5. ledna 2014 se v tradiční Tříkrálové sbírce vybralo v naší obci celkem 46 441 Kč. Děkujeme srdečně všem dárcům.

Videozáznam z této tradiční akce můžete zhlédnout ZDE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Archiv: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS