Novinky

Rok: 2022

Vánoční Bořetické listy online

Termín: 21. 12. 2022

Nové číslo Bořetických listů si můžete přečíst také na našem webu.

Otevírácí doba sběrného dvora ke konci roku

Termín: 21. 12. 2022

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE SBĚRNÝ DVŮR BUDE MIMOŘÁDNĚ OTEVŘEN VE ČTVRTEK 22. 12. 2022 MÍSTO STŘEDY. A VE STŘEDU 28.12.2022 JE OTEVŘEN NAPOSLEDY V TOMTO ROCE. 

Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích

Termín: 15. 12. 2022

čtvrtek 22. 12. 2022 –zavřeno
pátek 23. 12. 2022 – zavřeno
pondělí 26. 12. 2022 – zavřeno
úterý 27. 12. 2022 – zavřeno
středa 28. 12. 2022 – 7.00-11.00
čtvrtek 29. 12. 2022 – zavřeno
pátek 30. 12. 2022 – zavřeno
 

Tříkrálová sbírka 2023

Termín: 17. 11. 2022

Začněte nový rok dobrým skutkem i Vy!

Prosíme připojte se s námi do Tříkrálové sbírky jako koledníci, jako vedoucí skupinek, abychom pomohli vybrat dary pro potřebné.

Tříkrálová sbírka bude probíhat v Kobylí v sobotu 7. ledna od 10 hodin, v Bořeticích v neděli 8. ledna od 9 hodin a na Vrbici v sobotu 7. ledna.

Rorátní mše svaté v našich farnostech

Termín: 17. 11. 2022

Název "roráty" pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele..." (Bible, Izaiáš 45,8). Přijďte zakusit jedinečnou atmosféru rorátních mší

 

Rorátní mše budou v pátky v 6.30 v Kobylí 2. 12. a 23. 12., v Bořeticích 9. 12. a na Vrbici 16. 12.

Pozvánka na koncert

Termín: 10. 11. 2022

Kapela V hnízdě rej si Vás dovoluje pozvat na koncert s hosty, kterými jsou zpěvačka Eliška Herůfková, houslistka Jitka Břízová a Kobylský Vokální Ansámbl.
Koncert se bude konat 19. 11. 2022 v 18:00 v kinosále Orlovny v Kobylí. Vstupné dospělí 150,- ostatní zdarma. Během koncertu se také můžete občerstvit v dobročinném baru z něhož výtěžek bude věnován dětskému hospici Dům pro Julii.

Uzávěrka Bořetických listů již 31. 10.

Termín: 17. 10. 2022

Těšíme se na vaše příspěvky, které můžete zasílat na webboretice@seznam.cz.

Informace k Běhu za burčákem

Termín: 6. 10. 2022

Již tuto sobotu nás čeká Běh za bořetickým burčákem.

Zde najdete propozice, upozornění a podmínky účasti.

Výsledky voleb v Bořeticích

Termín: 24. 9. 2022

Vážení spoluobčané, níže naleznete výsledky voleb v naší obci.

Gratulujeme novým i stávajícím zastupitelům obce a děkujeme všem, kteří dorazili k volbám.

Komunální volby 2022

Termín: 19. 9. 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční Volby do Zastupitelstva obce Bořetice. V pátek 23. září 2022 se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 24. září 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost je umístěna v sále kulturního domu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni na území České republiky volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem  o povolení k pobytu (§81 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky Vám byly doručeny do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se nemůžete dostavit do volební místnosti ze závažných, zejména zdravotních důvodů můžete  požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel: 519 430 103; 776 008 927).

Čekají nás volby...

Termín: 15. 9. 2022

Vážení spoluobčané,
ve dnech 23.–24. září proběhnou volby do obecního zastupitelstva.
V naší obci byly sestaveny tyto kandidátky:
1) Vinaři – za obec krásnější
2) Zapálení pro Bořetice
3) Za rozvoj Bořetic
4) KDU-ČSL

Chtěl bych vás touto cestou požádat o účast v těchto volbách, protože vaše hlasy budou rozhodovat o složení zastupitelstva v nadcházejících čtyřech letech. Ať už dáte svůj hlas celému sdružení nebo straně, nebo budete hlasovat pro jednotlivé kandidáty, myslete na to, aby nově zvolení zastupitelé byli ochotni a schopni společně pracovat v zájmu obce. Obec čeká v příštím volebním období dokončení stavby kanalizace, připojování nemovitostí a zahájení zkušebního provozu ČOV. Nově zvolené zastupitelstvo se bude muset vypořádat i s nelehkou ekonomickou situací a to nejen z důvodu splácení úvěru na výstavbu ČOV.

Věřím, že k výběru kandidátů přistoupíte zodpovědně. Přeji vám šťastnou ruku!
Petrásek František, starosta

Poděkování za úrodu

Termín: 14. 9. 2022

Farnost Bořetice zve všechny zemědělce, vinaře a vinohradníky na nedělní mši svatou s poděkováním za úrodu a požehnáním před vinobraním. Mše svatá je 18. září v 8 hod.

Volné stánky na vánoční jarmark

Termín: 1. 9. 2022

Tradiční jarmark se bude konat v sobotu 3. prosince.

Nový školní rok se blíží

Termín: 29. 8. 2022

Ředitelství ZŠ a MŠ Bořetice oznamuje, že nový školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin na školním hřišti. Pravidelný provoz školní družiny pro přihlášené děti začne v pátek 2. 9. 2022 od 6:45 do 7:45 a po skončení vyučovaní do 16:00 hodin. Pravidelný provoz MŠ začne ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 6:45 do 16:00 hodin. V úterý 30. 8. 2022 a ve středu 31. 8. 2022 vždy od 10:00 do 14:00 mají rodiče dětí mateřské školy možnost si v MŠ vyzvednout případně podepsat potřebné tiskopisy.

Školní jídelna Bořetice oznamuje, že od pondělí 29. 8. 2022 začíná vařit pro přihlášené cizí strávníky a od čtvrtku 1. 9. 2022 pro všechny děti, které mají odevzdanou přihlášku na nový školní rok 2022-2023. Formuláře přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři ŠJ.

Upozorňujeme na dodržování nočního klidu!

Termín: 29. 8. 2022

Obec Bořetice upozorňuje zejména poskytovatele ubytovacích služeb a krátkodobě ubytované na povinnost dodržování nočního klidu, a to v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V případě porušení může být přivolána Policie ČR.

Změna času mší svatých

Termín: 29. 8. 2022

Od 1. září 2022 se mění termíny nedělních bohoslužeb v Bořeticích a na Vrbici. Nově:

Bořetice v 8.00 hod
Vrbice v 9.30 hod
Kobylí beze měny (11.00 hod)

Přerušení elektrické energie - 6. 9., 12. 9. a 15. 9.

Termín: 24. 8. 2022

Čekají nás tři dny, kdy bude přerušena elektrická energie.

6. září bude vypnuta celá obec (od 8.00 do 15.00).

12. září část obce viz mapa (od 8.00 do 15.00).

15. září část obce viz mapa (od 8.00 do 15.00).

Nové fotografie ze slavnostního víkendu!

Termín: 14. 8. 2022

Fotky z oslav i z pouti na našem webu!

Odečty vodoměrů

Termín: 3. 8. 2022

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., oznamují občanům, že celý příští týden to je od pondělí 8. srpna 2022 do pátku 12. srpna 2022 včetně budou probíhat odečty vodoměrů v celé obci. V případě, že nebudete doma, vyvěste na viditelném místě na svém domě lístek s číslem a stavem vodoměru.

Odstávka elektřiny na Panském

Termín: 27. 7. 2022

12. srpna nepůjde na Panském elektřina.

Provozní doba oú v hody

Termín: 27. 7. 2022

Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany, že v pondělí 1. srpna 2022 a v úterý 2.8.2022bude otevřeno pouze dopoledne od 7:00 do 11:00 hodin. 

Fotografie z oslav obce naleznete na našem Facebooku

Termín: 24. 7. 2022

To byla sláva! První část fotek zde a druhá zde.

800 let Bořetic oslavíme již tento víkend!

Termín: 18. 7. 2022

Tak co vás vlastně o víkendu čeká? Věřte, že je toho požehnaně!

Výročí obce - pochlubte se svými zákusky

Termín: 7. 7. 2022

Kulturní komise obce Bořetice se obrací na občany Bořetic se žádostí o zapůjčení částí kroje - malované pantle, vyšívané části za účelem instalace výstavy k výročí obce. Věci můžete nosit v úřední dny na obecní úřad. Dále prosí všechny šikovné ženy o upečení nějakého sladkého zákusku, buchty a dodání v sobotu 23. 7. 2022 v době od 8:00–12:00 hodin do kulturního domu. Pro všechny účastníky bude uspořádáno buchtobraní. Děkujeme Vám. 

Veletrh volnočasových aktivit

Termín: 27. 6. 2022

Zveme Vás na pátý ročník Veletrhu volnočasových aktivit. Na jednom místě se nám představí nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní centra, kluby a spolky, které v Břeclavi a v jejím okolí jsou a které poskytují příležitosti pro volný čas. Přijďte se pobavit a vybrat pro Vaše děti kroužek, který je zaujme. Vstup je zdarma a na místě na Vás bude čekat malování na obličej a cukrová vata.
Budeme se na Vás těšit ve středu 29. 6. 2022 od 15:00 v areálu TJ Lokomotiva Břeclav.

Nová fotogalerie - Školní akademie

Termín: 21. 6. 2022

Jak probíhala nedělní školní akademie? Náhlédněte v galerii :)

Pozor na výluku vlaku!

Termín: 17. 6. 2022

České dráhy upozorňují občany, že vlaková linka S52 Zaječí – Čejč – Hodonín bude v období 2. 7.–15. 8. 2022 z důvodu opravy trati zcela vyloučena z provozu v celé trase Zaječí–Čejč–Hodonín. Doprava bude zajištěna náhradními autobusy umožňujícími přepravu kol.

Omezení odběru pitné vody

Termín: 13. 6. 2022

Vak, Břeclav, a.s., upozorňují občany, že v době od 30. 6. 2022 do 30. 9. 2022 bude omezen odběr pitné vody.  Zakazuje se používat pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů,  a napouštění bazénů. Vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienických účelům. Pokud by byl nutný větší odběr vody (např. napouštění bazénu) v době omezení, je možné využít službu společnosti Vak Břeclav, a.s. dovoz vody cisternou. Tuto službu je možné objednat u pana Jordánka, t.č. 519 304 680, email: jordanek@vak-bv.cz.

26. 6. přijďte na Farní den

Termín: 13. 6. 2022

Zveme vás na farní den na vrbeckém hřišti. Při té příležitosti oslavíme 20 let kněžské služby otce Tomáše.

23.–24. 7. budou Oslavy obce Bořetice (1222–2022)

Termín: 6. 6. 2022

Naši milí spoluobčané, milí rodáci, milí přátelé milované obce, jistě byste to naší krásné dědině nehádali, ale letos slaví velké kulatiny! Je to již 800 let od chvíle, kdy byla poprvé zmíněna v historických spisech, a to si zaslouží velkou oslavu!
Připravujeme pro vás bohatý program jak na sóle, kde vystoupí naši malí i velcí zpěváci a zpěvačky, chrámová schola Deo Gratias a úderem večera také mužské soubory z Modrých hor, ale také v obecních budovách – můžete si zavzpomínat například v místní škole či na výstavě historických fotografií.... Oslava pak vyvrcholí slavností poutí k patronce našeho kostela – sv. Anny.

"Slavíme, dojdite!"

Seminář Jak na úsporné bydlení

Termín: 30. 5. 2022

Ve čtvrtek 2. června 2022 v 17:00 hodin se uskuteční v kulturním domě seminář Státního fondu životního prostředí  na téma Jak na úsporné bydlení aneb dotace pro majitele rodinných a bytových domů z programu Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací.  Seminář se koná pod záštitou ministryně životního prostředí Ing. Bc. Anny Hubáčkové. Jste všichni srdečně zváni.

Nová fotogalerie - Žehnání hasičské zbrojnice

Termín: 9. 5. 2022

Jak probíhala oslava žehnání hasičky, aut a obrazu sv. Floriána?

6. 5. Sběr papíru pro Kdousováky

Termín: 4. 5. 2022

Máte doma přebytky papíru?

Táborníci z Kdousova pořádají v pátek 6. 5. 2022 sběr starého papíru od 16.00 hodin. Pokud nám chcete přispět, nechte starý papír na viditelném místě před svým domem. Za organizátory děkuje Lenka Bukovská

20. 5. proběhne právní poradna

Termín: 4. 5. 2022

Využijte možnosti bezplatně konzultovat Vaše právní dotazy s advokátem z Bořetic.

Harmonogram prací

Termín: 27. 4. 2022

Vážení spoluobčané, zde naleznete harmonogram prací včetně popisu jednotlivých stok.

Nové fotografie – vítání občánků a představení prvokomunikantů

Termín: 25. 4. 2022

V dubnu jsme přivítali v obci 15 nových občánků a seznámili se s dětmi, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání.

Velikonoční Bořetické listy také online!

Termín: 15. 4. 2022

Nové číslo i ta archivní naleznete zde.

Nové fotografie – degustace vín a květná neděle

Termín: 11. 4. 2022

Fotografie naleznete zde.

Přiznání papírově do 1. dubna, pracoviště prodlouží úřední hodiny.

Termín: 25. 3. 2022

Blíží se termín podání daňového přiznání.

Zápis do 1. třídy

Termín: 21. 3. 2022

Vážení rodiče, těšíme se na vaše ratolesti.

Nové fotografie – Bořetická uzlovačka

Termín: 19. 3. 2022

Nové fotografie ze soutěže najdete zde.

11. dubna nepůjde elektřina

Termín: 17. 3. 2022

8. dubna nepůjde elektřina

Termín: 17. 3. 2022

Nové fotografie – dětský maškarák

Termín: 13. 3. 2022

Na fotky se můžete podívat zde.

Modlitba za Ukrajinu

Termín: 4. 3. 2022

Farnost Bořetice zve všechny ke společné modlitbě za Ukrajinu. Tuto neděli 6. 3. bude od 18 do 19.30 hodin otevřený kostel. Přijďte kdykoli v tomto čase vyprosit mír a pokoj do lidských srdcí.

Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

Termín: 2. 3. 2022

Zde naleznete informace pro uprchlíky z Ukrajiny, které se týkají možnosti zajištění ubytování a povinností, které souvisí s ubytováním.

 

Nová reportáž!

Termín: 2. 3. 2022

Nová reportáž na našem YouTube kanále.

Pomoc pro Ukrajinu

Termín: 1. 3. 2022

Tento týden můžete přispět ve Vinařství u Habřiny. Děkujeme všem.

Potravinová sbírka pro ukrajinské uprchlíky

Termín: 26. 2. 2022

Vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině obec Vrbice byla požádána o uspořádání potravinové sbírky. Všichni, kteří chtějí pomoci a přispět mohou doručit zítra od 9:00 do 13:00 do KD Vrbice následující trvanlivé potraviny a potřeby • Rýže • Těstoviny • Luštěniny • Konzervy • Olej, cukr, mouka • Trvanlivé mléko • Pochutiny pro děti – sušenky, čokolády apod. • Obvazy a potřeby pro první pomoc • Hygienické potřeby – toaletní papír, dámské potřeby, pleny Veškera pomoc bude odvezena napřímo na Ukrajinu, nebo k ukrajinským hranicím.p

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce

Termín: 10. 2. 2022

Přijměte pozvání na 25. zasedání zastupitelstva, a to ve středu 23. února od 18.00.

Kravihorský ples zrušen

Termín: 2. 2. 2022

Republika Kraví hora oznamuje, že Reprezentační ples, který se měl konat v sobotu 12. 2. 2022, se z důvodu epidemiologické situace nekoná

Výstavba optické sítě

Termín: 14. 1. 2022

Začala výstavba optické přístupové sítě a to první fáze navrtání prostupů do domů. V rámci výstavby jsou prostupy zřizovány zdarma. V případě dotazů či žádostí na domluvení navrtání, prosím volejte 777 005 797.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Termín: 12. 1. 2022

Dne 24. 1. nepůjde elektřina v ulici pod školou.

Odečty elektroměrů

Termín: 10. 1. 2022

Společnost EG.D člen skupiny E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje občanům, že od čtvrtka  20.1.2022 do úterý  25.1.2022 včetně  bude v naší  obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Z důvodu pandemie coronaviru, žádáme všechny občany, kteří mají elektroměr umístěný uvnitř domácnosti, aby stavy elektroměrů napsali na lístek a umístili ho na viditelné místo. Odečty se budou provádět na všech elektroměrech bez rozdílu dodavatele el. energie. Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022

Termín: 9. 1. 2022

Letos naši občané přispěli třem králům do kasičky 87 971 Kč. Děkujeme!

Celý archiv | Zpět na aktuální

RSS