Komunální volby 2022

Datum: 19. 9. 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční Volby do Zastupitelstva obce Bořetice. V pátek 23. září 2022 se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 24. září 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost je umístěna v sále kulturního domu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni na území České republiky volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem  o povolení k pobytu (§81 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky Vám byly doručeny do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se nemůžete dostavit do volební místnosti ze závažných, zejména zdravotních důvodů můžete  požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel: 519 430 103; 776 008 927).

Publikováno: 19. 9. 2022

RSS