Novinky

Rok: 2014

Pracovní doba OÚ o svátcích

Termín: 31. 12. 2014

Pondělí 22. 12.: 7–17 hodin
Úterý 23. 12.: 7–12 hodin
Pondělí 29. 12.: 8–17 hodin
Úterý 30. 12.: 8–12 hodin
Středa 31. 12.: 8–10 hodin

Dětská ambulance

Termín: 31. 12. 2014

Dětská ambulance Velké Pavlovice, MUDr. Diblík oznamuje, že dětská poradna až do 24. 12. 2014 v Bořeticích nebude.

Zájezd do AQUAPARKU Moravia Pasohlávky

Termín: 30. 12. 2014

Zájezd proběhne v úterý 30.12. Odjezd v 9.30 hod z Bořetic a v 9.45 hod. z Velkých Pavlovic. Cena celkem 250 Kč. Návrat v 17 hod. Přihlášky přijímá Lenka Bukovská, 731 286 026 nebo email lenka.bukovska@email.cz

Svoz odpadů JIŽ V ÚTERÝ

Termín: 23. 12. 2014

Upozorňujeme občany, že svoz popelnic bude firma Hantály, a.s., Velké Pavlovice, provádět v úterý 23. prosince 2014.

II. zastupitelstvo obce v úterý - pozvánka

Termín: 16. 12. 2014

Pozvánku a program úterního zasedání naleznete ZDE.

Republika Kraví hora v pořadu Gejzír

Termín: 15. 12. 2014

Vážení občané, na tomto odkazu můžete zhlédnout reportáž o bořetické SSR Kraví hora.

Bořetická škola má nové webovky

Termín: 15. 12. 2014

V nedávné době byly spuštěny nové webové stránky naší školy. Můžete si je prohlédnout na www.skolaboretice.cz.

Naše obec má nové vedení

Termín: 15. 12. 2014

Na ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva byl většinou hlasů zvolen nový starosta obce, pan František Petrásek. V nejužším vedení obce mu budou pomáhat místostarostka, Ing. Lenka Bukovská, a členové rady Miroslav Náležinský, Jan Hempl a Ing. Jaroslav Grůza. Přejeme jim v jejich funkci hodně úspěchů a děkujeme dosavadnímu vedení naší obce za obětavou práci.

Zájezd do předvánoční Bratislavy

Termín: 14. 12. 2014

* neděle 14. 12. 2014
* odjezd v 8 hod z Bořetic z autobusového nádraží
* cena 180 Kč/os.

* návrat mezi 17. a 18. hod
* přihlášky přijímá Lenka Bukovská (731 286 026) nebo e-mail: lenka.bukovska@email.cz

Knihovna informuje

Termín: 12. 12. 2014

Obecní knihovna pořádá burzu vyřazených knih, a to v pátek 12. 12. 2014 od 16 do 20 hodin. Přijďte si nakoupit hezké knihy. Na návštěvu se těší knihovnice Lenka Grůzová

Články do vánočních Bořetických listů

Termín: 5. 12. 2014

Vážení občané a příznivci naší obce, své příspěvky do Bořetických listů již můžete zasílat, a to na e-mail webboretice@seznam.cz. Svůj článek prosím označte předmětem Bořetické listy - článek. Děkujeme!

Mimořádná schůze SZP

Termín: 5. 12. 2014

Svaz zdravotně postižených Vás zve na mimořádnou členskou schůzi, která se koná v pátek 5. prosince 2014 v 15 hodin v kulturním domě v Bořeticích.

Odpověď vedení obce na kritiku k výsadbě aleje

Termín: 30. 11. 2014

V poslední době se mezi občany, a dokonce i Facebooku objevily kritiky na výsadbu aleje od „letadla do Komárku“. Akce „Obnova alejí v Bořeticích – extravilán“ proběhla řádným výběrovým řízením, které řídila pověřená profesionální firma. Na plánovaných výdajích 592 726 Kč se obec měla podílet 10 %. Druh a typ stromků byl doporučen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, včetně složení travní směsi pod stromy. Výběrovou komisí byla vybrána k realizaci firma Ing. Michal Míka, Rakvice, která splňovala požadavky a byla nejlevnější. Hlavním kritériem výběru totiž byla cena díla. Nezáleží totiž na tom, kolik stojí jeden stromek, ale aby se ceny všech stromků + prací + následné údržby do 31. 12. 2015 vešly do smluvní ceny. Smluvní cena nakonec byla pouze 520 tisíc Kč. Výsadba je provedena výhradně na pozemcích obce. Kdyby tato podmínka splněna nebyla, stát by na akci nepřispěl ani korunou a akce by obci vůbec nebyla povolena. Hranice obecních pozemků pro alej je na výřezu z katastrální mapy vyznačena červeně.

Bořetice pod kamerovým systémem

Termín: 30. 11. 2014

Od začátku listopadu patří Bořetice k obcím využívajícím kamerový systém. Kamery s celodenním sledováním jsou umístěny na hřbitově, na dětském hřišti u bytovek a na autobusové zastávce ve středu obce. Občané bydlící v sousedství těchto objektů mají možnost si na obecním úřadě zkontrolovat, zda nezabírají jejich soukromé prostory. Uchovávaný záznam je určen pro zkvalitnění spolupráce s policií v působení proti vandalům.

Provoz služeb ve čtvrtek - přerušení el. energie

Termín: 27. 11. 2014

MUDr. Barnášová, ordinace Bořetice, oznamuje, že ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se nebude na ambulanci v Bořeticích ordinovat z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Zastupuje MUDr. Debef v Kobylí.

Školní jídelna oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky el. energie bude ve čtvrtek 27. listopadu vařit pouze pro děti z mateřské školky.

Přerušení dodávky el. energie 27. listopadu

Termín: 27. 11. 2014

E.ON Česká republika oznamuje občanům, že ve čtvrtek 27. listopadu 2014 bude přerušena dodávka elektrické energie v době od 8 do 15 hodin. A to v ulicích DĚDINA PRAVÁ STRANA, K VRBICI, HUMNA U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, HLAVNÍ, NA MULTNI, K NÁDRAŽÍ, KOLEM NÁDRAŽÍ, ŠKOLNÍ, TÁLKY, KOLEM KOSTELA, ZÁHUMENNÍ, DÁLE LOKALITA SKLEPŮ OD VINCKOVA NÁMĚSTÍ CELÁ LEVÁ STRANA A HŘIŠTĚ. Podrobnosti a mapa dotčené oblasti v příloze.

Sobotní Putování za mladým vínem

Termín: 26. 11. 2014

V sobotu 8. listopadu 2014 se v naší obci uskutečnil již šestý ročník tradiční akce otevřených sklepů s názvem Putování za mladým vínem. Stovky milovníků dobrého vína z Modrých Hor navštívily Bořetice, aby se mohly opět po roce vydat se skleničkou v ruce malebnou sklepní uličkou v Kraví hoře. Více informací a fotografie na webu Kravihorské republiky.

Obecní úřad v úterý

Termín: 25. 11. 2014

Obecní úřad Bořetice oznamuje, že v úterý 25. listopadu 2014 se nebude z provozních důvodů úřadovat.

Nová provozní doba na sběrném dvoře

Termín: 20. 11. 2014

Sběrný dvůr Bořetice bude v zimním období otevřen v úterý od 13 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.

Obecní úřad ve středu

Termín: 19. 11. 2014

Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany, že ve středu 19. listopadu 2014 bude mít otevřeno až od 9:30 hodin.

Cvičení s míči

Termín: 19. 11. 2014

Organizátoři cvičení s míči zvou  ženy a dívky všech věkových kategorií na cvičení, které se bude konat od 15. 10. 2014 vždy každou středu od 19 hodin v tělocvičně základní školy. Míče jsou k dispozici pro všechny cvičící. Cena za jednu hodinu je 20 Kč.

Pozvánka na I. mimořádné zasedání ZO

Termín: 18. 11. 2014

V úterý 18. 11. v 19 hod proběhne první mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Program naleznete ZDE.

Zájezd do AQUAPARKU Moravia Pasohlávky

Termín: 17. 11. 2014

V pondělí 17. listopadu 2014 pořádá Lenka Bukovská zájezd do AQUAPARKU Moravia Pasohlávky. Odjezd je stanovený na 9.30 hodin od autobusové zastávky v Bořeticích a v 9.45 hod. od sýpky z Velkých Pavlovic. Cena 250 Kč (autobus, celodenní vstupné). Návrat v 17 hodin. S sebou plavky, dva ručníky, svačinu a pití.

I když je den volna, neseďte doma a pojeďte s námi si zajezdit na tobogánech a zablbnout si na vodních atrakcích.
Přihlášky přijímá Lenka Bukovská, 731 286 026 nebo email lenka.bukovska@email.cz

Provoz obecního úřadu v pondělí 10. listopadu

Termín: 10. 11. 2014

Obecní úřad Bořetice oznamuje, že v pondělí 10. listopadu 2014 bude mít otevřeno až od 14 hodin, a to z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky el. energie 10. listopadu

Termín: 10. 11. 2014

E.ON Česká republika oznamuje občanům, že v pondělí 10. listopadu 2014 bude přerušena dodávka elektrické energie v době od 7:30 do 15:30 hodin v částech obce na sóle kolem kulturního domu, dále ulice „Dědina“ od penzionu Bernardýn po č.p. 419, ulice „Humna u Jednoty“ obě strany, část ulice Hlavní od křižovatky pro firmu Lomax, dále ulice „Pode dvorem“ od č.p. 1 po prodejnu stavebnin obě strany, ulice „Chalůpky“ obě strany až po č.p. 92, ulice kolem pekárny. Dále bude vypnuta oblast sklepů část od Vinckovo nám po Hliníky, Hliníky obě strany a „Kopce“. Podrobnosti v příloze.

Upozornění pro uživatele dětských hřišť

Termín: 7. 11. 2014

Obec  Bořetice upozorňuje návštěvníky hřiště u bytovek u Járku, aby  na hřišti odhazovali odpadky do nádob k tomu určených a neničili zařízení. Zároveň žádáme rodiče větších dětí, aby poučili děti o tom, jak se mají chovat na hřišti, zejména pokud budou bez dohledu. V případě, že se návštěvníci hřiště neukázní, není vyloučeno, že budeme nuceni přistoupit ke zřízení funkce placeného správce a hlídače, který bude dohlížet na pořádek na dětských hřištích, a není vyloučeno ani to, že se zkrátí provozní doba hřiští a za jejich užívání bude obec vybírat poplatek, který bude sloužit k úhradě nákladů spojených s úklidem a se zřízením funkce správce. Tomuto kroku se obec brání, protože veřejná hřiště by měla sloužit dětem a jejich rodičům a ne vytváření dalších zbytečných nákladů  z obecního rozpočtu.

Omezený provoz na OSSZ Břeclav

Termín: 6. 11. 2014

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 12.00 hod. bude omezena činnost důchodového pojištění na OSSZ Břeclav. V pátek 14. 11. 2014 bude oddělení důchodového pojištění zcela mimo provoz. Žádáme proto klienty, aby vyřízení svých záležitostí tykajících se důchodového pojištění odložili na následující pracovní den, tj. úterý 18. 11. 2014.

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 12.00 hod. bude omezena činnost oddělení OSVČ a nemocenského pojištění na OSSZ Břeclav. V pátek 21. 11. 2014 budou oddělení OSVČ a nemocenského pojištění zcela mimo provoz. Žádáme proto klienty, aby vyřízení svých záležitostí týkajících se oddělení OSVČ a nemocenského pojištění odložili na následující pracovní den, tj. pondělí 24. 11. 2014.

Tato patření jsou prováděna z důvodu malování  a výměny podlahové krytiny na jednotlivých podlažích budovy OSSZ Břeclav.

Ustavující zastupitelstvo

Termín: 4. 11. 2014

STAROSTA OBCE BOŘETICE SVOLÁVÁ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŘETICE V ÚTERÝ 4. LISTOPADU 2014 SE ZAČÁTKEM V 18 HODIN V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V BOŘETICÍCH.

Pozvánka na zájezd do Čalova

Termín: 2. 11. 2014

Svaz zdravotně postižených oznamuje, že pořádá zájezd na koupání do Čalova, a to v sobotu 22. listopadu 2014. Zájemci, hlaste se do konce tohoto týden u paní Vlasty Michnové, Bořetice 465.

SBĚR PAPÍRU

Termín: 30. 10. 2014

Táborníci z Kdousova pořádají ve čtvrtek 30. 10. 2014 podzimní sběr starého papíru. Svoz bude probíhat tradičním způsobem od 16 hodin. Pokud nám chcete přispět, nechte starý papír řádně svázaný na viditelném místě před svým domem. Za organizátory děkuje Lenka Bukovská.

Změna výpůjční doby v knihovně

Termín: 29. 10. 2014

Knihovna Bořetice, knihovnice paní Lenka Grůzová oznamuje změnu výpůjční doby. V pondělí a v úterý bude výpůjční doba od 9:00 hodin do 11:30 hodin.

Lékařská péče v obci - pondělí 27. 10.

Termín: 27. 10. 2014

Ordinace Bořetice, MUDr. Barnášová, oznamuje, že v pondělí 27. října 2014 nebude ordinovat. V případě akutních potíží navštivte pohotovost. Dále MUDr. Barnášová, oznamuje, že zahájila očkování proti chřipce.

Pátrání po fence německého ovčáka

Termín: 23. 10. 2014

Dobrý den, ve Vašem okolí se ztratila naše 2 roky stará fenka německého ovčáka jménem Zoschi
Pokud byste jí zahlédli či o ní získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo 736713200 nebo napište na email machalkovi5@seznam.cz

Přerušení dodávky vody v areálu sklepů

Termín: 21. 10. 2014

Obecní úřad Bořetice upozorňuje, že v úterý 21. 10. 2014 bude přerušena dodávka vody v areálu sklepů pod Kraví horou, a to z důvodu výměny regulačního ventilu.

Volby do zastupitelstva obce - výsledky

Termín: 18. 10. 2014

Vážení občané, ZDE si můžete prohlédnout výsledky obecních voleb a nově zvolené zastupitele. Volební účast byla v Bořeticích 64,66 %. Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili.

Oprava horního frejdu

Termín: 18. 10. 2014

Upozorňujeme vinaře v areálu sklepů Pod Kraví horou, že z důvodu poruchy stroje, byly zastaveny práce na  nástřiku vozovky v horní frejdu. Pokračování prací bude včas oznámeno.

Pro vinaře

Termín: 18. 10. 2014

Obecní úřad žádá drobné vinaře, pro které je určen kontejner na matoliny a třapiny u cesty do Kravích hor, aby do něj nesypali jiný odpad. Současně upozorňuje registrované vinařské firmy, že kontejner k využívání zdarma je určen pouze malým vinařům.

Kravihorští vinaři očekávají v příštích dnech vyvrcholení sklizně hroznů. Žádají proto občany i vinaře, aby pro své hosty využívali záchytné parkoviště a dodržovali zásadu jeden sklep-jedno auto.

Upozorňujeme občany na obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, O regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových a jiných zvukových zařízení pro plašení špačků ve vinicích. Za porušení vyhlášky tzn. nevypnutí  plynových a jiných zvukových zařízení pro plašení špačků ve vinicích v době od 20 hodin večer do 6 hodin ráno, hrozí sankce.

Lékařská péče v obci

Termín: 17. 10. 2014

Ordinace Bořetice, MUDr. Barnášová, oznamuje, že v době od 10. října 2014 do 17. října 2014 včetně nebude ordinovat. Zastupuje od 10. října 2014  do 14. října 2014 MUDr. Debef v Kobylí a od 15. října 2014 do 17. října 2014 včetně MUDr. Kos ve Velkých Pavlovicích.

Nabídka darování psů

Termín: 16. 10. 2014

Podrobnosti naleznete ZDE.

Kandidáti do letošních voleb do zastupitelstva obce

Termín: 11. 10. 2014

Vzor hlasovacího lístku naleznete ZDE.

Volby do obecního zastupitelstva

Termín: 10. 10. 2014

V pátek 10. října 2014 a v sobotu 11. října 2014 se budou konat volby do Zastupitelstva obce Bořetice. Volební místnost bude umístěna v budově základní školy č.p. 112 – stará budova. Volební místnost bude otevřena v pátek 10. října 2014 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin. Každý z voličů po příchodu do volební místnosti musí prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platný cestovním pases. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu umožněno hlasování. Kdo z občanů by se chtěl voleb zúčastnit a nemůže se dostavit do volební místnosti ze zdravotních či jiných důvodů, může se nahlásit  v pracovní dny v kanceláři obecního úřadu, buď osobně, telefonicky na 519 430 103 případně elektronicky na e-mailové adrese: obec@boretice.cz nebo ve dnech voleb přímo  ve volební místnosti, a volební komise ho navštíví s přenosnou hlasovací urnou.

Zápas TJ Sokolu

Termín: 5. 10. 2014

TJ Sokol Bořetice, oddíl kopané zve své příznivce na fotbalové utkání, které sehraje na domácím  hřišti  v neděli 5. října 2014 s mužstvem Slavkova v 15:30 hodin.

Uzavřená knihovna

Termín: 3. 10. 2014

Knihovna Bořetice, knihovnice paní Lenka Grůzová, oznamuje, že v pátek 3. října 2014 je knihovna z důvodu provádění revize zavřena.

Zastupitelstvo obce v úterý

Termín: 23. 9. 2014

Pozvánku na XXVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice naleznete ZDE.

Zápasy TJ Sokolu

Termín: 21. 9. 2014

TJ Sokol Bořetice oznamuje svým příznivcům, že dnes v 17 hodin sehraje odložené mistrovské fotbalové utkání s mužstvem Rakvic na hřišti v Rakvicích. V neděli 21. 9. 2014 sehraje TJ Sokol Bořetice mistrovské utkání v 16 hodin na domácím hřišti se Sokolem Lanžhot. Dále v neděli v 11:15 hodin sehrají na svém domácím hrišti zápas starší žáci proti starším žákům z Velkých Němčic.

Nové fotografie

Termín: 20. 9. 2014

V první zářijovou sobotu se uskutečnily již deváté bořetické hasičské závody. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Zjednodušení levého menu webu

Termín: 19. 9. 2014

Vážení čtenáři, možná jste si všimli, že levé menu našeho webu prošlo odtučňovací kúrou. Věříme, že nastalé změny budou ku prospěchu a že se v nabídce nyní lépe vyznáte. Admin

Nový územní plán vyvěšen

Termín: 18. 9. 2014

Můžete si jej prohlédnout ZDE.

Přerušení dodávky el. energie 15. září - CELÁ OBEC

Termín: 15. 9. 2014

V době od 7.30 do 15.30 bude v pondělí 15. září přerušena dodávka elektrické energie pro celou obec. Podrobnost ZDE. Dále školní jídelna Bořetice upozorňuje, že v pondělí 15. září 2014 bude vařit pouze pro mateřskou školu. Ordinace  Bořetice, MUDr. Barnášová oznamuje, že v pondělí 15. září 2014 bude ordinovat pouze v době od 12 do 14 hodin. Ráno bude v ordinaci sestra.

Říkání na svatbách

Termín: 15. 9. 2014

Do sekce Historické dokumenty byl přidán nový dokument - říkání na svatbách okolo roku 1916.

Pouť v Žarošicích

Termín: 13. 9. 2014

V sobotu 13. 9. 2014 se koná v Žarošicích pouť ZLATÁ SOBOTA. Hlavní celebrant je pan kardinál DOMINIK DUKA. Kdo má zájem se zúčastnit, ať se přihlásí u paní Kláry Mainclové. Doprava zajištěna autobusem.

Pozvánka na zájezd

Termín: 12. 9. 2014

Lenka Bukovská zve všechny na další zajímavý výlet po trase: Zbrašovské aragonitové jeskyně, hrad Helfštýn, Svatý Hostýn (Bystřice pod Hostýnem), a to 13. září 2014. Odjezd v 6.45 hod z Bořetic z autobusové zastávky, v 7.00 hod od sýpky z Velkých Pavlovic, návrat po 19. hodině, cena 300 Kč.
 

Dětská poradna ve čtvrtek

Termín: 4. 9. 2014

Dětská ambulance Velké Pavlovice oznamuje, že ve čtvrtek 4. září 2014 bude ve 12:30 hodin dětská poradna.

Informace ZŠ a MŠ

Termín: 3. 9. 2014

Školní družina bude mít pravidelný provoz od úterý 2. 9. 2014. Pravidelný provoz MŠ začíná 1. 9. 2014 od 6:45 do 16:00 hodin. Školní jídelna vaří  pro přihlášené strávníky od 1. 9. 2014.

Školní jídelna Bořetice zároveň oznamuje, že vydává přihlášky na stravování na školní rok 2014/2015 a zároveň vybírá stravné na měsíc září v kanceláři školní jídelny, a to tento týden od 7 do 14 hodin.

 

Hodové fotografie

Termín: 31. 8. 2014

...naleznete ve Fotogalerii. Pokud také disponujete pěknými fotografiemi z hodů, rádi je na webu uveřejníme!

Aktuální pracovní doba ve sběrně odpadů

Termín: 31. 8. 2014

Sběrné středisko odpadů Bořetice upozorňuje na změnu pracovní doby. Otevřeno je v letním čase každý čtvrtek od 14 hodin do 18 hodin a v zimním čase od 13:00 do 17:00 hodin. Sobotní provozní doba zůstává stejná od 7 do 12 hodin.

Stravování ve školní jídelně 2014/2015

Termín: 29. 8. 2014

Školní jídelna Bořetice oznamuje, že vydává přihlášky na stravování na školní rok 2014/2015 a zároveň vybírá stravné na měsíc září v kanceláři školní jídelny, a to tento týden od 7 hodin do 14 hodin.

Zájezd do Podhájské

Termín: 29. 8. 2014

Svaz zdravotně a tělesně postižených pořádá dne 6. září 2014 zájezd na koupání do Podhájské. Zájemci, hlaste se u paní Vlasty Michnové na č.p. 465 do 29. srpna 2014.

Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ Bořetice

Termín: 27. 8. 2014

Ředitelství ZŠ a MŠ Bořetice zve všechny rodiče dětí MŠ na úvodní informativní schůzku pro školní rok 2014/2015, která se bude konat ve středu 27. 8. 2014 v 18 hod v MŠ. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Pozvánka ZDE.

SBĚR PAPÍRU v úterý

Termín: 26. 8. 2014

Táborníci z Kdousova pořádají tradiční sběr starého papíru v úterý 26. 8. 2014. Svoz bude probíhat od 17 hodin. Pokud nám chcete přispět, nechte prosím starý papír na viditelném místě před svým domem. Za organizátory děkuje Lenka Bukovská.
 

Přerušení dodávky el. energie 22. srpna

Termín: 22. 8. 2014

E.ON DISTRIBUCE a.s. OZNAMUJE, ŽE TENTO PÁTEK 22. SRPNA 2014 BUDE PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOBĚ OD 8 DO 15:30 HODIN V ULICÍCH HLAVNÍ OD č.p. 49 po č.p. 153, dále Bauerova ulička, Za kostelem po smuteční obřadní síň. BLIŽŠÍ INFORMACE JSOU VYVĚŠENY NA úřední desce.   

Odečty vodoměrů

Termín: 15. 8. 2014

Vodovody a kanalizace, a.s., oznamují občanům, že od pondělí 11. srpna 2014 do pátku 15. srpna 2014 bude probíhat odečet vodoměrů. V případě, že nebudete doma, vyvěste lístek se stavem a číslem vodoměru na viditelném místě.

Nové Bořetické listy

Termín: 11. 8. 2014

Hodové vydání BL si můžete přečíst ZDE.

Uzavřená knihovna

Termín: 8. 8. 2014

Obecní knihovna Bořetice paní Lenka Grůzová oznamuje, že od pátku 1. 8. 2014 do pátku 8. 8. 2014 bude mít z důvodu dovolené zavřeno.

Lékařská péče v hody

Termín: 5. 8. 2014

Ordinace Bořetice MUDr. Barnášová oznamuje, že v pondělí 4. srpna bude ordinovat do 12 hodin a v úterý 5. srpna bude ordinovat od 12.30 do 16 hodin.

Informace z OÚ

Termín: 5. 8. 2014

Obecní úřad Bořetice oznamuje občanům, že v pondělí 4. 8. a v úterý 5. 8. se bude otevřeno pouze od 8 do 11 hodin.

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v úterý 5. 8. uzavřen.

Hodové informace

Termín: 5. 8. 2014

Stárci, stárky a krojovaná chasa oznamují všem, kteří chtějí darovat víno, že vybírat víno se bude v úterý 5. srpna 2014 od 9 hodin v areálu sklepů pod Kraví horou. Všem dárcům předem děkují.

 

Fotbalový zápas v neděli

Termín: 3. 8. 2014

TJ Sokol Bořetice sehraje v neděli 3. 8. 2014 v 10.30 hodin 1. kolo Krajského poháru JMKFS proti FC Ivančice účastníku Krajského přeboru. Zveme všechny příznivce, občerstvení zajištěno.

Nové historické dokumenty

Termín: 2. 8. 2014

Na webu byly umístěny nové dokumenty mapující historii obce:
- Seznam farníků v Bořeticích (začátek psaní 1897, konec psaní 1902). Zapsáno všech 220 obydlených domů v Bořeticích.
- Katalog z výstavy vín roku 1937.
- Seznam patronů Aleje věrozvěstů
Vše naleznete v nové sekci Historické dokumenty.

Ztracený pejsek

Termín: 1. 8. 2014

Dobrý den, ve Vašem okolí se ztratil náš 8 let starý kříženec jménem Asin. 
Pokud byste ho zahlédli či o něm získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo 732937845 nebo napište na email struzka.lukas@gmail.com

V obci Sedlec u Mikulova na jižní Moravě se 17. 7. 2014 ztratil pejsek, který slyší na jméno ASIN. Rasa kříženec, samec, barva zlatá, starý 8 let. Prosím pomozte nám ho najít. Jakékoliv informace uvítáme na tel. 732 937 845 nebo na emailu: struzka.lukas@gmail.com. Předem děkujeme. Čip, ani tetování nemá. Obojek na sobě také nemá. Utekl ze zahrady za fenou. Povahově je mírumilovný, cizích lidí se nebojí. Nikdy neutíkal. Kastrovaný není. Okolí zmísta ztráty spíše znát nebude. Je aktivní, má rád pohyb. Vody se spíše bojí. Je zvyklý na granule, ale sní všechno. Zdravotní stav dobrý.

Odměna za nalezení je: 1 000 Kč.

Předhodové tancování

Termín: 31. 7. 2014

Stárci a stárky oznamují chase, že od pondělí 7. července 2014 začne nácvik tancování na sóle. Tancovat se bude od pondělí do čtvrtku od 19 hodin. Pro děti bude nácvik tancování v úterý  a ve čtvrtek od 18 hodin.

Schválená dotace Jednotce SDH Bořetice

Termín: 31. 7. 2014

Dne 19. června schválilo Zastupitelstvo JMK Jednotce SDH Bořetice dotaci na vybavení ve výši 50 tis. Kč. Děkujeme! Více zde.

Nabídka volných míst v ZŠ/MŠ Bořetice

Termín: 30. 7. 2014

ZŠ a MŠ Bořetice přijme do pracovního poměru: učitelku MŠ a vychovatelku (zároveň vedoucí) ŠD. Podrobnosti ZDE.

Další termín zájezdu do Polska

Termín: 25. 7. 2014

Vzhledem k velkému zájmu o zájezd do Osvětimi a Březinky (Polsko) je vypsán další termín, a to sice na sobotu 6. září 2014. Odjezd je v 5.45 hod z Bořetic (autobusová zastávka) a v 6.00 hodin od sýpky z Velkých Pavlovic. Cena je 620 Kč, platba až v autobuse. Návrat po 19. hodině.Přihlášky přijímá Lenka Bukovská, tel. 731 286 026 anebo email lenka.bukovska@email.cz

PROSBA O POMOC s hledáním psa

Termín: 21. 7. 2014

Prosíme občany, kterým se mohl dnes (v sobotu 12. 7.) kolem 15. hodiny odpoledne zaběhnout pes střední velikosti, středně dlouhé srsti, špinavě bílé barvy s černým pálením na hřbetě a rezavým pálením u čenichu, aby kontaktovali Procingerovi v ulici Chaloupky č.p. 205 nebo zavolali t.č. 775 072 805 z důvodu zjištění zdravotního stavu psa, jelikož došlo k pokousání dítěte. V případě, že se pes nenajde, bude muset dítě podstoupit léčbu v nemocnici. Předem děkujeme.

Příspěvky do hodových BL

Termín: 20. 7. 2014

Své články do hodových Bořetických listech můžete posílat na zpravodaj@boretice.cz. Děkujeme!

UZAVŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD DNES

Termín: 17. 7. 2014

OBECNÍ ÚŘAD BOŘETICE OZNAMUJE, ŽE DNES VE ČTVRTEK 17. 7. 2014 BUDE MÍT ZAVŘENO Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ PO CELÝ DEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

XXVII. mimořádné veřejné zasedání ZO ve ČTVRTEK

Termín: 17. 7. 2014

Pozvánku na XXVII. mimořádné veřejné zasedání ZO naleznete ZDE.

Nahlašujte on-line závady v katastru obce!

Termín: 16. 7. 2014

Vážení občané, nyní máte možnost nahlásit nejrůznější závady na obecním majetku: černou skládku, autovraky, neodklizený sníh, nefungující veřejné osvětlení atd. Budeme rádi, pokud nahlášením nepravost přispějete k zlepšení životního prostředí v obci. Závady můžete nahlašovat ZDE. Děkujeme.

 

Uzavírka vlakového přejezdu ve dnech 12. až 15. 7.

Termín: 15. 7. 2014

V době od 12. 7. 2014 7:00 hod do 15. 7. 2014 22:00 hod budou probíhat udržovací práce na železničním přejezdu v evid. km 8,834 (P7144) na trati Zaječí–Hodoním, k. ú. Bořetice v tomto rozsahu:
• silnice III/42111 bude uzavřena v místě železničního přejezdu P7144 2,5 m od osy koleje na každou stranu.
Je nařízena objížďka: Bořetice, Němčičky, Velké Pavlovice, Bořetice po silnicích III/42111, III/42114, II/421.
Podrobnosti ZDE.

Dětská poradna DNES

Termín: 10. 7. 2014

PAN DOKTOR DIBLÍK DĚTSKÁ AMBULANCE VELKÉ PAVLOVICE OZNAMUJE, ŽE DĚTSKÁ PORADNA JE DNES VE ČTVRTEK 10. 7. 2014 VE 12:30 HODIN.

Mladí hasiči - fotografie

Termín: 10. 7. 2014

Ve Fotogalerii naleznete fotografie z náboru mladých bořetických hasičů a ze soutěží mladých hasičů. Bořetičtí mladí hasiči se v tuto sezónu stali nepostradatelnou součástí týmu Velkých Pavlovic a sbírají jeden úspěch z druhým, gratulujeme!

Uzavřená knihovna v PÁTEK

Termín: 4. 7. 2014

Knihovna Bořetice, knihovnice paní Lenka Grůzová, oznamuje, že v pátek 4. 7. 2014 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

Omezený provoz OÚ Bořetice 2. 7.

Termín: 2. 7. 2014

Upozorňujeme občany, že ve středu 2. července 2014 bude z technických důvodů omezen provoz Obecního úřadu v Bořeticích. Nebude se provádět ověřování, Czechpoint a nebude fungovat pokladna.

 

Přísný zákaz skládkování odpadu

Termín: 30. 6. 2014

Obecní úřad Bořetice upozorňuje občany na přísný zákaz skládkování odpadu mimo sběrný dvůr. Pokud bude někdo přistižen, že zakládá skládku, bude předvolán do komise pro projednávání přestupků a bude mu udělena pokuta.

Přísný zákaz parkování aut na chodnících

Termín: 30. 6. 2014

Upozorňujeme občany na přísný zákaz parkování aut na chodnících. V případě nedodržení zákazu bude udělena pokuta.

Pravidla pro třídění odpadu v Bořeticích

Termín: 30. 6. 2014

- každý pátek v sudém týdnu společnost HANTÁLY a.s. Velké Pavlovice vyváží popelové nádoby (popelnice)
- každý pátek v sudém týdnu pracovníci OÚ Bořetice sváží od domů papír, plast a tetra packy (nápojové kartony)
- sklo bílé a barevné mohou občané zdarma odevzdávat na sběrném dvoře (skleněné obaly, tabulové sklo aj.)
- ideální je třídit PET láhve zvlášť do pytlů a ostatní plast (kelímky od jogurtů, sáčky, igel. pytle, fólie aj.) také zvlášť

Všeobecné pokyny naleznete ZDE.

Chování občanů na hřbitově

Termín: 30. 6. 2014

Obecní úřad Bořetice žádá občany, aby si všímali nevhodného chování na hřbitově. Opět se množí stížnosti na ničení pomníků, rozhazování odpadků po hřbitově a krádeže v prostoru hřbitova. Pokud bude někdo přistižen při takovém chování, bude předán k projednání v přestupkové komisi.

Přísný zákaz volného pobíhání psů po obci

Termín: 30. 6. 2014

Upozorňujeme občany na přísný zákaz pohybu psů na místní hřbitově, a to i v doprovodu majitele, a dále upozorňujeme občany na přísný zákaz volného pobíhání psů po obci.

Web Bořetic - nabídka pro podnikatele

Termín: 30. 6. 2014

Informace ohledně změn, které se na webu www.boretice.cz prováděly během roku 2013.

Podomní prodej v obci NEPOVOLEN!!!

Termín: 30. 6. 2014

Obecně závaznou vyhláškou č. 3 z roku 2012 jsme vydali tržní řád, jehož ustanovení článku 3, odst. 3 zakazuje pochůzkový prodej, podomní prodej a prodej bez prodejního zařízení. Některým z vás však není jasné, jak se bránit, když vám nějaký podomní nabízeč nebo prodejce zazvoní u dveří.

Příměstský tábor Bořetice 2014

Termín: 30. 6. 2014

Chybí Vám o prázdninách hlídání nebo program pro děti v době od 7 do 15 hod? Dejte je k nám na příměstský tábor do Bořetic!

Nový zametací vůz

Termín: 29. 6. 2014

V bořetických ulicích bude nyní k vidění nový zametací vůz, na který obec získala  90 % z 2,5 milionu Kč z programu OPŽP. Zametací vůz bude udržovat obec čistou a bezprašnou. Určitě tak přispěje ke zkvalitnění života v naší obci.

Lékařská péče v obci od 20. do 27. června

Termín: 27. 6. 2014

Ordinace Bořetice paní MUDr. Barnášová oznamuje, že v pátek 20. června 2014 bude ordinovat pouze do 10 hod. Od pondělí 23. června do pátku 27. června 2014 včetně nebude ordinovat. Zastupuje MUDr. Debef v Kobylí.

Za vysvědčení do AQUAPARKU Moravia v Pasohlávkách

Termín: 27. 6. 2014

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice pořádá v pátek 27. června zájezd do AQUAPARKU Moravia v Pasohlávkách. Odjezd autobusu je v 10.20 z Bořetic z autobusového nádraží, 10.30 hod od sýpky ve Velkých Pavlovicích. Cena pro dítě je 220 Kč včetně autobusu. Návrat v 18 hodin. S sebou dva ručníky, plavky, svačinu, pití a něco na zub. Přihlášky přijímá Lenka Bukovská na tel. 731 286 026.
 

Volby do Evropského parlamentu 23.-24. 5. 2014

Termín: 26. 6. 2014

Výsledky naší obce naleznete ZDE.

Provozní doba pošty ve STŘEDU

Termín: 25. 6. 2014

POŠTA BOŘETICE oznamuje, že tuto středu 25. června 2014 bude mít otevřeno pouze odpoledne od 13:15 do 15:00 hodin a od 15:45 do 17:00 hodin.

Zastupitelstvo obce v úterý 24. června

Termín: 24. 6. 2014

Pozvánku na XXVI. veřejné zasedání ZO, které se koná dne 24. 6. 2014, naleznete ZDE.

AGROTEC RALLY v pátek a sobotu

Termín: 21. 6. 2014

Ve dnech 20. června a 21. června 2014 je v katastru obce a okolních obcí pořádána rally. Upozorňujeme občany na omezení provozu. V pátek 20. června 2014 bude od 19 do 24 hod uzavřena "zkratka"z Velkých Pavlovic na Bořetice, v sobotu 21. června 2014 bude v době od 9.30 do 16 hod uzavřena komunikace v lokalitě sklepů od prodejny stavebnin v Bořeticích k lesu.

Další informace o uzavírkách komunikací, mapy tratí, časový harmonogram, divácká místa apod. naleznete ZDE.

Prodej hanáckých koláčů

Termín: 20. 6. 2014

Školní jídelna Bořetice oznamuje, že bude v pondělí 23. června 2014 prodávat  hanácký koláč. Objednávky přijímají do pátku 20. 6. 2014 do 13 hodin. Cena je 40 korun.

Omezený provoz OSSZ Břeclav ve středu

Termín: 16. 6. 2014

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje svým klientům, že ve středu 18. 6. 2014 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie omezen provoz OSSZ pouze na činnost podatelny. Důvodem odstávky je plánovaná oprava na zařízení distribuční soustavy, iniciovaná jejím vlastníkem, tj. firmou E.ON Distribuce, a.s. Klienti si budou moci své záležitosti vyřídit hned následující pracovní den, tj. ve čtvrtek 19. 6. 2014 v době od 8 do 14 hodin.

TJ Sokol Bořetice informuje

Termín: 15. 6. 2014

ZDE si můžete stáhnout rozpis utkání pro 1. pololetí 2014.

Dětská poradna ve ČTVRTEK

Termín: 12. 6. 2014

Dětská ambulance Velké Pavlovice, MUDr. Diblík oznamuje, že ve čtvrtek 12. června 2014 bude ve 12.30 hodin dětská poradna.

Brigáda rybářského sdružení v sobotu

Termín: 7. 6. 2014

Rybářské sdružení Bořetice oznamuje svým členům, že tuto sobotu 7. června 2014 koná na rybníce číslo jedna za Jedličkovým brigáda na sečení trávy a úklid před závody. Začátek je v 9 hodin.

Otevřené koupaliště v Němčičkách

Termín: 5. 6. 2014

Od soboty 7. 6. bude otevřeno koupaliště v Němčičkách. Otevírací doba bude od 9 hod do podvečerních hodin, vždy s ohledem na počasí. Aktuální teplota vody je 20 °C.

Uzavírky silnic při Agrotec Rally 2014

Termín: 4. 6. 2014

Letošní Agrotec Rally proběhne ve dnech 20. a 21. června. V těchto dnech budou na silnicích uzavírky. Mapy uzavírek a objízdných tras naleznete ZDE.

Pozvánka na sobotu do Němčiček

Termín: 3. 6. 2014

Zveme na následující akce:
Vinařský triatlon + Dětský triatlon
– již 6. ročník závodu všestrannosti pro více i méně zkušené. Start závodu v 9.30, po skončení pak závod pro děti.
Den dětí – od 11 hod hry pro děti a jízdy na koni na ranči BlackRose, od 13 hod hry také ve sportovním areálu, v 16 hod ukázky práce s dravci - ZAYFERUS

Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách.

Pomoc s pátráním - Bernský salašnický pes

Termín: 3. 6. 2014

Dobrý den,
obesílám městské a obecní úřady, útulky i veterinární kliniky s žádností o pomoc, 3. 5. 2014 v době mého pobytu mimo ČR jsem měla na hlídání svou smečku psů, byla mi odcizena 8letá fenka Bernského salašnického psa slyšící na jméno Andulka, na sobě měla starší červený nylonový obojek s reflexními kostičkami (byly už starší, možná nejdou rozpoznat) měla pod jedním okem bradavici a byla po 1 císařském řezu cca 4 roky zpět...

Odcizená byla v jihočeském kraji, konkrétně se jednalo o okres Písek, ale za tu dobu může být naprosto kdekoliv... Předem děkuji za Vaší odpověď.
S přáním hezkého dne
Šarešová Lucie
774 765 060

Lékařská péče - PONDĚLÍ

Termín: 2. 6. 2014

MUDr. Barnášová oznamuje, že v pondělí 2. června 2014 neordinuje. Zastupuje MUDr. Debef v Kobylí.

Uzávěra dopravy pod Kraví horou

Termín: 31. 5. 2014

Svobodná spolková republika Kraví hora upozorňuje, že v sobotu 31. května 2014 bude od 11 hodin uzavřen vjezd do areálu sklepů "Pod Kraví horou". Uzávěra bude trvat po celou dobu konání akce „Otevřené sklepy“.

Zájezd do Podhájské a ZOO Lešná

Termín: 31. 5. 2014

Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd na koupání do PODHÁJSKÉ dne 14. 6. 2014 a do ZOO LEŠNÁ dne 28. 6. 2014, zájemci, hlaste se u paní Vlasty Michnové na č.p. 465 do konce měsíce května.

Pozvánka na III. setkání harmonikářů

Termín: 29. 5. 2014

* 7. června, Horní Bojanovice
* pozvánka ZDE

Nové číslo Bořetických listů

Termín: 25. 5. 2014

...si můžete přečíst ZDE.

Výluky na trati Zaječí-Hodonín tento týden

Termín: 23. 5. 2014

1. Zaječí–Kobylí na Moravě: 20. a 21. května, vždy v 7.30–14.25 hod
2. Velké Pavlovice–Zaječí: 19. května, 07.20–14.40 hod
3. Čejč–Kobylí na Moravě: 22. a 23. května, vždy 7.40–15.10 hod

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Termín: 23. 5. 2014

* 23. května od 8 do 15.30 hod
* vypnutá oblast: část hlavní ulice od č.p. 49 po č.p. 153, část obce od č.p. 472 a 214 po č.p. 313 a 191, dále č.p. 243, 424 a 277 a obřadní síň
* podrobnosti ZDE

Obecní úřad DNES

Termín: 20. 5. 2014

DNES V ÚTERÝ 20. KVĚTNA 2014 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BOŘETICÍCH ZAVŘENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Informace od Rybářského sdružení

Termín: 17. 5. 2014

Rybářské sdružení Bořetice oznamuje, že od úterý 13. 5. do pondělka 19. 5. je na obou rybnících dočasný zákaz rybolovu, zároveň oznamuje, že v sobotu 17. 5. 2014 se v 8:30 hodin koná na rybníce č. 2 brigáda.

Valná hromada TJ Sokol

Termín: 17. 5. 2014

TJ Sokol Bořetice zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v sobotu 17. 5. 2014 v 18:30 hodin v šatnách TJ Sokolu Bořetice.

Zájezd na koupání do Mošoně

Termín: 17. 5. 2014

Svaz zdravotně postižených pořádá dne 17. 5. 2014 zájezd na koupání do Mošoně. Zájemci, hlaste se u paní Vlasty Michnové, Bořetice čp. 465.

Český den proti rakovině 2014 - Bořetice

Termín: 14. 5. 2014

Ve středu 14. 5. proběhne v naší obci sbírka Ligy proti rakovině. Bude podpořena prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského v ceně 20 Kč. Začátek bude v 9 hodin. Za Vaše příspěvky předem děkujeme. Podrobnosti ZDE.

Sběr starého papíru

Termín: 14. 5. 2014

Táborníci z Kdousova pořádají ve středu 14. května 2014 od 17 hodin tradiční sběr starého papíru. Pokud nám chcete přispět, nechte prosím papír na viditelném místě před svým domem. Za táborníky děkuje Lenka Bukovská

Pozvánka na dětské divadelní představení

Termín: 11. 5. 2014

Ahoj děti! Máte rády divadlo a kočičky k tomu? Pokud ano, máme nabídku šitou na míru přesně pro vás a také pro vaše rodiče. V neděli 11. května 2014 pořádá SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zájezd na dětské představení do divadla v Boleradicích na pohádku KOCOUREK MODROOČKO. Neváhejte a přihlaste se včas! Jak a kde? Přihlášky a informace u Ing. Lenky Bukovské, tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz.
Odjezd autobusu ve 14 hod z Bořetic, ve 14.15 hod od sýpky ve Velkých Pavlovicích. Cena 100 Kč děti, 140 Kč dospělí.

Pan Miroslav Grégr zemřel

Termín: 10. 5. 2014

Ve věku 67 let zemřel dlouholetý spolupracovník naší obce, kameraman pan Miroslav Grégr. Po mnoho let zaznamenával nejdůležitější obecní události. Tímto mu děkujeme za všechno, co pro naši obec vykonal. Jeho práci si můžete připomenout ve Videozáznamech.

Žádost o spolupráci při objasňování trestné činnosti

Termín: 8. 5. 2014

Dne 5. dubna t.r. došlo k odcizení motorové nafty z autobusu. Žádáme tímto o spolupráci při objasňování trestné činnosti, podrobnosti ZDE.

Daruji koťátka - Bořetice

Termín: 29. 4. 2014

Do dobrých rukou darujeme čerstvě narozená koťátka. Odběr v červnu. Vážní zájemci, volejte prosím 723 328 681.

Pozvánka na výstavu RETRO KOČÁRKY

Termín: 29. 4. 2014

Velké Pavlovice, radnice, 1. května až 15. června. Pozvánka ZDE.

Výběr poplatků na obci

Termín: 26. 4. 2014

Oznamujeme, že od 5. března se na OÚ budou vybírat poplatky za: popelnice, psa, nájem z pozemků, vodu ve sklepech a hřbitovní místo. POPLATKY SE VYBÍRAJÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU. POPLATKY MŮŽETE ZAPLATIT I NA ÚČET OBCE BOŘETICE. ČÍSLO ÚČTU 5124651/0100 KOMERČNÍ BANKA,  VARIABILNÍ SYMBOL ČÍSLO POPISNÉ. Podrobnosti a ceny ZDE.

Uzavřená knihovna v PÁTEK

Termín: 25. 4. 2014

Knihovna Bořetice, knihovnice paní Lenka Grůzová oznamuje, že knihovna bude v pátek 25. dubna 2014 Uzavřena z důvodu dovolené.

Zprávy ze sběrného dvora

Termín: 25. 4. 2014

SBĚRNÝ DVŮR BOŘETICE oznamuje změnu pracovní doby od BŘEZNA 2014. Otevřeno bude v úterý od 14 do 18 hodin. Ve čtvrtek je sběrný dvůr uzavřen. V sobotu zůstává pracovní doba stejná od 7 do 12 hodin.

Žádáme občany, aby pytle s plasty, které nechávají před svým domem při pravidelném svozu v pátek, byly plné. Poloprázdné pytle s plasty nebudou od domu odebírány. Děkujeme za pochopení.

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014

Termín: 24. 4. 2014

2. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2014, nebo její první splátky. Od konce dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2014 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. Více ZDE.

Uzavřený nájezd a výjezd dálnice D2 Hustopeče ve směru Brno-Břeclav

Termín: 24. 4. 2014

Odbor dopravy MěÚ Hustopeče upozorňuje: V době od 3. 5. 2014 do 29. 6. 2014 budou uzavřeny nájezdové a výjezdové větve dálnice D2 v MÚK 25 „Hustopeče“ vpravo (ve směru Brno–Břeclav) v rámci opravy AB a CB vozovky D2 km 24,4 – 28,4 vpravo.
Z dálnice D2 bude ve směru na Břeclav možný výjezd v Blučině. Objízdná trasa povede po silnici II/425 přes obce Velké Němčice, Hustopeče, Starovičky. Dále lze po dálnici D2 pokračovat po použití nájezdu v Podivíně. Nájezd na dálnici D2 a sjezd z dálnice D2 ve směru Břeclav – Brno nebude omezený, zůstává beze změny.

Zdroj: http://www.hustopece-city.cz/user_data/dokumenty/dop20140416.pdf

Veselé Velikonoce

Termín: 21. 4. 2014

Přejeme všem čtenářům a obyvatelům požehnané svátky velikonoční.

Velikonoční mše svaté

Termín: 19. 4. 2014

Velký pátek - Bořetice 18.00

Bílá sobota - Vrbice 19.30
Odjezd autobusu z Bořetic v v 18.55. Zpáteční odjezd 15 min po skončení obřadů.

Zájezd do aquaparku

Termín: 17. 4. 2014

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice pořádá ve čtvrtek 17. 4. 2014 (velikonoční prázdniny) jednodenní zájezd do AQUAPARKU Moravia v Pasohlávkách. Odjezd je stanovený na 9 hod (Bořetice autobusová zastávka), v 9.15 hod od sýpky z Velkých Pavlovic. Cena je 300 Kč děti do 150 cm, nad 150 cm je potom cena 400 Kč. Návrat je v 16.45 hod. Přihlášky přijímá Lenka Bukovská

Projekt "Pomáhejte s námi" v Bořeticích

Termín: 16. 4. 2014

Oblastní charita Břeclav ve spolupráci s prodejní sítí potravin Enapo se rozhodli nabídnout svým zákazníkům možnost pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi, formou trvanlivých potravin a hygienických pomůcek. Více informací ZDE.

Nový územní plán obce na webu

Termín: 16. 4. 2014

Naleznete jej i se všemi přílohami na Úřední desce.

Zastupitelstvo obce DNES

Termín: 15. 4. 2014

Pozvánku a program XXV. veřejného ZO konaného dne 15. 4. 2014 naleznete ZDE.

Zápis dětí do MŠ a den otevřených dveří DNES

Termín: 15. 4. 2014

Ředitelství ZŠ a MŠ Bořetice oznamuje, že zápis nových dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015 se uskuteční v úterý 15. 4. 2014 od 10 do 11.30 v mateřské škole. Zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte.

Ředitelství ZŠ a MŠ Bořetice zve všechny děti, rodiče, prarodiče i veřejnost na Den otevřených dveří v MŠ, který proběhne rovněž v úterý 15. 4. 2014 od 10 do 12 a od 14 do 18 hod.

Markrabsko-lašský bál - videozáznam

Termín: 15. 4. 2014

Markrabskolašského bálu se na pozvání lašského krále Zdeňa Viluše I. a nejvrchnějšího správce Velkého Lašska Benedikta XV. Króla zúčastnili i starosta obce Bořetice Václav Surman s manželkou. Videozáznam z této akce naleznete ZDE.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Termín: 14. 4. 2014

Informace pro občany, kteří změní trvalý pobyt v termínu 14. 4.–21. 5. 2014, naleznete ZDE.

Výběr vzorků na výstavu vín ve ČTVRTEK a PÁTEK

Termín: 11. 4. 2014

Kravihorští vinaři a obec Bořetice pořádají již tradiční Velikonoční výstavu vín 20. dubna 2014. Výběr vzorků se uskuteční v přísálí KD ve čtvrtek 10. dubna od 17 do 20 hod a v pátek 11. dubna od 17 do 21 hod. Hodnocení vzorků se uskuteční v neděli 13. dubna od 9.30 hod. v sále KD. Zveme všechny vinaře a vinařské odborníky na toto hodnocení. Za poskytnuté vzorky vín a práci v hodnotitelských komisích děkují vinaři z Bořetic.

Žádost mysliveckého sdružení

Termín: 10. 4. 2014

Myslivecké sdružení Bořetice upozorňuje své spoluobčany, že v přírodě nastala doba kladení vajec a vyvádění mláďat. Prosíme proto majitele psů, aby při jejich venčení na polích, vinohradech a jiných volných prostorách dbali na to, aby se psi nepohybovali volně bez vlivu majitele, a nerušili tak volně žijící zvěř.

Velikonoční Bořetické listy

Termín: 10. 4. 2014

Své příspěvky do nových BL prosím zasílejte na adresu zpravodaj@boretice.cz do 10. dubna t.r. Předem děkujeme

CVIČENÍ S MÍČI SE DNES NEKONÁ

Termín: 9. 4. 2014

Oznamujeme, že pravidelné cvičení s míči se dnes v tělocvičně školy nekoná.

Prevence kriminality - dubnový zpravodaj

Termín: 7. 4. 2014

Vážení čtenáři, přečtěte si dubnový zpravodaj "Prevence do každé rodiny".

Valná hromada Tenisového klubu Bořetice v NEDĚLI

Termín: 6. 4. 2014

Výkonný výbor tenisového klubu TK Bořetice 2012 zve všechny členy na Valnou hromadu, která se bude konat v neděli 6. dubna 2014 v 10:30 hodin v zasedací místnosti kulturního domu.

Lékařská péče - čtvrtek a pátek

Termín: 4. 4. 2014

MUDr. Barnášová, ordinace Bořetice, oznamuje, že ve čtvrtek 3. dubna 2014 a v pátek 4. dubna 2014 neordinuje. Zastupuje MUDr. Debef v Kobylí.

Výstava fotografií z akce NOC VENKU

Termín: 2. 4. 2014

Jste srdečně zváni na výstavu fotografií z úspěšné akce Noc venku Břeclav 2013. Jednatřicetiletý autor zachytil situace z premiérové Noci venku, která se konala v listopadu loňského roku v Břeclavi. Lidé, již se tehdy akce doplněné divadlem, koncerty, diskuzí zúčastnili, přinesli jako vstupné potraviny v minimální hodnotě padesát korun... Tato výstava se bude konat na zajímavých místech v Břeclavi, Hodoníně, Mikulově ...

Pozor na podvodné dopisy

Termín: 1. 4. 2014

Obecní úřad Bořetice tímto upozorňuje všechny občany, že v minulých dnech firma Endemos Distribution rozsílala dopisy – upomínky k zaplacení dluhu. Tyto dopisy jsou podvodné, v žádném případě na ně nereagujte a nevolejte uvedené telefonní číslo.

Mimořádná valná hromada Sokolu Bořetice v SOBOTU

Termín: 29. 3. 2014

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL Bořetice zve všechny členy na mimořádnou valnou hromadu, která se koná tuto sobotu 29. 3. 2014 v 17 v šatnách Sokolu Bořetice.

Předvelikonoční sběr starého papíru ve STŘEDU

Termín: 26. 3. 2014

Táborníci z Kdousova pořádají ve středu 26. března 2014 od 17 hodin předvelikonoční sběr starého papíru. Svoz bude probíhat tradičním způsobem, pokud nám chcete přispět, nechte prosím starý papír na viditelném místě před svým domem. Za táborníky Vám děkuje Lenka Bukovská.

1. sraz rodáků - videozáznam

Termín: 22. 3. 2014

Historicky první sjezd rodáků proběhl v Bořeticích 27. července loňského roku. Můžete si jej připomenout ZDE.

Pouť ke sv. Anně - videozáznam

Termín: 21. 3. 2014

Pouť ke sv. Anně byla i důstojným zakončením 1. sjezdu rodáků naší obce. Videozáznam můžete zhlédnout ZDE.

Ples SSR Kraví hora - videozáznam

Termín: 19. 3. 2014

Videozáznam z plesu, který se konal 1. února, naleznete ZDE, fotografie ZDE.

Pozvánka na zájezd

Termín: 17. 3. 2014

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zve všechny zájemce na zájezd do koncetračních a vyhlazovacích táborů z druhé světové války (Osvětim a Březinka - Polsko) v sobotu 17. 5. 2014.

Vzpomínka na sraz rodáků - Eva Pilarová - videozáznam

Termín: 16. 3. 2014

Videozáznam z vystoupení paní Evy Pilarové na 1. sjezdu rodáků naleznete ZDE.

Pracovní doba sběrného dvora

Termín: 15. 3. 2014

Provozní doba (od 5. 11. 2013)

Úterý od 13 do 17 hodin

Čtvrtek od 13 do 17 hodin

Sobota od 7 do 12 hodin

Tábor Kdousov 2014

Termín: 13. 3. 2014

Začínají se plánovat letní dovolené, a to ještě ani nezačala zima, ale abyste věděli, kdy vyrazit a děti svěřit do našich rukou, tak znovu hlásíme, termíny táborů na rok 2014:
první turnus 5.–12. 7. 2014
druhý turnus 12.–19. 7. 2014


Témata se brzy dozvíte, na konci ledna zasedá "rada starších" a vše bude rozhodnuto Máte se na co těšit!! Za táborníky Lenka Bukovská.

 

Zasedání zastupitelstva obce DNES

Termín: 11. 3. 2014

Pozvánka na XXIV. mimořádné veřejné zasedání ZO dne 11. 3. 2014 ZDE.

Pozvánka na fotbal

Termín: 9. 3. 2014

TJ Sokol Bořetice zve na přátelské fotbalové utkání proti SK Slatina, které se koná tuto neděli 9. 3. 2014 ve 12 hodin v areálu Sparta Brno.

Zájezd na koupání do Mošoně

Termín: 8. 3. 2014

Svaz zdravotně a tělesně postižených pořádá v sobotu 8. března 2014 zájezd na koupání do Mošoně. Zájemci, hlaste se u paní Ireny Dufkové na čp. 164.

Mše sv. v neděli

Termín: 2. 3. 2014

Římskokatolická farnost Bořetice oznamuje, že bohoslužba tuto neděli 2. března 2014 NEBUDE V BOŘETICÍCH z důvodu pokračující opravy elektroinstalace v našem kostele, ale bude v kostele na Vrbici v 8:00 hodin ráno. Odjezd autobusu je v 7:40 hodin z autobusového nádraží a od Floriánka.

Členská schůze Jednoty

Termín: 19. 2. 2014

Ve středu 19. února 2014 se v 18 hodin v kulturním domě v Bořeticích uskuteční členská schůze Jednoty. Jste všichni srdečně zváni.

Příměstský přírodovědný kurz - nabídka na jarní prázdniny

Termín: 17. 2. 2014

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice nabízí rodičům zajímavý program pro děti na jarní prázdniny. Příměstský přírodovědný kurz Příroda není nuda od 17. do 21. února 2014 nabízí dětem v rámci celodenních programů poznávání přírody zábavnou formou. Bližší informace najdete na www.ekocentrum-trkmanka.com a v přiloženém letáku.

Odečet vodoměrů

Termín: 14. 2. 2014

Vak, a.s., Břeclav oznamují, že od pondělí 10. února 2014 do pátku 14. února 2014 včetně bude probíhat odečet vodoměrů. Pokud nebude doma, vyvěste lístek se stavem a číslem vodoměru na viditelném místě.

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

Termín: 10. 2. 2014

EO.N ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. OZNAMUJE, ŽE OD 29. LEDNA 2014 PROBÍHAJÍ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ. PROSÍM ZANECHTE STAV A ČÍSLO ELEKTROMĚRU I ZE SKLEPŮ V KRAVÍCH HORÁCH NA VIDITELNÉM MÍSTĚ.

Fotografie z maškarního plesu

Termín: 10. 2. 2014

...naleznete ZDE.

Pozvánka na zápas - sobota

Termín: 8. 2. 2014

TJ Sokol Bořetice zve na přátelské fotbalové utkání proti SK Rakvice, které se koná tuto sobotu 8. 2. 2014 v 18:00 na umělé trávě v areálu Pálavan Mikulov.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Termín: 5. 2. 2014

Ředitelství ZŠ a MŠ oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 proběhne v budově ZŠ ve středu 5. 2. 2014 v době od 10 do 16 hodin.

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků se uskuteční v pondělí 3. 2. 2014 v 18 hodin ve 2. třídě ZŠ.

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2014

Termín: 2. 2. 2014

...je již zveřejněn. Kolik zajímavých akcí nás v Bořeticích i v jejich nejbližším okolí čeká, se můžete podívat ZDE.

Výroční členská schůze RS Bořetice v sobotu

Termín: 1. 2. 2014

Rybářské sdružení Bořetice pořádá v sobotu 1. února 2014 Výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve 14 hodin v jídelně hotelu Modré hory v Bořeticích. Na schůzi se budou zároveň i prodávat povolenky na rok 2014.

Myslivecký ples ve fotografiích

Termín: 31. 1. 2014

...naleznete ZDE.

Výroční valná hromada SDH Bořetice

Termín: 30. 1. 2014

Fotografie z této akce naleznete na webu SDH.

Zastupitelstvo obce DNES

Termín: 28. 1. 2014

Pozvánku na XXIII. veřejné ZO spolu s programem jednání naleznete ZDE.

DVD 1. sjezdu rodáků je k prodeji

Termín: 28. 1. 2014

Na obecním úřadě si můžete zakoupit DVD z prvního sjezdu rodáků v Bořeticích. Cena 200 Kč.
Rovněž knížka "Bořetice v proměnách času" je k prodeji na OÚ každý pracovní den.

Úřad práce Hustopeče - oddělení nepojistných sociálních dávek

Termín: 23. 1. 2014

Úřad práce, kontaktní pracoviště Hustopeče, oznamuje, že v době od 23. 1. 2014 do 9. 2. 2014 bude ve čtvrtek a v pátek uzavřeno oddělení nepojistných sociálních dávek. Své záležitosti týkající se dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, dávek hmotné nouze a dávek pro osoby zdravotně postižené vyřizujte v ostatní úřední dny.

Aktuální vydání Bořetických listů

Termín: 23. 1. 2014

...si můžete přečíst ZDE. Starší ročníky jsou ke stažení ZDE.

Tříkrálová sbírka ve videozáznamu

Termín: 20. 1. 2014

Oznamujeme občanům, že v neděli 5. ledna 2014 se v tradiční Tříkrálové sbírce vybralo v naší obci celkem 46 441 Kč. Děkujeme srdečně všem dárcům. Videozáznam z této tradiční akce můžete zhlédnout ZDE, fotografie ZDE.

Pálení vánočních stromků

Termín: 18. 1. 2014

Oznamujeme občanům, že táborníci z Kdousova ve spolupráci s TJ Sokol Bořetice budou pořádat v sobotu 18. ledna 2014 od 14 hodin pálení vánoční stromků v areálu hřiště TJ Sokol Bořetice. Vánoční stromky přineste na hřiště ke spálení až v sobotu 18. 1. 2014. Kdo bude chtít opékat, přinese si párek s sebou.

Svěcení vína - videozáznam a fotografie

Termín: 15. 1. 2014

Prohlédněte si videozáznam a snímky z letošního svěcení mladých vín.

Výběrové řízení na pozici "propagační referent/ka"

Termín: 13. 1. 2014

Svazek obcí Modré Hory vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo PROPAGAČNÍ REFERENT/REFERENTKA. Požadavky a popis práce v příloze.

Sběr papíru 8. ledna

Termín: 8. 1. 2014

Táborníci z Kdousova pořádají ve středu 8. ledna velký povánoční sběr starého papíru. Svoz bude probíhat již od 15 hodin. Pokud nám chcete přispět, nechte starý papír viditelně před svým domem (můžete tak uskutečnit již ráno). Za táborníky Vám děkuje Lenka Bukovská.
 

Srdečné přání

Termín: 5. 1. 2014

Obec Bořetice přeje všem svým občanům a návštěvníkům webu obce klidné svátky a šťastný nový rok 2014.

Celý archiv | Zpět na aktuální

RSS