Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – Vyvěšeno 15. 5. 2017

28. 6. 2017 od 7:45 do 15:00
vypnutá oblast: od č. p. 136 po 146, dále č. p. 464 a 478

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – Vyvěšeno 15. 5. 2017

28. června od 7:45 do 15:00
část obce: u Jednoty, levá strana, od č.p. 502 po 398

DSO Čistý Jihovýchod - závěrečný účet za rok 2016 – Vyvěšeno 5. 5. 2017

- příloha
- zpráva o výsledcích hospodaření
- rozvaha
- informace o zveřejnění

Žádost o pomoc při pátrání – Vyvěšeno 26. 4. 2017

Bořetice, areál ZD (Alvey Manex), 10. března.
Neznámý pachatel odcizil nádrž na vodu a materiál společnosti.

Šetření o vinicích – Vyvěšeno 24. 4. 2017

Tazatelské šetření v terénu

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 18. 4. 2017

Rozpočet obce 2017
Rozpočtový výhled 2018-2019
Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2017 – Vyvěšeno 18. 4. 2017

schválené na XI. veřejném zasedání ZO Bořetice

OZNÁMENÍ Mikroregionu Hustopečsko o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu – Vyvěšeno 22. 3. 2017

OZNÁMENÍ Mikroregionu Hustopečsko o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočtový výhled obce Bořetice 2018-2016 – Vyvěšeno 20. 3. 2017

VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI PRO UPLATŇOVÁNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU – Vyvěšeno 13. 3. 2017

kormorán velký

DSO Jihovýchod - střednědobý výhled rozpočtu 2015-2019 – Vyvěšeno 7. 3. 2017

Rozpočet 2017

Eon - upozornění vlastníkům – Vyvěšeno 14. 2. 2017

odstranění či ořez dřevin

Rozpočet Obce Bořetice na rok 2017 – Vyvěšeno 18. 1. 2017

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B2 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 6 až 8

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B1 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 1 až 5

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část A – Vyvěšeno 18. 7. 2014

OBSAH DOKUMENTACE

I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
I.B. VÝROK - GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území 1 : 5.000 3x
I.02 Hlavní výkres 1 : 5.000 3x
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství 1 : 5.000 3x
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje 1 : 5.000 3x
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 5.000 3x


II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres 1 : 5.000 3x
II.02 Výkres širších vztahů 1 : 25.000 1x
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5.000 3x

III. VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.

Volby do Evropského parlamentu 23.-24. 5. 2014 – Vyvěšeno 26. 5. 2014

výsledky

Usnesení z VII. Zastupitelstva Obce Bořetice – Vyvěšeno 27. 9. 2011

20. září 2011

OZV č. 4 rok 2011 O poplatku z ubytovací kapacity – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

OZV č. 3 rok 2011 o podmínkách a užívání vodovodu ve vlastnictví obce – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

Dražební vyhláška – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Veřejné vyhlášky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Výzva k podání nabídky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
Podklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Krycí list nabídky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
Podklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Sankce – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
odklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Nařízení Rady Obce Bořetice – stavební uzávěra – Vyvěšeno 9. 7. 2010

Původce: Rada Obce Bořetice

Zveřejnění seznamu OÚ ZO 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Měú Hustopeče

Počet podpisů na peticích ZO 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Měú Hustopeče

Harmonogram úkolů a lhůt ZO 15.-16. října 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje