Úřední deska

Sdělení pověřenec pro ochranu osobních údajů – Vyvěšeno 24. 5. 2018

Rozpočtové opatření 3-2018 – Vyvěšeno 4. 5. 2018

ZŠ a MŠ Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace – Vyvěšeno 2. 1. 2018

schválený rozpočet na rok 2018
výhledový plán rozpočtu na rok 2019-2020

Rozpočtové opatření č. 6 – Vyvěšeno 30. 12. 2017

Informace o zveřejnění obce Bořetice – Vyvěšeno 15. 12. 2017

Ceník vodného na rok 2018 – Vyvěšeno 27. 11. 2017

Darovací smlouva SDH – Vyvěšeno 30. 8. 2017

2 000 Kč

Veřejnosprávní smlouva 2017 Kdousov – Vyvěšeno 2. 8. 2017

DOTACE 1 000,- Kč

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 – Vyvěšeno 20. 7. 2017

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 investice obce
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 veřejné osvětlení
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 odpady
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 zpětný odběr obalů
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 šikanózní žádosti
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sociální bydlení

Příloha - rozpočtové opatření – Vyvěšeno 29. 6. 2017

Rozpočtového opatření č. 2/2017 bylo schváleno na XVII. veřejném zasedání Zastupitesltva obce Bořetice dne 27.6.2017

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 12. 6. 2017

DSO Čistý Jihovýchod:

Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2016 – Vyvěšeno 7. 6. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku řádné inventarizace

Rozpočtový výhled obce Bořetice 2018-2016 – Vyvěšeno 20. 3. 2017

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B2 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 6 až 8

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B1 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 1 až 5

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část A – Vyvěšeno 18. 7. 2014

OBSAH DOKUMENTACE

I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
I.B. VÝROK - GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území 1 : 5.000 3x
I.02 Hlavní výkres 1 : 5.000 3x
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství 1 : 5.000 3x
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje 1 : 5.000 3x
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 5.000 3x


II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres 1 : 5.000 3x
II.02 Výkres širších vztahů 1 : 25.000 1x
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5.000 3x

III. VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.

Usnesení z VII. Zastupitelstva Obce Bořetice – Vyvěšeno 27. 9. 2011

20. září 2011

OZV č. 4 rok 2011 O poplatku z ubytovací kapacity – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

OZV č. 3 rok 2011 o podmínkách a užívání vodovodu ve vlastnictví obce – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

Dražební vyhláška – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Veřejné vyhlášky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Výzva k podání nabídky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
Podklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Krycí list nabídky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
Podklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Sankce – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
odklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Nařízení Rady Obce Bořetice – stavební uzávěra – Vyvěšeno 9. 7. 2010

Původce: Rada Obce Bořetice

Zveřejnění seznamu OÚ ZO 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Měú Hustopeče

Počet podpisů na peticích ZO 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Měú Hustopeče

Harmonogram úkolů a lhůt ZO 15.-16. října 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje