Úřední deska

Nabídka pracovního místa - obec Bořetice – Vyvěšeno 27. 3. 2017

dělník na úklid a údržbu obce

Usnesení o nařízení exekučního řízení – Vyvěšeno 27. 3. 2017

Pavel Skála

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – Vyvěšeno 27. 3. 2017

20. dubna 2017, 8:15-15:30

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – Vyvěšeno 27. 3. 2017

20. dubna 2017, 7:45-15:00, č.p. 3-103

Rozpočet Mikroregionu Hustopečsko – Vyvěšeno 22. 3. 2017

návrh 2017
OZNÁMENÍ Mikroregionu Hustopečsko o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočtový výhled obce Bořetice 2018-2016 – Vyvěšeno 20. 3. 2017

Jednoduché pozemkové úpravy "Žleby-Kopečky"... – Vyvěšeno 20. 3. 2017

Státní pozemkový úřad

VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI PRO UPLATŇOVÁNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU – Vyvěšeno 13. 3. 2017

kormorán velký

Oznámení o zahájení stavebního řízení – Vyvěšeno 9. 3. 2017

Velké Pavlovice-Terezín

DSO Jihovýchod - střednědobý výhled rozpočtu 2015-2019 – Vyvěšeno 7. 3. 2017

Rozpočet 2017

Exekuční příkaz – Vyvěšeno 20. 2. 2017

Emil Svoboda, Hustopeče

Eon - upozornění vlastníkům – Vyvěšeno 14. 2. 2017

odstranění či ořez dřevin

Rozpočet Obce Bořetice na rok 2017 – Vyvěšeno 18. 1. 2017

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B2 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 6 až 8

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B1 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 1 až 5

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část A – Vyvěšeno 18. 7. 2014

OBSAH DOKUMENTACE

I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
I.B. VÝROK - GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území 1 : 5.000 3x
I.02 Hlavní výkres 1 : 5.000 3x
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství 1 : 5.000 3x
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje 1 : 5.000 3x
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 5.000 3x


II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres 1 : 5.000 3x
II.02 Výkres širších vztahů 1 : 25.000 1x
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5.000 3x

III. VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.

Volby do Evropského parlamentu 23.-24. 5. 2014 – Vyvěšeno 26. 5. 2014

výsledky

Usnesení z VII. Zastupitelstva Obce Bořetice – Vyvěšeno 27. 9. 2011

20. září 2011

OZV č. 4 rok 2011 O poplatku z ubytovací kapacity – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

OZV č. 3 rok 2011 o podmínkách a užívání vodovodu ve vlastnictví obce – Vyvěšeno 27. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška

Dražební vyhláška – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Veřejné vyhlášky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Výzva k podání nabídky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
Podklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Krycí list nabídky – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
Podklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Sankce – Vyvěšeno 20. 7. 2010

Akce: Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců,
Projekt: Bezbariérové chodníky v obci Bořetice,
odklady pro výběrové řízení,
Původce: Obec Bořetice

Nařízení Rady Obce Bořetice – stavební uzávěra – Vyvěšeno 9. 7. 2010

Původce: Rada Obce Bořetice

Zveřejnění seznamu OÚ ZO 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Měú Hustopeče

Počet podpisů na peticích ZO 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Měú Hustopeče

Harmonogram úkolů a lhůt ZO 15.-16. října 2010 – Vyvěšeno 8. 7. 2010

Volby 15.-16. října 2010, původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje