Fotogalerie

17. červen 2014 - Slavnostní pasování školáků

Termín: 17. 6. 2014

Dne 17. 6. 2014 na OÚ Bořetice provedl starosta Václav Surman tradiční slavnostní pasování předškoláků na školáky. Předškoláci obohatili pasování o krásné vystoupení a dokázali paní ředitelce Mgr. Ivaně Machačové, že děti
paní učitelky v MŠ na vstup do první třídy velmi dobře připravily.

31. květen 2014 - Otevřené sklepy v Bořeticích II

Termín: 8. 6. 2014

Za poskytnutí fotografií děkujeme Ing. Přemyslu Pálkovi.

http://www.modrehory.cz/akce/z-nasich-akci/bor-otev-sklep-2014

2. červen 2014 - Oslavy Mezinárodního dne dětí v Bořeticích

Termín: 2. 6. 2014

Děti z MŠ a ZŠ oslavily svůj den tradičním malováním na chodníku před kulturním domem. Starosta za krásné malířské výkony odměnil děti sladkým pamlskem.

31. květen 2014 - Otevřené sklepy v Bořeticích

Termín: 1. 6. 2014

Více než příjemné počasí přilákalo do bořetických vinných sklepů přes 600 dobré víno milujících osob.

24. květen 2014 - Bořetice v Radošovcích

Termín: 26. 5. 2014

Ženský pěvecký sbor "Bořečanky" a zpěvačka Anne-Marie Lorenzová vystoupily ve spřátelené obci Bořetic - Radošovcích - na oslavách sv. Urbana.

24. květen 2014 - Dětské hodečky v Kobylí

Termín: 26. 5. 2014

Již počtvrté se v naší sousední obci konaly dětské hodečky, které svým vystoupením zpestřily i děti z bořetické základní školy - folklórního kroužku pod vedením paní učitelky Vajbarové.

23. a 24. květen 2014 - Volby do Evropského parlamentu

Termín: 26. 5. 2014

Hlasování o EP se v naší obci zúčastnilo 205 osob, volební účast byla 19,21 %. Výsledky naší obce naleznete ZDE.

18. květen 2014 - Den rodiny II

Termín: 23. 5. 2014

Za fotky děkujeme paní Michalové.

Další fotografie a videa naleznete na webu naší farnosti.

18. květen 2014 - Koncert Pavla Helana

Termín: 19. 5. 2014

Fotografie z podařeného koncertu vlídného písničkáře Pavla Helana. Na koncertu vystoupili i zpěváci z místní scholy Deo Gratias.

18. květen 2014 - Den rodiny

Termín: 19. 5. 2014

I přes nepřízeň počasí se v nedělní odpoledne sešlo přes 30 rodin z Bořetic i blízkého okolí, aby si společně zasoutěžili na již tradičním Dni rodiny.

17. květen 2014 - Přehlídka mužáckých sborů z Modrých Hor

Termín: 19. 5. 2014

V sobotu 17. 5. vystoupilo v Němčičkách pět mužáckých sborů z okolních obcí: Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan z Bořetic, Mužáci z Němčiček, Mužáci z Kobylí a Mužáci z Vrbice.

14. květen 2014 - Květinový den v Bořeticích

Termín: 16. 5. 2014

Dne 14. 5. 2014 proběhl v naší obci "Květinkový den" pořádaný Ligou proti rakovině. Děkujeme všem, kteří přispěli. Celkem se u nás na boj proti rakovině vybralo 3 980 Kč, což je o 400 více než loni.

20. duben 2014 - Velikonoční výstava vín

Termín: 22. 4. 2014

Dne 13. dubna proběhlo hodnocení vín pro letošní velikonoční výstavu. Celkem se pořadatelům podařilo shromáždit 427 vzorků. Subkomise ve složení Jaroslav Suský, Roman Bařina a Jaromír Veverka vybrala z předložených vín následující šampiony:
 

9. duben 2014 - Je jaro...

Termín: 9. 4. 2014

Duben 2014 - Výsadba aleje

Termín: 8. 4. 2014

Obec Bořetice vysadila za pomoci dotací v pořadí již třetí stromořadí, tentokrát kolem parkovací plochy v lokalitě sklepů v Kravích horách.

4. duben 2014 - Noc s Andersenem v knihovně

Termín: 7. 4. 2014

Zpráva o činnosti obecní knihovny

Březen se nesl ve znamení měsíce knihy. K tomuto tématu se konaly besedy s dětmi z mateřské a základní školy Bořetice. Děti z MŠ vyprávěly pohádky, recitovaly básničky a společně jsme si povídali o knížkách. Žáci se ZŠ již plnili různé úkoly související s knihovnou. Všichni byli velmi šikovní.

Dovezli jsme opět řadu pěkný knih z výměnného fondu Břeclav, jak pro děti tak pro dospělé. Například knihy romantické, historické, detektivky, naučné knihy, životopisy slavných osobností, kuchařky a také krásné pohádkové knížky.

23. březen 2014 - Vítání nových občánků obce

Termín: 25. 3. 2014

V neděli 23. 3. 2014 byli Kulturní komisí a starostou slavnostně uvítáni do života noví občánci obce Bořetice:
* Teodor Velecký,
* Marek Buchta,
* Václav Michna a
* Jáchym Zeman.

21. březen 2014 - Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených

Termín: 25. 3. 2014

Svaz tělesně postižených v České republice o.s. Bořetice pořádal v pátek 21. 3. 2014 v sále KD v Bořeticích výroční členskou schůzi. Výroční schůze se zůčastnilo více než 100 členů základní organizace. Po přednesení výroční
zprávy následovala hudební produkce pod vedením Libara Sadílka. Na závěr byla vylosována bohatá tombola.

17. a 18. březen 2014 - Besedy ZŠ v místní knihovně

Termín: 20. 3. 2014

Dne 17. a 18. 3. 2014 proběhly v Obecní knihovně besedy s žáky 1. až 5. tříd ZŠ Bořetice. Děti byly velmi šikovné a plnily zdárně úkoly jim přichystané.

11. březen 2014 - Beseda MŠ v místní knihovně

Termín: 19. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 proběhly v Obecní knihovně dvě besedy MŠ Bořetice na téma "Březen měsíc knihy".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Archiv: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS