Fotogalerie

5. duben 2015 - Tradiční velikonoční košt II

Termín: 7. 4. 2015

Degustace vín proběhla 29. 3. 2015 pod odborným dohledem subkomise ve složení: Bc. Jaroslav Suský – předseda, Ing. Jaromír Veverka, Jan Hempl. K degustaci bylo předloženo celkem 359 vzorků (bílých vín 188, růžových vín 38, červených vín 133). Katalog vín ke zhlédnutí ZDE.

5. duben 2015 - Tradiční velikonoční košt I

Termín: 7. 4. 2015

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice Mikulíkové.

27. březen 2015 - Noc s Andersenem v naší knihovně

Termín: 2. 4. 2015

Dne 27. 3. 2015 se konala v naší knihovně Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 9 dětí, které byly moc šikovné, plnily různé úkoly, rébusy, křížovky, hádanky. Některé děti došly i převlečené za bílou paní a dvě za strašidýlka. Malovali jsme také strašidelný hrad a společně jsme si vyprávěli strašidelné příběhy a četli pohádky. Na večeři jsme si objednali pizzu z naší bořetické pizzerie. Společně jsme spali i nespali. Ráno jsme posnídali buchty, které nám maminky připravily. Všem se spaní v knihovně moc líbilo a těší se na příští rok. 

31. březen 2015 - Rozmary počasí nad Bořeticemi

Termín: 1. 4. 2015

Fotografie dvou duh, které byly nad Bořeticemi 31. 3. 2015 v 18 hod.

Za fotografie děkujeme p. Václavu Surmanovi.

14. březen 2015 - Návštěva rakouských vinařství

Termín: 25. 3. 2015

Za poskytnutí fotografií děkujeme p. Robertu Šebestovi.

Ohlédnutí za prvním pololetím v naší školce

Termín: 25. 3. 2015

Jaro v mateřské škole vítáme tradičně písničkami, pohádkami, návštěvou knihovny, velikonočním tvořením, pečením jidášů, buchet aj. Čas před velikonočními svátky patří také pravidelně zápisu nových dětí do mateřské školy a velikonočnímu tvoření, jako je pletení pomlázek, pletení košíků, zdobení kraslic a lepení vajíček. Všichni spoluobčané mají možnost prohlédnout si naši mateřskou školu a zavzpomínat na svá dětská léta. MŠ se otevírá veřejnosti každý rok, a to v úterý před Velikonocemi. I když většina aktivit je zde tradičních, přesto máme jednu novou a příjemnou novinku. Ve žluté třídě máme nainstalovaný nový nábytek pro uložení hraček, výtvarného materiálu a keramiky. Nechybí zde ani tabule ke kreslení a grafomotorickému cvičení dětí.

Bc. Radomíra Mainclová, vedoucí učitelka MŠ

Ohlédnutí za prvním pololetím v naší škole

Termín: 25. 3. 2015

Školní rok 2014/2015 je v plném proudu. V mateřské škole se pořád něco děje, prvňáci již dostali své první školní vysvědčení, druháci mají novou třídní učitelku Mgr. Hanu Chadimovou. Třeťáci zvládají vyjmenovaná slova a užívají si nové interaktivní tabule, která byla pořízena z finančního daru MUDr. Karla Padalíka a jeho ženy Ing. Svatavy Padalíkové. Čtvrťáci trénují vzory podstatných jmen, páťáky baví počítání s desetinnými čísly. Ke sportovnímu zápisu do 1. třídy, který perfektně připravili naši páťáci, přišlo 11 šikovných předškoláků. I v letošním školním roce se žáci 2. až 5. ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan 2015. Tradicí se stala návštěva ZŠ Kobylí, kde si pro žáky 4. a 5. ročníku připravili osmáci a deváťáci pod vedením svých učitelů zajímavé fyzikální a chemické pokusy. V měsíci březnu paní knihovnice nabídla všem dětem MŠ i žákům ZŠ zajímavé besedy v knihovně. Děti z MŠ i ZŠ (Anna Šlancarová, Nicolas Dávid, Adéla Folerová, Barbora Šnajdrová) se zúčastnily pěvecké přehlídky O malovanú pantličku Augusty Šebestové v Kobylí. Poděkování patří dětem za reprezentaci i jejich rodičům za přípravu krojů.

Pedagogičtí pracovníci se systematicky vzdělávají, mají za sebou řadu školení zaměřenou na práci s didaktickou technikou. Plně využíváme zmodernizované učebny.

Vydařil se lyžařský kurz na lyžařském svahu v Němčičkách. Závěrečných lyžařských závodů se zúčastnili všichni přihlášení žáci i ti, kteří na začátku kurzu stáli na lyžích poprvé. Letos jsme také využili velkorysé nabídky pana Oldřicha Sadílka a žáci 4. a 5. ročníku spolu s třídním učitelem Mgr. Pražákem pravidelně zdarma navštěvují saunu a vířivku na hotelu Kraví Hora.

Venku už voní jaro a děti ve školní družině se radují, že mohou pravidelně sportovat na školním hřišti. V nejbližší době nás čekají třídní schůzky, druhá část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hustopečích, turnaj ve vybíjené, atletické závody, sportovní den, výlety, tradiční exkurze do Prahy, závěrečné vystoupení školy, slavnostní pasování předškoláků či vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru papíru…

Děkuji všem rodičům, sponzorům, zřizovateli a příznivcům školy za pomoc a spolupráci, které si velmi vážíme.

Mgr. Ivana Machačová, ředitelka školy

21. březen 2015 - První letošní zásah J-SDH Bořetice

Termín: 21. 3. 2015

První letošní zásah bořetických hasičů se týkal hašení trávy a klestí. Mimo bořetických dobrovolných hasičů zasahovala i profesionální jednotka z Hustopečí.

Za fotografie děkujeme Ing. Jiřímu Mikulíkovi.

Březen 2015 - Besedy v knihovně s dětmi ze ZŠ

Termín: 18. 3. 2015

Dne 16. a 17. 3. se v naší knihovně konaly besedy žáků ZŠ 1. až 5. ročníku. Děti byly velmi šikovné a po splnění úkolů souvisejících s knihovnou dostaly všechny malou sladkou odměnu.
 

10. březen 2015 - Besedy v knihovně s dětmi z MŠ

Termín: 18. 3. 2015

Dne 10. 3. proběhly v knihovně besedy s dětmi z MŠ. Byl pro ně připraven program o knížkách a děti plnily různé úkoly. Odnesly si také malou sladkou odměnu.
 

Únor 2015 - Lyžařský kurz v Čenkovicích

Termín: 9. 3. 2015

Výcvikový kurz je událost, na kterou se vzpomíná při různých setkáních po ukončení základní školy. Ten letošní proběhl třetí únorový týden v lyžařském středisku Čenkovice v Orlických horách. Prvotní obavy o sníh se nenaplnily, nasněžilo dost, a kde příroda nestačila, pomohla sněžná děla. Co však nás zaskočilo, byla chřipková viróza, která zamíchala počtem účastníků.
Dnem odjezdu byla neděle 15. února. Naložit lyže, batohy a kufry, zamávat rodičům a hurá směr hory. První den byl určen k rozlyžování a seznámení se s novým prostředím. Další dny již probíhal samotný lyžařský výcvik doplňovaný koulovačkou nebo stavěním sněhuláka. Pondělní večer byl ve znamení besedy se členem horské služby panem Špačkem. V hodinové přednášce jsme se dozvěděli, jaké vybavení i techniku má horská služba, jak se chovat na sjezdovce a jak pomoci při úrazu. Na konci besedy nám promítl krátká videa o nebezpečí lavin.
Týden uběhl jako voda a poděkovaní patři všem instruktorům, panu Otřelovi, paní Mgr. Janů, Ing. Bukovské, zdravotnici kurzu paní Procházkové-Poulíkové a všem žákům.

Za rok na shledanou, Ing. L. Bukovská

15. únor 2015 - Soutěž O malovanů pantličku Augusty Šebestové v Kobylí

Termín: 15. 2. 2015

Přehlídka bylo rozdělena do kategorií mateřská škola, 1.-2. třída, 3.-5. třída a 6.-9. třída. Za Bořetice v kategorii MŠ zpívali Anička Šlancarová a Nicolas Dávid. V kategorii 1.-2. třída zpívaly Barborka Šnajdrová a Adéla Folerová. Děti byly šikovné a pěkně oblečené do krojů.

Za fotky děkujeme panu Milanu Folerovi a paní Silvii Otáhalové-Dávidové.

14. únor 2015 - Hasičský ples

Termín: 15. 2. 2015

7. únor 2015 - Reprezentační ples SSR KH

Termín: 8. 2. 2015

Jednalo se již o desátý ročník samostatného plesu SSR KH. Předtím byl společný s obcí a podnikateli obce. Od samého začátku nemáme předtančení (jen jednou jsme stavěli "máju" uprostřed sálu a děti v krojích tancovaly a předváděly zavádku), ale vždy v 21 hod nastupuje vláda k půlhodinovému, recesistickému, veřejnému zasedání, kde touto formou řešíme události ve státě, obci a v Kravihorské republice. Od začátku píši scénáře jednání. Tento ples byl zaměřen na představení nového prezidenta a vlády s předáváním dekretů. Již podruhé nás na jednání navštívil kravihorský občan, prezident spřátelené ČR v nádherném podání Libora Popovského. Letos odešel můj počítač a s novým ještě nejsem kamarád (angličtina), a kdyžj sem napsal první scénář, někam jsem ho odeslal a už jsem jej nenašel a musel jsem to napsat celé znovu. Poprve jsme se potýkali s také, jak je u nás poslední dobou zvykem, nízkou účastí návštěvníklů (pouze 70 platících). Pro hosty byla připravena b;ohatá tombola s první cenou ledničkou. Hrála DH Lácaranka z Kobylí.

Václav Petrásek, prezident na furt
 

31. leden 2015 - Krojový ples

Termín: 1. 2. 2015

Bořetická krojovaná chasa nacvičila pod vedením Marka Herůfka a Tomáše Bukovského Českou besedu.

25. leden 2015 - Maškarní bál pro děti II

Termín: 27. 1. 2015

Foto: Tadeáš Kacer - děkujeme!

24. leden 2015 - Vyhodnocení fotbalisty okresu 2014

Termín: 27. 1. 2015

Divadlo v Boleradicích se v sobotní podvečer zaplnilo fotbalovými hráči z našeho okresu, kteří si zde dali dostaveníčko při vyhodnocení fotbalista, trenér, funkcionář okresu Břeclav za rok 2014.
Okresní fotbalový svaz Břeclav vyhlásil na podzim tradiční anketu o nejlepšího fotbalistu a nejlepší jedenáctku roku Břeclavska. Letos bylo vyhodnocení poprvé opravdu anketou. S žádostí o bodování hráčů, hráče, trenérů a funkcionářů byly osloveny všechny fotbalové kluby okresu.
Mezi fotbalovou jedenáctku okresu a celkově sedmým hráčem byl vyhlášen hráč Celtiku Bořetic - David Petrásek. Plaketu a sošku fotbalisty a věcné dary mu předal p. Josef Tichý z Podivína, finalista MS v kopané z Chile 1962.
Dalším vyhodnoceným byl pan Michal Škrabko, současný trenér Celtiku Bořetice.
Celým galavečerem provázel pan Mgr. Miroslav Strouhal a na pódiu se při předávání vystřídala řada významných sportovních osobností a funkcionářů okresu Břeclav.

Foto: Tadeáš Kacer - děkujeme!

11. leden 2015 - Tříkrálová sbírka

Termín: 11. 1. 2015

Do Tříkrálové sbírky občané Bořetic letos přispěli rekordní částkou - přes 52 tisíc Kč. Velmi všem děkujeme!

Za poskytnutí fotografií děkujeme Petru Machačovi.
 

10. leden 2015 - Myslivecký ples

Termín: 11. 1. 2015

První letošní ples se velmi vydařil. O zábavu se postarala i místní DH Horenka.

9. leden 2015 - Výroční valná hromada SDH Bořetice

Termín: 11. 1. 2015

Letošní VVH SDH Bořetice byla volební, do funkcí byli zvoleni:
Výbor SDH
- starosta SDH - Milan Foler
- náměstek starosty SDH - Ing. Jiří Michna
- velitel SDH - Tomáš Langer
- hospodář, jednatel - Mgr. Petr Zemánek
- referent materiálně-technický - Ing. Marek Polák
- kulturní referentka - Bc. Klára Vyhňáková
- referent pro požární sport - Tomáš Bukovský
- vedoucí mladých hasičů - Mgr. Markéta Poláková
- člen výboru - Radomír Újezdský

Kontrolní a revizní rada
- předsedkyně: Mgr. Dagmar Popovská, DiS.
- členky: Marie Zedníková, Ing. Kateřina Michnová
 

 

 

Prosinec 2014 - Vánoční návštěva u našich spoluobčanů

Termín: 9. 1. 2015

Vánoční čas je časem setkávání se, vzájemných návštěv. A tak i naše obec nezapomíná na svoje spoluobčany, kteří bydlí v domovech důchodců .
Před Štědrým dnem jela jménem obce paní Bukovská navštívit tři naše občany do těchto zařízení. První zastávka byla u pana Oldřicha Jedličky v Brodě nad Dyjí. Pan Jedlička se i přes svůj vysoký věk zajímal o dění v obci, o události, které proběhy, a jak se u nás obecně žije. Pravidelně přispívá do listů a písemně komunikuje s obcí. Poděkovali jsme mu za tuto jeho činnost a popřáli do nového roku jen to dobré a hlavně zdraví. Pod stromeček obdržel dárkový balíček.
Další zastávka byla v Břeclavi, v domě důchodců. Zde jsou dvě naše spoluobčanky - paní Marie Grůzová Marie a paní Františka Procházková. Obě paní bydlí spolu na jednom pokoji, aby si prý měly o čem povídat. I jim jsme popřáli hodně zdraví do nového roku a předali každé balíček pod stromeček a poslední výtisk Bořetických listů.

14. prosinec 2014 - Burza vyřazených knih

Termín: 3. 1. 2015

V pátek 14. 12. 2014 proběhla v naší knihovně burza knih.

V měsíci lednu se budou prodávat vyřazené knihy, a to každý výpůjční den knihovny. Cena za 1 knihu je 10 Kč. Přijďte si nakoupit. Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Lenka Grůzová 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Archiv: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

RSS