Získali jsme dotaci na nové stany

Datum: 6. 12. 2023

Obec Bořetice v rámci projektu VENKOVNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVOU ČINNOST – BOŘETICE z Programu rozvoje venkova realizovaného za podpory Místní akční skupiny Hustopečko získala evropskou dotaci na nákup tří velkokapacitních nůžkových stanů vč. příslušenství. Smyslem projektu je podpora venkovních společenských akcí, které pořádá obec, popř. některý z místních spolků. Celkové náklady na pořízení stanů byly ve výši 149 583,00 Kč vč. DPH, dotace bude ve výši 80 % z této částky.

Publikováno: 6. 12. 2023

RSS