Obecní vyhlášky a pravidla

ROK 2024

Reklamační řád provozovatele kanalizace na odvádění odpadních vod
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2024, kterou se vydává nová příloha k OZV č. 2/2021
* ke stažení ZDE

ROK 2023

Směrnice č. 2 stočné na území obce Bořetice
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2023, Obce Bořetice,
O regulaci používání zábavní pyrotechniky

* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2023, Obce Bořetice,

O místním poplatku z pobytu
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2023, Obce Bořetice,
O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2023, Obce Bořetice,

O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
* ke stažení ZDE

ROK 2022

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2021, Obce Bořetice,
O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2021, Obce Bořetice,
O místním poplatku z pobytu

* ke stažení ZDE

ROK 2021

Řád veřejného pohřebiště obce Bořetice – platný od 1. 6. 2021
* ke stažení ZDE

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti provozovaném obcí Bořetice – platný od 1. 6. 2021
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2021, Obce Bořetice,
O místním poplatku z pobytu

* ke stažení ZDE

ROK 2020

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2020, Obce Bořetice,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

* ke stažení ZDE

Závazná pravidla pro přidělování obecních bytů Obce Bořetice
* ke stažení ZDE
Žádost o pronájem obecního bytu
* ke stažení ZDE

ROK 2019

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2019, Obce Bořetice
,
kterou se vydává nová příloha k Obecně závazné vyhlášce Obce Bořetice č. 1/2018
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2019, Obce Bořetice
,
O místním poplatku ze psů
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2019, Obce Bořetice
,
O místním poplatku z pobytu
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2019, Obce Bořetice
,
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 5/2019, Obce Bořetice
,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ZDE

ROK 2018

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2018, Obce Bořetice,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

* ke stažení ZDE

ROK 2017

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017, Obec Bořetice, kterou se vydává nová Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ZDE

ROK 2016

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2016,

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bořetice
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 3 z 2016 o nočním klidu

* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 4 z 2016 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška Obce Bořetice
č. 5 z 2016 o místním poplatku ze psů

* ke stažení ZDE

ROK 2014

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2014

Jednací řád Zastupitelstva Obce Bořetice

* ke stažení ZDE

ROK 2013

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2013,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ZDE

ROK 2012

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2012,

o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových a jiných zvukových zařízení pro plašení špačků ve vinicích
* ke stažení ZDE

Nařízení obce Bořetice
č. 3/2012,

kterým se vydává "Tržní řád"
* ke stažení ZDE

ROK 2011

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2011,

O poplatku z ubytovací kapacity
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2011,

O podmínkách provozu a užívání vodovodu ve vlastnictví obce
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2011,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Bořetice
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Bořetice
č. 3/2002

o Řádu" veřejného pohřebiště
* ke stažení ve formátu PDF ZDE

ARCHIV

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2016,
kterou se vydává nová Příloha k OZV č. 1/2013
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ZDE

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce 2015
* ke stažení ZDE
Formulář žádosti o dotaci 2015 z rozpočtu obce ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015,
kterou se vydává nová Příloha k OZV č. 1/2013
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ZDE

Nařízení Rady obce
č. 2/2014,

Stavební uzávěra v oblasti sklepů pod Kraví horou
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2014,
Příloha - Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2012,

Příloha vyhlášky č. 1/2011 – O místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Bořetice
č. 1/2011

o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
* ke stažení ve formátu PDF ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Bořetice
č. 5/2007

o místním poplatku z ubytovací kapacity
* ke stažení ve formátu PDF ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Bořetice
č. 2/2007

o poplatku z ubytovací kapacity
* ke stažení ve formátu PDF ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Bořetice
č. 3/2007

Jednací řád Zastupitelstva obce Bořetice
* ke stažení ve formátu PDF ZDE