Obecní knihovna

OBECNÍ KNIHOVNA BOŘETICE

Sólo u Kulturního domu, 691 08  Bořetice
tel.: 773 251 782
e-mail: knihovna.boretice@quick.cz
web: www.knihovnaboretice.webk.cz

Knihovnice - LENKA GRŮZOVÁ
YouTube reportáž o knihovně

Provozní doba od 1. 11. 2015

Pondělí 9.00–11.30 hod
Úterý 9.00–11.30 hod
Středa 15.00–18.00 hod
Čtvrtek zavřeno
Pátek 16.00–18.00 hod

V rámci provozní doby Obecní knihovny je vždy zpřístupněna veřejnosti i internetová studovna.

Webový katalog knihovny naleznete ZDE.

Důležité dokumenty ke stažení:
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Obecní knihovny Bořetice, organizační složky obce - ke stažení ve formátu PDF ZDE
VYPŮJČNÍ ŘÁD veřejné knihovny, Obecní knihovny Bořetice - ke stažení ve formátu PDF ZDE
PROVOZNÍ ŘÁD internetové studovny Obecní knihovny Bořetice - ke stažení ve formátu PDF ZDE

Naše služby aneb co vše Vám můžeme nabídnout ...

1. KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond Obecní knihovny Bořetice čítá necelých 6.000 svazků knih, jež jsou plně k dispozici všem čtenářům. Jedná se o beletrii pro dospělé, beletrii pro děti, naučnou literaturu pro dospělé, naučnou literaturu pro děti a mnohé další. Vypůjčit si u nás můžete také řadu finančně nákladnějších časopisů, které pravidelně odebíráme (např. Praktická žena, Elle, Domov, Puls, Fitstyl, Recepty Prima nápadů, Harleqinky ...).

2. VÝMĚNNÝ FOND
Naše knihovna pro doplnění nabídky knih z vlastního knihovního fondu využívá výměnný fond svazků knih Městské knihovny Břeclav. Z tohoto fondu lze na dobu půl roku zapůjčit knihy a ty pak půjčovat čtenářům naší knihovny.

3. MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Od roku 2003 je zabezpečena dostupnost chybějících publikací v naší knihovně tzv. meziknihovní výpůjční službou, která umožňuje zajistit pro našeho čtenáře žádaný titul z kterékoliv knihovny v ČR. Tato služba obnáší elektronickou a dále pak poštovní korespondenci s danou knihovnou, kde mají požadované publikace. Náklady za všechny poštovní služby hradí čtenář.

4. INTERNETOVÁ STUDOVNA
Obecní knihovna Bořetice nabízí využití internetu pro veřejnost - vyhledávání potřebných informací, vyřizování e-mailové korespondence atd. – vždy v souladu s výše uvedenou otevírací dobou knihovny.

Zajímavosti z novodobé historie Obecní knihovny

Novodobá historie Obecní knihovny v Bořeticích se začala psát roku 1996, kdy byla knihovna i s celým knižním fondem přestěhována do nových vyhovujících prostor nedaleko Obecního úřadu – do samotného jádra obce. Ke slavnostnímu znovuotevření došlo 9. srpna 1996 za účasti spisovatelů Jaromíra Tomečka, Jana Kostrhuna, malíře Antonína Vojtka, hudebního skladatele Antonína Michny, představitelů obce a samozřejmě i nedočkavých čtenářů. Dalšího přelomového okamžiku se naše knihovna dočkala roku 2001, kdy bylo do knihovny pro potřeby čtenářů i širokové veřejnosti pořízeno počítačové vybavení a to v rámci celostátního programu "internetizace knihoven". Tímto byla zahájena činnost knihovny v rámci veřejně přístupných služeb - volný přístup k informační internetové síti pro občany. Modernizace pokračovala i v roce 2002, kdy byl zakoupen knihovnický program LANIUS – v první fázi pouze základní modul umožňující vkládání knih do počítačové databáze. Koncem tohoto roku byla vytvořena oficiální zřizovací listina Obecní knihovny Bořetice. Tímto významným aktem se naše knihovna přiřadila k celostátní síti knihoven. V roce 2002 bylo zahájeno také vkládání knih z knižního fondu obce a současně byla provedena revize knihovního fondu. Léta 2003 a 2004 se nesla v duchu průběžného vkládání knih, jež bylo dokončeno ke konci roku 2004 – za účasti metodického dozoru Městské knihovny Břeclav byla úspěšně uzavřena revize knižního fondu Obecní knihovny Bořetice. V roce 2004 byl v rámci dotačního programu Ministerstva kultury pořízen zbývající software knihovnického programu LANIUS, scaner (čtečka) čárového kódu, jež se vlepuje do knih a usnadňuje tak knihovnici půjčování a evidenci knih a v neposlední řadě i svářečka fólií nezbytná k výrobě nových čtenářských průkazů.

V roce 2006 byl internet zprovozněn za úplatu. Od října 2006 je internet bez poplatku. V roce 2007 za účasti 16 občanů proběhlo tzv. Marmeládování, při němž návštěvníci donesli vzorky marmelád různých druhů. V tomto roce také fungoval čtenářský kroužek, v němž se scházely převážně děti 1. až 5. ročníku zdejší školy ve čtrnáctidenních intervalech, a to k hlasitému čtení a dalším zájmovým činnostem souvisejícím s knihami pro děti. Knihovna pořídila také vlastní webové stránky www.knihovnaboretice.wz.cz, na kterých jsou zveřejňovány všechny akce knihovny, fotografie a jiné zajímavosti související s děním v knihovně. V roce 2009 zdárně proběhla revize knižního fondu. Spolupráce se školou byla velmi úspěšná. V listopadu 2011 se konala akce ve spolupráci s mateřskou školou na téma „Čteme všude“. Děti v knihovně plnily různé úkoly společně připravené s paní učitelkou a s paní knihovnicí. V měsíci květnu proběhly besedy nad knihami pro 1. až 5. ročník naší základní školy. Děti plnily různé úkoly, při kterých luštily křížovky, četly a poslouchaly pohádky. Byly velmi šikovné a odnesly si také sladkou odměnu. Proběhl turnaj v Deskohraní pod vedením manželů Huslíkových. V lednu roku 2012 knihovna žádala o dotaci na přechod stávajícího knihovního systému Lanius na novější Clavius včetně alespoň částečné obnovy PC. Na konci roku byly spuštěny nové webové stránky www.knihovnaboretice.webk.cz. V roce 2013 proběhly mj. jako každý rok besedy s žáky MŠ a ZŠ Bořetice. Poprvé proběhla Noc knihoven věnovaná H. Ch. Andersenovi. Děti přespaly v knihovně a plnily úkoly spojené s touto akcí. V následujím roce proběhly opět besedy pro děti a páteční kroužek stolních her. Podruhé se uskutečnila Noc knihoven, děti se opět zapojily. V říjnu 2014 proběhla po pěti letech revize a v prosinci se uskutečnila burza vyřazených knih.