Informace k zavádění evidence směsného komunálního odpadu

Datum: 30. 5. 2024

Vážení spoluobčané,
v příloze naleznete informace k připravované evidenci směsného komunálního odpadu.

Jak to bude fungovat?
* Označte svou nádobu na SKO adresou domácnosti (např. Bořetice 100) nápisem nebo nálepkou
* Od 14. do 21. června 2024 postavte svou nádobu před dům a nechte ji vystavenou alespoň do 16.00.
* Pracovníci svozové společnosti označí nádoby unikátním čipem.
* Při každém výsypu nádoby se načte čip do systému.

 

Publikováno: 30. 5. 2024

RSS