TENISOVÝ KLUB – TK Bořetice 2012

Tenisový klub Bořetice 2012 byl založen 22. 4. 2012 na ustavující Valné hromadě. TK Bořetice 2012 je nástupcem tenisového oddílu, který vznikl 22. 6. 2008 a byl součástí místní tělovýchovné jednoty Sokol.

Pro svoji činnost má TK Bořetice 2012 uzavřenou nájemní smlouvu s obcí Bořetice a na základě této nájemní smlouvy provozuje areál s tenisovými kurty a budovu starých šaten. V rámci činnosti tenisový klub každoročně pořádá (nebo spolupořádá) šest turnajů, z toho dva turnaje s naším družebním tenisovým klubem ze Šternberka. Každý člen i nečlen si může zakoupit permanentku (ceník v příloze), v případě dohody je možné se domluvit na zaměstnaneckých benefitech. Pro zájemce z řad návštěvníků obce půjčujeme tenisové rakety a míčky. V letních měsících pořádáme týdenní tréninky s profesionálním trenérem pro mládež i dospělé. V současné době má klub 52 registrovaných členů.

Chcete si zahrát tenis na bořetických kurtech?

Objednávka tenisových kurtů na tel. čísle 602 192 952.
Ceník v příloze

Klíče u Zemánků č.p. 249. Součástí pronájmu je WC, šatna a sprcha.

 

Výkonný výbor TK Bořetice 2012:

Předseda: Ing. Petr Machač (tel. 736 626 401)
Místopředseda: Milan Herůfek (tel. 737 759 968)
Hospodář: JUDr. Jana Zemánková
Členové: Jiřina Odstrčilová, Roman Pláteník

Revizní komise TK Bořetice 2012:

Ing. Petr Zemánek
Mgr. Milan Herůfek
Karel Müller