Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má v obci Bořetice dlouholetou tradici. V roce 2002 zažili bořetičtí hasiči svou renesanci a v roce 2006 zřídila obec Bořetice jako svou organizační složku zásahovou jednotku, která je tvořena výhradně členy SDH Bořetice a je zařazena v JPO V. Potěšující je, že mezi členy SDH nechybí ani dívky a ženy. Kromě zápolení s ohněm se hasiči často potýkají i s bojem s časomírou stopek a vlastním sportovním duchem – především na soutěžích v požárním útoku.

Máte-li zájem se o nás dovědět více, navštivte facebookové stránky SDH a zásahové jednotky SDH Bořetice:


Kontakt na sbor:
SDH.Boretice@seznam.cz

Tak to jsme my – bořetičtí hasiči

Výbor SDH k roku 2020  
Starosta SDH (hospodář, jednatel) Mgr. Petr Zemánek
Náměstek starosty Ing. Jiří Michna
Velitel SDH a J-SDH  Tomáš Langer
Referent materiálně-technický Ing. Marek Polák
Kulturní referentka, kronikářka Bc. Klára Otáhalová
Člen výboru Bc. Tomáš Bukovský
Člen výboru Jiří Buchta
Člen výboru Robert Šebesta