Republika Kraví hora

O založení recesistické vinařské republiky nebo podobného útvaru a přilákání turistů za vínem do naší obce poprvé informoval pan Václav Petrásek na výroční schůzi zahrádkářského svazu na konci osmdesátých let minulého století. Ale teprve po dokončení velkých investičních akcí v obci bylo možno tuto myšlenku rozvíjet.

12. 11. 2000 byla při volbách do Senátu a krajských zastupitelstev také samostatně volena vláda a prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora přímou volbou. Kdo získal nejvíce hlasů, byl prezidentem, druhý s nejvyšším počtem hlasů se stal předsedou vlády a dalších osm ministry. Tímto volebním aktem byla také republika vyhlášena.

Spolkovou republikou je proto, že areál sklepů má tři části: Zahraničí (sklepy jsou postaveny dva metry za hranicí katastrálního území Bořetice), Hliníky a Kraví hora, která je největší. Prezident a vláda se ihned po volbách ujali práce kolem vinařství a vinohradnictví. Organizují výjezdy za vinařskými zkušenostmi do sousedního Rakouska, žehnání mladému vínu roku a výstavy vín. Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich vinařů zajišťuje přednášky profesora Krause a dalších odborníků, zve nejlepší a neúspěšnější vinaře Břeclavska na řízené degustace vín, kde nám o každém vzorku říká vinař vše od jeho pěstování až po lahvování.

Dne 18. 4. 2001 podvýbor pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělil republice právo užívat znak a prapor.

Republika vydala pasy, poštovní známky a propagační materiály. Platidlem republiky je jeden "kravihorec", který má v přepočtu cenu jednoho eura a je krytý vínem pokladu republiky. Republika má svou hymnu „Bořetické Kraví hory“, která byla poprvé uvedena na slavnostním večeru 26. 5. 2001 dechovou hudbou Túfaranka ze Šakvic. Z recesistických akcí bylo na největším brněnském náměstí Svobody „Antireferendum“ proti referendu Korutanského hejtmana. Konalo se dne 22. 2. 2002 ve 2 hodiny odpoledne 22 minut 22 vteřin, kdy z boční ulice Rašínovy vyšel za zvuku Kravihorské dechovky Vonička průvod demonstrantů, kteří žádali zastavení vídeňského obřího kola v Prátru, neboť žene na naše vinice mráz z Vídně. Druhou recesistickou akcí bylo v roce 2003 referendum o přistoupení ČR k EU. Hlasování vinařů a přátel vína bylo v předsálí kulturního domu, kde měli Kravihorci umístěnu svou urnu pro hlasování. Recesistický volební lístek se upravoval otisknutí palce do vína odrůdy "bago". Vinaři rozhodli velkou většinou hlasů o přistoupení KHR k EU budou-li nás chtít.

V květnu 2010 proběhly oslavy již desetiletého výročí založení republiky. Kravihorci jsou nedílnou součástí kulturního dění v obci. Pořádají každoročně svůj reprezentační ples (únor), degustaci a velikonoční košt vín (duben), den vína (putování po otevřených sklepech, květen), zarážení hory (srpen/září), běh za bořetickým burčákem (září/říjen), svatomartinské putování za mladým vínem (listopad), vánoční žehnání mladých vín (prosinec).

Veškeré informace včetně podrobného kalendáře pořádaných akcí naleznete na www.republikakravihora.cz

Možnost posezení, ubytování a stravování v obci a v areálu vinných sklepů naleznete ZDE.

Naše obec, resp. Republika Kraví hora je součástí svazku Modré hory, více informací na www.modrehory.cz