Úřední deska

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje – Vyvěšeno 14. 6. 2024 / Svěšeno 2. 7. 2024