Úřední deska

Oznámení o vydání Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje – Vyvěšeno 4. 6. 2024 / Svěšeno 25. 6. 2024