Březen 2011 – Recyklace betonu z chodníků

Datum: 11. 3. 2011

Bylo zrecyklováno více než 3 000 tun betonu, který zůstal po rekonstrukci chodníků.
Vyrobená suť byla použita na opravení rozbitých polních cest.