Program rozvoje obce Bořetice na období 2024–2028

Program rozvoje obce je tvořen analytickou částí a návrhovou částí.
* Analytická část obsahuje fakta o minulosti a současnosti.
* Návrhová část stanoví, kam a jak bude obec směřovat v budoucnosti.

Program rozvoje obce byl vytvářen (jako aktualizace programu na období 2018–2023) v období od října do prosince 2023. Zpracovatelem dokumentu byla firma GaREP, spol. s r.o.

V období 19. 10.–8. 11. 2023 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo 538 osob, tj. téměř 50 % z obyvatel starších 15 let. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.

V měsíci listopadu byl sestaven koncept PRO. Významným podkladem bylo vyhodnocení plnění aktivit končícího programu. Diskuze návrhu se zastupiteli obce proběhla 27. listopadu 2023. Do konce listopadu byl program dopracován do finální podoby.

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Bořetice dne 6. 12. 2023.