Ohlédnutí za prvním pololetím v naší školce

Datum: 25. 3. 2015

Jaro v mateřské škole vítáme tradičně písničkami, pohádkami, návštěvou knihovny, velikonočním tvořením, pečením jidášů, buchet aj. Čas před velikonočními svátky patří také pravidelně zápisu nových dětí do mateřské školy a velikonočnímu tvoření, jako je pletení pomlázek, pletení košíků, zdobení kraslic a lepení vajíček. Všichni spoluobčané mají možnost prohlédnout si naši mateřskou školu a zavzpomínat na svá dětská léta. MŠ se otevírá veřejnosti každý rok, a to v úterý před Velikonocemi. I když většina aktivit je zde tradičních, přesto máme jednu novou a příjemnou novinku. Ve žluté třídě máme nainstalovaný nový nábytek pro uložení hraček, výtvarného materiálu a keramiky. Nechybí zde ani tabule ke kreslení a grafomotorickému cvičení dětí.

Bc. Radomíra Mainclová, vedoucí učitelka MŠ