Samospráva obce

Zastupitelstvo a rada obce pro roky 2022–2026

Jednací řád Zastupitelstva obce Bořetice

STAROSTA OBCE
František PETRÁSEK

MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ing. Jiří MICHNA

RADA OBCE 
Ing. Lenka BUKOVSKÁ
Miroslav NÁLEŽINSKÝ
Milan HERŮFEK

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

 • František PETRÁSEK
 • Ing. Jiří MICHNA
 • Ing. Lenka BUKOVSKÁ
 • Miroslav NÁLEŽINSKÝ
 • Milan HERŮFEK
 • Bc. Lenka Kuchyňková
 • Ing. Marek Herůfek
 • Mgr. Petr ZEMÁNEK
 • Jan Hempl
 • Jaroslav BUREŠ
 • Bc. Klára Otáhalová
 • Ing. Marek POLÁK
 • Ing. Stanislav NOVÁK
 • Mgr. Radim ŠEBESTA
 • Lubomír Fibich

Výbory dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb.

VÝBOR FINANČNÍ

Předseda výboru:     
Bc. Lenka Kuchyňková

Členové výboru:
Jarmila Janošková,
Jaroslav Bureš

VÝBOR KONTROLNÍ

Předseda výboru:
Ing. Marek POLÁK

Členové výboru:
Mgr. Petr Zemánek,
Lubomír Fibich

Komise dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.

KULTURNÍ KOMISE

Předseda komise:
Bc. Klára Otáhalová

Členové komise:
Ing. Lenka Bukovská,
Marie Vyhňáková,
Helena Petrásková,
Mgr. Dagmar Popovská, DiS.,
Jana Hluchá,
Mgr. Lucie Grůzová,
Lucie Folerová,
Lenka Buchtová,
Jana Secká,

BcA. Kateřina Sadílková

 

STAVEBNÍ KOMISE

Předseda komise:
Milan Herůfek

Členové komise:
Miroslav Náležinský,
Ing. Marek Herůfek,

Ing. Lukáš Neděla,
Vojtěch Bystřický,
Ing. Karel Mikulica

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předseda komise:
Ing. Kateřina Vodáková

Členové komise:
Ing. Barbora Ševčíková,
Ing. Martina Michalová,
Ing. Zuzana Bukovská,

Ing. Monika Šemrová,
Mgr. Miroslava Herůfková