Elektronická podatelna

E-mailová adresa elektronické podatelny obce Bořetice je obec@boretice.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných 
Obecnímu úřadu Bořetice.

Pomocí elektronické podatelny můžete podat na Obecní úřad svou žádost, připomínku, dotaz, stížnost či jiný podnět.
Abychom mohli relevantně reagovat, vyplňte prosím pravdivě kontakt na svou osobu.

Děkujeme Vám!