Zajímavosti

VINNÉ SKLÍPKY a SVOBODNÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA KRAVÍ HORA

Vinařskou dominantou obce Bořetice je malebná vesnička vinných sklípků pod Kraví horou, která se nachází zhruba půl kilometru severozápadně od samotné obce. Čítá něco kolem 260 sklepů, v nichž se skrývá vzácný jihomoravský poklad v podobě lahodného moku hodného králů – vína. To zde dosahuje vynikajících kvalit, především pak odrůdy červené, které každoročně v podzimních měsících dozrávají na sprašových jílovitých půdách okolo Bořetic.

Dne 12. listopadu 2000 si zdejší vinaři založili recesistickou „Svobodnou spolkovou republiku Kraví hora“, která organizuje vinařské, kulturní a recesistické akce. Tato „republika vinařů“ má své sídlo ve vinném sklepě, který obec Bořetice před pár lety koupila a dobudovala. Recesistická „kravihorská republika“ přispívá nemalou měrou k propagaci vinařství a turistiky v našem regionu. V roce 2003 byla postavena na kravihorském Vinckově náměstí kaplička zasvěcená patronu vinařů sv. Urbanovi, který nyní drží nad místními vinaři ochranou ruku.

Přátelské prostředí mezi sklípky, sklenička jedinečného vína v ruce a lahodná chuť na jazyku, pohled směřující k vesnickým barokním křivkám bořetického kostelíka – to vše okořeněné upřímným vyprávěním skalních vinařů, jež mozolnatým ukazovákem podpírají skleněný koštýř – ve vás probudí nostalgii, uvolnění a neopakovatelné pocity. Díky nim si Bořetice s Kraví horou určitě zamilujete.

Více informací o Svobodné spolkové republice Kraví hora najdete na www.republikakravihora.cz

ROZHLEDNA NAD KRAVÍ HOROU

Nad bořetickou Kraví horou byla v červnu 2006 zpřístupněna nová dřevěná rozhledna. Více než dvanáctimetrová stavba, postavená místními řemeslníky, má čtyři podlaží a zastřešený ochoz. Hned vedle rozhledny vás zaujme stejně stará kaplička Boží muky, vyzdobená typickými slováckými motivy, jež stojí v malebné zahrádce obehnané dřevěným plůtkem. Z rozhledny, jako na dlani, uvidíte spoustu vinařských vesniček, vinařských tratí a směrem ke Kobylí i přírodní rezervaci Zázmoníky. Nabídne se vám také neobvyklý pohled na Novomlýnské nádrže z výšky a na Pálavu.

Dobrá zpráva pro cykloturisty i pěší – bořetická rozhledna leží přímo na trati turistické i cykloturistické stezky Modré hory a v bezprostřední blízkosti cyklostezky Krajem André.

ROZHLEDNA V ČÍSLECH
Celková výška                                       15 m
Nejvyšší vyhlídková plošina                    12 m
Počet vyhlídkových plošin                             4
Počet schodů                                             57
Zpřístupnění rozhledny                     VI/2006

 

BOŘETICKÉ RYBNÍKY 

Když se řekne Bořetice, na prvním místě se všem vybaví víno a Kraví hora. Avšak Bořetice vždy nebývaly pouze a výhradně centrem vinařství, ale i rybníkářskou velmocí, jež zajišťovala bořetickým, v dobách před výrazným rozvojem zemědělství a vinařství, hlavní zdroj obživy.

Rok 1464 zmiňuje, že byl v obci rybník, v roce 1507 se píše o jezeru bořeckém. Historie dále prozrazuje, že v trati Kúdelky byl rozsáhlý rybník, jehož násada ještě v roce 1750 činila 50 kop. Tato vodní plocha měla silnou kamennou hráz, po které bylo možné přejít z obce do vinohradů v Kraví hoře. Někteří obyvatelé přeplouvali na loďkách.

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE ZÁZMONÍKY

Zázmoníky, přírodní rezervace vyhlášená roku 1986 o rozloze 4,85 ha, se nachází cca 2,5 km severně od Bořetic. Rozkládá se na prudkém svahu začínajícím ve své horní části rozhraním lesa a končícím ve své dolní části hlubokým údolím.

Tento kousek nedotknuté panenské přírody patří k významným lokalitám teplomilné vegetace. Jsou zde zastoupeny teplomilné doubravy, lesní lemy i ostrůvky stepních porostů s řadou vzácných druhů rostlin a hmyzu. Na lokalitě je jediné moravské naleziště velevzácného Včelníku rakouského, v jarních měsících vás okouzlí okaté květy hlaváčku jarního, štíhlé stonky stepních trav s názvem kavyl Ivanův neboli vousy sv. Ivana, přímo v lese omamně vonící koberce konvalinek a mnohé další.

Na hranici lesa a samotných Zázmoníků stojí od roku 2000 štíhlá bílá kaplička Boží muky, vedle které jsou připraveny jednoduché lavičky lákající k posezení a rozhledu do kraje. Ten je ze Zázmoníků přímo úžasný – nabízí se zde k porovnání fascinující kontrast důkladně zemědělsky obdělávané půdy – precizně spravované vinice, rovnoběžky řádků, mohutné schody teras, oseté lány polí versus prapůvodní, přirozená a volně dýchající příroda – místo, kde se zastavil čas, místo, na něž ruka člověka dříve nestihla dosáhnout a dnes se již ani neodváží.

Podíváte-li se od Zázmoníků k Bořeticím, cítíte se najednou jako v pohádce – osikový lesík, rybníky s milými ostrůvky, červené střechy domků šplhající se do protilehlého kopce zakončeného na svém vrcholku malebnou siluetou barokního kostelíka – to vše, ve spojitosti s douškem lahodného vína, evokuje pocity klidu, vyrovnanosti a obyčejného lidského štěstí.

Budeme rádi, pokud s těmito pocity Bořetice opustíte,
a také, budou-li Bořetice místem, kam se je příště vydáte hledat…